Sommeren går på hæld – Med historiske mål vedtaget og et begivenhedsrigt efterår i sigte

 

logo

Sommeren går på hæld

– Med historiske mål vedtaget og et begivenhedsrigt efterår i sigte

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev August 2015

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

 

Vores fremtidige fokus

Vi er nu nået frem til det tidspunkt på året, hvor vi zoomer ind på, hvad vi skal prioritere og arbejde med det kommende år. Når foreningen Globalt Fokus’ godt 80 medlemmer mødes til vores årlige generalforsamling d. 22. oktober, skal arbejdsplanen for 2015 drøftes og vedtages.

I disse dage er sekretariatet ved at tilrette beskrivelserne af de foreslåede temaer og det fælles arbejde med dem. Den 10. september mødes vi til årets medlemsworkshop, hvor fagfolk drøfter de foreslåede temaers indhold, relevans og potentiale – med øje for, hvad vi skal prioritere at løfte sammen, i regi af Globalt Fokus. Næste skridt er, at foreningens juridiske ledelse, Koordinationsudvalget, fremlægger en samlet arbejdsplan og tilhørende budget for aktiviteterne til drøftelse og vedtagelse ved generalforsamlingen. 

Læs mere om vores organisationsstruktur her.

Tilmeld dig generalforsamlingen her.

 

Verden har fået nye fælles målsætninger

Søndag d. 2 august sent om aftenen blev FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling forhandlet færdige, og flere års diskussioner og forhandlinger dermed afsluttet. Målene vedtages endeligt til topmødet efter FN’s Generalforsamling d. 25.-27. september. Igennem den fælles Post2015-arbejdsgruppe har Globalt Fokus og 92-gruppen fulgt forhandlingerne tæt, og givet input til beslutningstagere på dansk, europæisk og globalt plan.
 
Med aftalen Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development har verden fået et sæt ambitiøse målsætninger, som skal afløse 2015-målene og sikre, at vi kan give en mere bæredygtig verden med mindre ulighed og fattigdom videre til de kommende generationer. Aftalen kommer til at sætte rammen for udviklingen i både Nord og Syd, og understreger vigtigheden af at forbedre alle tre dimensioner af bæredygtighed: social, økonomisk og miljø.
 
Fremadrettet kommer der særligt til at være fokus på, hvordan målene skal føres ud i livet og implementeres i alle lande – herunder Danmark, hvor medlemmer fra Globalt Fokus og 92-gruppen går sammen om at komme med anbefalinger til en dansk handlingsplan for implementering af de nye verdensmål. Alle medlemsorganisationer er velkomne til at deltage i dette arbejde – kontakt sekretariatsmedarbejder Andrea Lærke Rasmussen for at høre nærmere.

Læs mere.

          
 

Konference:
De nye verdensmål og Danmarks rolle

Mød udenrigsminister Kristian Jensen (V), miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), Christian Friis Bach (UNECE), det danske civilsamfund og folketingets partier til en debat om den nye globale udviklingsdagsorden frem mod 2030, når 92-gruppen og Globalt Fokus inviterer til halvdagskonference d. 11. september på Christiansborg.
 
De 17 mål er – som noget helt nyt i udviklingspolitikken – universelle. Derfor skal både fattige og rige nationer, herunder Danmark, leve op til dem. Den globale dagsorden vil dermed påvirke vores politik inden for udvikling, miljø og klima mange år frem i tiden.

Konferencen er en af de første muligheder for at diskutere den nye globale udviklingsdagsorden med afsæt i det nye folketing, og giver således lejlighed til høre om de forskellige partiers og ministres forventning til fremtidens arbejde med de nye verdensmål, såvel civilsamfundets syn på sagen.

Læs mere om konferencen og se programmet her.

Tilmeld dig konferencen her.

 

Puljebørs: Ny mulighed for vidensdeling

Globalt Fokus Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer – en åben pulje, som har til formål at understøtte kapacitetsudvikling blandt grupper af danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd – har fået tilknyttet en ny puljebørs. Her kan organisationer, der er ved at udtænke og formulere et kommende initiativ, dele deres tanker og planer, som andre hermed får muligheden for at tilslutte sig i processen op mod indsendelse af ansøgningen. Formålet med puljebørsen er således at give interesserede organisationer indblik i, hvilke pulje-initiativer der er under opsejling i det danske civilsamfund. Dette skal hjælpe til, at flere organisationer kan blive en del af de pulje-initiativer, der bliver bevilliget inden for Globalt Fokus’ pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

Find puljebørsen her og se, om det første initiativ på børsen kunne være noget for dig og din organisation!

 

Finansiering af verdens fremtidige udvikling 

Verdens ledere samledes d. 13.-16. juli i Addis Ababa til den tredje konference om udviklingsfinansiering, og blev efter svære forhandlinger enige om en aftale for fremtidens finansiering af udvikling. Fem medlemmer af Globalt Fokus’ FfD-arbejdsgruppe deltog i konferencen som en del af den officielle danske delegation.
 
Forhandlingerne op til Addis-konferencen har været i gang siden januar i år, og særligt siden slut april har der været forhandlet intensivt. Konferencen endte med en aftaletekst, der ifølge CSO-erne generelt skuffede ved at præsentere meget få konkrete tiltag, og særligt ved, at det ikke lykkedes at få en aftale om et mellemstatsligt skatteorgan under FN.
 
En række forskellige initiativer blev lanceret ved konferencen, hvoraf Danmark støttede op om to. Den danske delegation besluttede at give 10 mio. kr. til ”Addis Tax Initiative”, samt - sammen med IFU og en række danske pensionsselskaber - at gå ind i en investeringsfond for bæredygtig infrastruktur. Delegationen gav udtryk for at være overordnet positiv over for aftaledokumentet, blandt andet fordi det understreger, at udviklingsfinansiering er mere end bistand, at formuleringerne omkring den private sektor er afvejede, samt at 0,7 % genbekræftes i aftalen.

Find det endelige aftaledokument her.

 

Inspirationsmøde: Women Deliver

Du kan blive en del af den danske mobiliseringsindsats op til og under Women Deliver-konferencen – verdens største konference om piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel, der løber af stablen i København d. 16. - 19. maj 2016. Hop med på vognen og sæt skub i den danske indsats for at bringe disse vigtige emner på dagsordenen – både lokalt og globalt.

Konsortiet omkring opmærksomhed og involvering til Women Deliver-konferencen, hvor Globalt Fokus er repræsenteret, byder velkommen tilbage fra sommerferien med denne invitation til et inspirationsmøde d. 1. september, hvor der bl.a. præsenteres arrangementer og seneste nyt fra aktører i netværket, og hvor du får rig mulighed for at netværke med centrale stakeholdere og udvikle dit eget arrangement eller indsats, når vi rådgiver om idéer og gennemgår en lang række værktøjer.

Læs mere om arrangementet, se programmet og tilmeld dig her.

 

Opfølgning på valgkampen

Efter en veloverstået valgkampsindsats i Globalt Fokus-regi, hvor 43 medlemsorganisationer deltog i en fælles kampagne for at sætte fokus på verden uden for Danmark, fortsætter det politiske arbejde nu med det nyvalgte Folketing og særligt de nye udviklingsordførere. Globalt Fokus arbejder for at sikre et fortsat godt samarbejde med samtlige partier. Dette sker bl.a. gennem møder med ordførere på relevante områder og henvendelser til de relevante ministre.

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2016 vil Globalt Fokus og vores medlemmer – både sammen og hver især – søge konstruktiv dialog med samtlige partier for at sikre fortsat bred støtte til udviklingsbistand. Vi ser frem til samarbejdet.

 

Reviderede ansøgningsformater for puljen

Globalt Fokus' Pulje til støtte for kapacitetsudviklingsinitiativer har nu fået reviderede ansøgnings og -rapporteringsformater. De nye formater har med få ændringer søgt at styrke initiativernes fokus på lærings-processen, samt deres dokumentation af effekt ude i de deltagende organisationer.

Find de nye ansøgningsskemaer her.

Find de nye rapporteringsformater her.

 

Overblik over kommende arrangementer:

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing