Klimakrisen og biodiversitetskrisen er virkelighed for millioner af mennesker i dag, og det er de fattigste, der rammes hårdest. Civilsamfundet har derfor indgået et Grønt Partnerskab med Udenrigsministeriet. Sammen vil vi fokusere på at udvikle politik, opbygge kapacitet og dele viden om grønne løsninger på udviklingsområdet til gavn for verdens fattigste.

 

Grønt Partnerskab vil bidrage til et grønt ambitions- og kompetenceløft i udviklingssektoren, give bud på innovative og bæredygtige grønne løsninger samt sikre inddragelse af civilsamfundet i politiske processer og udvikling af programmer.

 

Det grønne partnerskab arbejder lige nu med tre spor:

  • Grønning af udviklingsarbejdet - udvikling af grønne programmer og retningslinjer samt opbygning af grønne kompetencer i sektoren
  • Det grønne politiske samarbejde
  • Natur, økosystemer og naturbaserede løsninger (NbS)

Partnerskabet er åbent for alle civilsamfundsorganisationer i Danmark, der arbejder med den grønne udviklingsdagsorden. Du kan være med og få mere information om kommende aktiviteter ved at tilmelde dig gennem grontpartnerskab@globaltfokus.dk

 

Gennem en Grøn Kalender vil vi opdatere løbende om partnerskabets aktiviteter, kommende høringsprocesser, politiske dialoger og civilsamfunds-arrangementer inden for det grønne udviklingsområde. 

 

Grønt Partnerskab drives af en teknisk styregruppe med deltagere fra Udenrigsministeriet, CISU, Globalt Fokus og 92-gruppen. 

 

Globalt Fokus er sekretariat for Grønt Partnerskab i samarbejde med Udenrigsministeriet.