Et helt centralt fokusområde i Globalt Fokus’ arbejde har siden vedtagelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling været samarbejde på tværs af sektorer i Danmark på vegne af vores medlemsorganisationer. Samarbejdet spænder fra den danske privat- og erhvervssektor, til det danske videnssamfund, kommuner, regioner, brancheforeninger og fagforbund. Med andre ord; et samarbejde med de aktører i Danmark, der ligesom os engagerer sig dybt i arbejdet med FN’s verdensmål, hvad enten det er nationalt eller internationalt.

 

Én måde, hvorpå et tættere samarbejde opnås, er gennem etableringen af forskellige former for multi-stakeholder platforme, hvor aktører med vidt forskellige udgangspunkter kan samarbejde om at drive arbejdet med verdensmålene videre. Fra Globalt Fokus’ side har vi hele tiden gerne set, at den danske regering går forrest og åbner op for input fra de danske civile sektorer til sit arbejde ved at etablere en platform, hvor repræsentanter fra alle sektorer i fællesskab vil kunne give den enhver tid siddende regering konkrete kommentarer, løsninger på udfordringer eller italesættelse af konkrete udfordringer inden for arbejdet med FN’s verdensmål.

 

En sådan platform er endnu ikke nedsat af den danske regering. I stedet har Globalt Fokus sammen med 92-gruppen, Novozymes, Dansk Erhverv, LO og Resilient Vejle under Vejle Kommune i februar 2017 afholdt et stort multi-stakeholder forum, hvor vi samlede over 130 engagerede mennesker fra hele Danmark til en diskussion om, hvilke fokusområder den danske regering burde inddrage i sin handlingsplan for verdensmålene.

 

Globalt Fokus’ formand, Laust Gregersen, sidder endvidere med i det såkaldte 2030-panel. 2030-panelet er en koordinationsgruppe nedsat af det tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål på Christiansborg, som i alt består af 16 medlemmer fra forskellige brancher og sektorer i Danmark. Formålet med 2030-panelet er flerspektret. For det første skal panelet løbende kunne bidrage til det tværpolitiske netværk på Christiansborg ved at italesætte ønsker om mulige politiske fokusområde eller komme med potentielle løsninger på konkrete udfordringer. For det andet vil 2030-panelet komme med selvstændige initiativer, som har til formål at drive dagsordenen omkring verdensmålene endnu videre. Et eksempel på det er det årlige multi-stakeholder forum omkring Folketingets åbning i oktober, hvor panelet hvert år vil beslutte et tema til forummet, ligesom et verdensmål-telt på Folkemødet er i støbeskeen med 2030-panelet som hovedaktør bag.

 

Medlemmerne af 2030-panelet ses nedenfor:

                                                                                                                      

 

  Formand,  Anja Philipsen

 

 

 Direktør, Camilla Brückner 

 

 

 Direktør for bæredygtighed, Claus Stig Pedersen 

 

 

  Bestyrelsesformand, Henrik Skovby 

 

 

 Adm. direktør, Jesper Nygård 

 

 

 Direktør, Jonas Christoffersen

 

 

 Adm. direktør, Karen Hækkerup 

 

Direktør, Laila Kildesgaard 

 

  Formand, Laust Gregersen

 

 CSR-chef, Morten Lehmann

 

 Næstformand, Nanna Højlund

 

 Seniorrådgiver, Sara Krüger Falk

 

 Regionsdirektør, Simon Hansen

 

 Professor, Steen Hildebrandt

 

 Adm. direktør, Torben Möger Pedersen

 

 Sekretariatsleder, Troels Dam Christensen

 

I fremtiden vil vi i Globalt Fokus hele tiden arbejde med et fokus på bred mobilisering, så vi på vegne af vores medlemmer kan få skabt det bredeste og stærkeste arbejde for FN’s verdensmål sammen med andre engagerede aktører på tværs af Danmark, Europa og i resten af verden.