Læring, udvikling og lederskab

Globalt Fokus' kapacitetsudviklende arbejde består i at bidrage til læring som – udmøntet i praksis – vil styrke og udvikle medlemsorganisationernes kapacitet til at levere hensigtsmæssige, tidssvarende og effektive projekter og programmer i det Globale Syd samt virkningsfuld fortalervirksomhed i relation til det internationale udviklingssamarbejde. Dette sikres bl.a. ved koordination, opsamling, dokumentation og formidling af gode eksempler fra kapacitetsudviklingen i både puljeinitiativer og indsatserne omkring fælles kapacitetsudvikling. Globalt Fokus styrker udviklings- og civilsamfundsorganisationers faglige og organisatoriske kapacitet gennem fælles faglig læring, innovation og facilitering af læring og vidensdeling.

 

Globalt Fokus’ sekretariat spiller en central rolle i den fælles kapacitetsudvikling i det danske civilsamfundsmiljø, både i forhold til de tværgående kapacitetsudviklingsindsatser, og i forhold til koordination, læring, dokumentation og formidling mellem puljeinitiativer og tværgående indsatser. Sekretariatet sporer og formidler proaktivt nye nationale/internationale tendenser, metoder og praksisser, som kan have relevans for danske civilsamfundsorganisationer, og faciliterer en årlig behovsafklaring og prioritering af fælles kapacitetsudviklingsbehov som understøtter formulering af fælles indsatser. Dette understøtter samtidig koordinering mellem puljeinitiativer og tværgående indsatser og sikrer systematisk opsamling, publicering og formidling af erfaringer, ny viden, nye metoder, og ny (lovende) praksis fra puljeinitiativer og tværgående indsatser, med henblik på fælles læring og dokumentation i miljøet.

 

Det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling er, at berige og styrke de danske civilsamfundsorganisationer ved at sikre, at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale tendenser inden for centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder, således at det danske civilsamfund har organisatorisk kapacitet og kompetence til at udfylde rollen som forandringsaktører og bidrager dermed til et stærkt civilsamfund globalt.

 

Globalt Fokus styrker udviklings- og civilsamfundsorganisationers faglige og organisatoriske kapacitet ved at:

  • Sikre at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale tendenser inden for centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder samt, hvor relevant, at klæde organisationerne på til at indgå i internationale diskussioner
  • Sikre stærk koordinering med fokus på kvalitet og effektivitet, med henblik på at optimere kapacitetsudvikling af det danske udviklingsfaglige CSO-miljø.
  • Facilitere synergi og sammenhæng mellem de tematiske arbejdsområder, som løftes indenfor samarbejdets rammer og i koordination med andre netværk, f.eks. 92-gruppen og CISU.
  • Understøtte faglig og metodisk udvikling og nytænkning inden for prioriterede områder, med mulighed for fælles læring, som rækker udover, hvad der kan foregå i den enkelte organisation.
  • Støtte op om at ny læring omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten og effektiviteten af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed.
  • Sikre at organisationernes ledelseslag er klædt på til fremtidens udfordringer.

 

Globalt Fokus forvalter desuden Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer.

 

Har du spørgsmål til eller henvendelser angående Globalt Fokus' arbejde med læring, udvikling og lederskab, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Peter Christiansen på telefon: 27 14 75 03 eller mail: pc@globaltfokus.dk