Globalt Fokus’ bevillingsudvalg

Globalt Fokus’ bevillingsudvalg har til formål at træffe afslutninger om støtteværdighed for ansøgninger til procesbevillinger for puljen til kapacitetsudvikling på baggrund af ansøgninger og indstilling fra bevillingskonsulenten. Derudover bidrager udvalget til faglige diskussioner, der skal sikre størst muligst overensstemmelse mellem puljens retningslinjer, rådgivning og bevillingspraksis samt fortsat udvikling af disse.

 

Udvalget består af fire repræsentanter fra Globalt Fokus’ medlemsorganisationer med relevant faglig baggrund samt én repræsentant fra CISU. Alle medlemmer vælges som udgangspunkt for en toårig periode.

 

Valgt for perioden 2017-2021:

  • Camilla Nielsen-Englyst, 100 pct. for børnene (forperson)
  • Mette Kjærtinge, CISU

 

Valgt for perioden 2020-2022:

  • Ashton Mandrup, ADRA Danmark
  • Aske Helweg Krarup, Ungdommens Røde Kors
  • Sune Barker, Organisationen LEV

 

Bevillingssystem for bevillinger op til DKK 50.000

Bevillingssystemet for aktivitetsbevillinger fungerer uafhængigt af bevillingssystemet for procesbevillinger. Rådgivning og administration varetages udelukkende af Globalt Fokus’ puljerådgiver, mens sekretariatslederen har bevillingskompetencen. I tilfælde af inhabilitet hos sekretariatslederen overgår bevillingskompetencen til Globalt Fokus’ forretningsudvalg.