Fokusområder

Globalt Fokus er en forening af danske folkelige organisationer, der engagerer sig i globale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Globalt Fokus repræsenterer 80 civilsamfundsorganisationer og har som målsætning at sikre facilitering af samarbejde, koordinering og planlægning imellem disse. I en tid med massiv forandring og ny-orientering er det Globalt Fokus’ rolle at være en relevant, fokuseret, effektiv og samlende platform, som via netværk og samarbejde styrker et mangfoldigt civilsamfunds indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden.

 

Globalt Fokus vision er, at:

 

Der eksisterer et stærkt og dynamisk civilsamfund, der arbejder globalt for en verden

båret af bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og gode livsbetingelser for alle.

 

For at levere på vores vision har vi udvalgt en række strategiske indsatsområder samt udarbejdet en forandringsteori, så vi løbende kan følge vores indsats, forbedre vores arbejde og justere efter behov. De primære indsatsområder og fokusområder for Globalt Fokus fastsættes af medlemmerne ved den årlige generalforsamling.

 

Vores arbejde tager afsæt i fire strategiske fokusområder:

 

  • Politisk interessevaretagelse Globalt Fokus maksimerer det danske udviklingsmiljøs indflydelse på danske, europæiske og internationale politiske beslutningstagere og -processer.
  • Implementering af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: Globalt Fokus arbejder for at sikre, at Danmark er foregangsland i implementeringen af verdensmålene, både på lokalt, nationalt og internationalt niveau, samt at danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med implementering og monitorering af verdensmålene.
  • Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle: Globalt Fokus arbejder for, at civilsamfundet spiller en væsentlig rolle i samfundsudviklingen globalt, og er anerkendt som en vigtig og relevant aktør, der inddrages, har befolkningens legitimitet og opbakning, og har de rette rammebetingelser, som støtter deres virke til at udfylde sin rolle til gavn for samfundet. Desuden arbejder vi for at danske civilsamfundsaktører udgør stærke aktører i arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling globalt, og har kapacitet til at løfte og udfylde deres rolle som forandringsagenter.
  • Læring, udvikling og lederskab: Målet med Globalt Fokus kapacitetsudviklende arbejde er at bidrage til læring som, udmøntet i praksis, vil styrke og udvikle organisationernes kapacitet til at levere hensigtsmæssige, tidssvarende og effektive projekter og programmer i det Globale Syd, samt virkningsfuld fortalervirksomhed i relation til det internationale udviklingssamarbejde.

 

Overordnet bygger Globalt Fokus’ forandringsteori på den antagelse, at hvis det danske civilsamfund står stærkt, agerer stærkt i egen kontakt, formår at udvikle sig og har de relevante kompetencer, så kan det udøve et stærkt positivt ’impact’ på civilsamfund verden over og være med til at sikre en bæredygtig og retfærdig verden, ikke mindst igennem sit bidrag til opnåelsen af 2030-dagsordenen. Globalt Fokus arbejder dermed ikke kun med det danske civilsamfund som målgruppe, men ligesåvel for at styrke civilsamfund globalt i deres kamp for social forandring. Det er Globalt Fokus’ arbejde og aktiviteter indenfor de fire strategiske fokusområder, der udgør omdrejningspunktet for fornadringsteorien.

 

Læs mere i vores arbejdsplan for 2017-2019