Når folketingsvalget banker på døren

-  

logo

NÅR FOLKETINGSVALGET BANKER PÅ DØREN

Nødvendige initiativer fra civilsamfundet og politikerne

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev marts 2019

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Rasmus Hald Møllerrhm@globaltfokus.dk.

 
 

SÅDAN SKABER VI BÆREDYGTIG FORANDRING
Rasmus Stuhr Jakobsen i Altinget med opråb til politikerne

 
Foto: CARE Danmark

Vores formand Rasmus Stuhr Jakobsen havde den 15. marts et debatindlæg i Altinget. Budskabet er enkelt: politikerne skal sætte handling bag ordene, hvis de vil leve op til verdensmålene. Også efter det folketingsvalg, der står for døren.

Klimaet kommer med al sandsynlighed til at fylde mere til dette valg, end det nogensinde har gjort før. Og rundt i folketingssalen bliver der delt store og ambitiøse løfter på klimaområdet, men også om økonomi, socialpolitik, uddannelse, etc.

Skulle politikerne, før såvel som efter valget, mangle inspiration til at sætte handling bag ordene, opfordrer Rasmus Stuhr Jakobsen til at læne sig op af Globalt Fokus' idékatalog til bæredygtige politiske tiltag. Kataloget bygger på 39 konkrete og gennemskuelige politiske forslag fra Globalt Fokus' medlemsorganisationer.


Læs Rasmus' debatindlæg i Altinget her.

Find vores idékatalog med bæredygtige politiske tiltag her.

 
 

KOMMENTAR TIL SF’S UDVIKLINGSPOLITISKE UDSPIL
Udspillet kan bidrage til en ny retning i dansk udviklingspolitik

  SF udspil
Grafik: SF

Vores formand Rasmus Stuhr Jakobsen har skrevet en kommentar til SF's udspil på det udviklingspolitiske område.

"SF’s nye udviklingspolitiske udspil virker gennemtænkt med fokus på verdens mest udsatte, internationalt samarbejde, bæredygtig udvikling og bedre brug af udviklingsbistanden. Hvis balancen mellem humanitært og langsigtet udviklingsarbejde afstemmes, og de nødvendige politiske handlinger der kan bringe os tættere på verdensmålene træffes, vil udspillet være et godt fundament for en ny udviklingspolitisk retning, hvor politikker i langt højere grad samtænkes."

Læs kommentaren i dens fulde længde her.

Læs hele SF's udspil her.

 
 

AT STÅ SAMMEN FOR CIVILSAMFUNDETS RÅDERUM
Take-aways fra konferencen Claiming Civic Space Together

  Claiming Civic Space

Kun 4 procent af verdens befolkning lever i samfund, hvor ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden er sikret og de fuldt ud kan deltage i demokratiet. Den 4-5. marts afholdt Globalt Fokus, partnere og Udenrigsministeriet en international konference hos GAME til en åben dialog om, hvad der er gået galt, og hvordan vi sammen kan vende den negative tendens. Der var mere end 300 deltagere inklusiv ledere fra FN, regeringsrepræsentanter, privatsektorrepræsentanter og ikke mindst civilsamfundsrepræsentanter fra over 40 lande.

Et gennemgående budskab under konferencen var, at det manglende råderum for civilsamfundet globalt har store konsekvenser for implementeringen af FNs Verdensmål. Som denne illustration også viser, kan vi ikke sikre bæredygtig udvikling og løse humanitære kriser uden civic space. Konferencen udmundede i konkrete fælles strategier for, hvordan vi bedre kan beskytte civilsamfundets råderum på tværs af sektorer, landegrænser og fokusområder.

Læs mere om konferencen her, hvor du kan få info om, hvem der talte til konferencen, vores partnere og meget mere om de forskellige fælles strategier.

Læs også dette debatindlæg, der blev bragt i Politiken i forbindelse med konferencen.

 
 

INTERVIEW: DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Hvordan skaber vi politisk handling i Danmark, så verdensmålene nås?

 


Som startskud til at gøre bæredygtig udvikling til et helt centralt tema frem mod det nært forestående folketingsvalg, udgav Globalt Fokus i februar et nyt idekatalog. Heri gav danske NGO’er, med afsæt i de 17 verdensmål, konkrete ideer og anbefalinger til politisk handling, der skal sikre denne bæredygtige udvikling - både herhjemme og ude i verden. Nu bringer Globalt Fokus i de kommende uger en interviewserie med nogle af forfatterne bag ideerne. Denne uges interview er med Mette Blauenfeldt fra Dansk Flygtningehjælp.

Læs hele interviewet her.

 
 

BOND KONFERENCE 2019
Uniting to drive global change

  Bond konference

Bond UK afholdt d. 18. og 19. marts 2019 deres årlige konference for den internationale udviklings- og humanitære sektor for at adressere de mest presserende udfordringer for det globale civilsamfund.

I år større end nogensinde før med 1148 deltagere fra hele verden. Det altoverskyggende tema på konferencen handlede om inklusion, og hvordan civilsamfundet kan bidrage til at bringe alle ombord i udviklingsprocesserne. Dette blev belyst gennem fokus på civilsamfundets råderum, menneskerettigheder, solidaritet og lokal forankring af sektorens arbejde under hashtagget #ShiftThePower.  Hvor sidste års Bond-konference havde stor fokus på Oxfam-skandalen, så viste denne konference frugterne af det arbejde, der var fulgt i kølvandet herpå.

Derfor handlede mange sessioner om mere indadrettede organisatoriske forbedringer med fokus på ledelse, safeguarding og behov for kulturændringer samt adresserede mangel på inklusion, mangfoldighed, samt på arbejdsforhold og ligestilling internt i organisationerne.

Læs den fulde artikel fra konferencen her.

 

VORES HANDLING I MORGEN SKAL VÆRE ANDERLEDES FRA VORES HANDLINGER I GÅR
Artikel i Samfundsøkonomen


Globalt Fokus' sekretariatsleder Peter Christiansen og politisk rådgiver Bjarke Vestergaard har en artikel i marts-udgaven af Samfundsøkonomen om de danske NGO'ers arbejde med verdensmålene globalt, nationalt og lokalt.

Læs artiklen her.

 

GLOBAL DANNELSE SOM LØFTESTANG FOR VERDENSMÅLENE
Et fyraftensmøde om Verdensmål 4.7

I Concords arbejdsgruppe Hub4 bliver der arbejdet med at fremme global dannelse og medborgerskab som løftestang for bæredygtig udvikling. Maria Molde fra CISU deltog i det seneste møde i slutningen af marts på vegne af Globalt Fokus. Hub4 arbejder blandt andet med at sætte fokus på, hvordan verdensmål 4.7 om globalt medborgerskab er essentielt for at opnå resten af verdensmålene.

Lige nu er der fokus i gruppen på at sikre, at GCE - Global Citizenship Education  - fortsat bliver en del af den måde EU prioriterer sin udviklingsbistand på i de kommende års budgetter (som del af det nye Multi Annual Financial Framework). Hvis dette lykkes, vil civilsamfundsorganisationer fortsat kunne søge EU midler til at lave oplysning for at engagere europæiske borgere i verdensmål, globale sammenhænge, menneskerettigheder, klimaproblematikker med meget mere.


Mødet er arrangeret af CISU, MUNDU og Bridge47.

Få mere information og tilmeld dig på CISU's hjemmeside.

Se invitationen som PDF her.

 

CIVILSAMFUND OG GRØN OMSTILLING
Kick-off seminar hos CISU

"CISU kommer over de næste 3 år, som del af en ny klimabevilling til civilsamfundspuljen, til at afholde en række kapacitetsopbygningsworkshops inden for verdensmål 13 med fokus på civilsamfundets rolle i nexus mellem klimaindsatser og udvikling i en global kontekst. I den forbindelse afholdes kick-off seminar om civilsamfund og grøn omstilling."

Tilmeld dig seminaret på CISU's hjemmeside her.

 

BÆREDYGTIGHED 2.0
Take-aways fra fyraftensmøde med Katherine Richardson

 
Torsdag d. 21. marts afholdte Globalt Fokus, CISU, 92-gruppen og Verdens Bedste Nyheder et fyraftensmøde med fokus på bæredygtighedsbegrebet inden for verdensmålsagendaen.

Katherine Richardson, professor i oceanisk biologi og en af de førende eksperter på området, var inviteret til at fortælle mere om hendes arbejde. Katherine Richardson er sammen med 12 internationale eksperter medforfatter til en ny FN-rapport om bæredygtighed, som bliver præsenteret ved FN’s generalforsamling i september 2019.

I hendes oplæg talte hun om en ny måde at tænke bæredygtighedsbegrebet ind i 2030-agendaen. Vi løser ikke de klima- og miljømæssige problemer, hvis vi kun vælger at fokusere på enkelte verdensmål.Ved at koble de verdensmål som beskæftiger sig med menneskelig udvikling (mål 1-6) med de verdensmål som beskæftiger sig med planetens ressourcer og opretholdelse (mål 13-15) kommer der større fokus på spændingsfeltet mellem de to sider. De øvrige verdensmål, herunder mål 8 og 10, kan her bruges til enten at forbinde modsætningerne eller hjælpe med at mindske spændingen mellem dem.

Ifølge Katherine Richardson kræver en bæredygtig udvikling, at vi finder de ”sweet spots”, hvor der er en synergi mellem de negative og positive interaktioner mellem verdensmålene. Vi må samtidig mindes om, at planetens ressourcer er begrænset og at der er brug for transformative ændringer i hele samfundet, hvis vi skal opnå en bæredygtig udvikling.

Efter Katherine Richardsons fortalte CARE Danmark, Dialogos, Sex og Samfund og Folkekirkens Nødhjælp, hvordan de hver især bruger bæredygtighed i deres arbejde.

CARE Danmark arbejder bl.a. på at lave verdens første klima- og bæredygtighedsvenlige flygtningelejr. Dialogos arbejder for at mindske brugen af kviksølv og miljøbelastende sprøjtemidler rundt om i verden. Sex og Samfund har fokus på at sikre piger og kvinders seksuel reproduktive sundhed og helbred bl.a. ved at etablere learning hubs i Kenya og Uganda, som kan medføre et større engagement omkring bæredygtighed i civilsamfundet. Til sidst fortalte Folkekirkens Nødhjælp, at de har en målsætning om at alle deres humanitære projekter skal være miljøvenlige.
 

 

VERDENSMÅLENE PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

"Folketingets Tværpolitiske 2030-netværk fornemmeste formål er at fremme verdensmålene. Kan et netværk uden formelle kompetencer fremme verdensmålsdagsordenen? Kan det påvirke den politiske beslutningsproces? Og formår politikere, der i offentligheden er mere kendt for at kaste mudder efter hinanden, at samarbejde på tværs af partifarver?"

Tidligere specialestuderende ved Globalt Fokus Nina Lander Svendsen giver i denne artikel nogle svar på disse spørgsmål. Artiklen er skrevet på baggrund af hendes specialesamarbejde med Globalt Fokus i efteråret 2018.

Læs artiklen på vores hjemmeside her.

 

EVENT SPOTLIGHT

  OECD møde


Dansk udviklingsbistand: Perspektiver fra det danske civilsamfund

Fredag d. 5 April
13:15 - 14:30


En delegation fra OECD-DAC besøger København for at tage pulsen på, hvordan Danmark har modtaget og fulgt op på DAC's anbefalinger fra 2016. Globalt Fokus giver i denne forbindelse medlemmer og andre fra civilsamfundet mulighed for at mødes med DAC for at dele civilsamfundets perspektiv på Danmarks indsats med udviklingsbistanden.

Tilmeld dig eller læs mere om arrangementet i vores kalender.

 

Kommende arrangementer

Onsdag 3/4: Torsdag 4/4: Fredag 5/4: Torsdag 11/4: Onsdag 24/4: Torsdag 2/5:
--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing