Humanitært, udviklingsmæssigt og fredsopbyggende arbejde

Globalt Fokus vil have fokus på udvikling og tendenser indenfor udviklingsparadigmet med klar målsætning om at sikre menneskerettigheder. Globalt Fokus vil arbejde med nexus (koblinger mellem freds- og konflikt-forebyggelse, humanitære indsatser og langsigtede udviklingsindsatser) med forankring i menneskerettig-heder. Desuden vil vi arbejde for stærkere og mere diver-sificeret finansiering samt understøtte bedre monitore-ring og globale standarder.

 

Forandringsmål for verden:

Menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og humanitære indsatser er omdrejningspunkt i dansk udviklingssamarbejde.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationerne er førende udviklingspolitiske aktører på det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende område og leverer udviklingsarbejde af høj faglig kvalitet, på et konsolideret finansielt grundlag.