Et 'future fit' og innovativt civilsamfund

Verden er i hastig forandring, og civilsamfundet må hele tiden tage bestik af nye muligheder, udfordringer og problemer. Civilsamfundets evne til konstant at forny sig, se nye muligheder og eksperimentere med organisations-former, alliancer, hverdagsaktivisme, borgerinddragelse og udvikling af alternativer er selvsagt essentielt for civilsamfundets egen dynamik og relevans i den kontekst, det agerer i. Globalt Fokus vil arbejde intensivt med medlemsorganisationers organisationsudvikling.

 

Globalt Fokus vil udvikle en række ’best practices’ på åbne organisationsformer og mulige nye organisati-onsstrukturer samt have fokus på a innovation og nye teknologiske praksisser.

 

Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems­organisationer:

Medlemsorganisationerne er innovative, agile og dynamiske – og stærkt forankret i egne værdier og vision.