Efter initiativ fra Kirsten Brosbøl (S) har Folketinget fået sig et tværpolitisk netværk for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Netværket består af folketingsmedlemmer fra samtlige partier repræsenteret i folketinget. Globalt Fokus er sekretariat for netværket med strategisk støtte fra 92-gruppen.

 

Netværket ønsker at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om verdensmålene, som vedrører alle. Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Med netværket får vi en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.

Formålet med Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål (2030-netværket) er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt ved at:

  • ​Bidrage til videndeling og debat omkring 2030-dagsordenen og dermed øge kendskabet til verdensmålene i Folketinget og i offentligheden;
  • Fremme fokus på verdensmålene som en dansk prioritet gennem arbejdet i Folketinget, Europarådet, Nordisk Råd, IPU, diverse FN fora og andre passende fora;
  • Indgå i regelmæssig dialog med den ansvarlige minister om den danske handlingsplan for verdensmålene og implementeringen af 2030-dagsordenen generelt.

 

Medlemmer af netværket er danske folketingsmedlemmer fra samtlige af de danske partier i Folketinget. Globalt Fokus fungerer som sekretariat for netværket og bistår med at facilitere møder og arrangementer, koordinere besøg, kontakt til andre aktører, videndeling mv. Varetagelsen af sekretariatet baserer sig på Globalt Fokus langvarige samarbejde med 92-gruppen, som også vil spille en central rolle i netværkets arbejde.

Der er ligeledes blevet etableret en koordinationsgruppe, kaldet ’2030-panelet’, som udspringer fra det tværpolitiske netværk, og som løbende skal understøtte netværkets arbejde med faglige inputs. Samtidig vil 2030-panelet igangsætte selvstændige initiativer – eksempelvis et stort årligt multi-stakeholder forum på Christiansborg omkring Folketingets åbning. Koordinationsgruppen består af i alt 16 videns-stærke personer, som kommer fra forskellige sektorer i Danmark, og som alle har et stort engagement i verdensmålene. Globalt Fokus er stolte af at være én af to danske civilsamfundsrepræsentanter i 2030-panelet, hvor vi er repræsenteret ved vores forperson.

 

Læs mere om det tværpolitiske netværk på www.2030netvaerket.dk.

 

Læs mere om 2030-panelet her

0
0
0
s2smodern
powered by social2s