Forårets ideer til bæredygtige løsninger

-  

logo

Forårets ideer til
bæredygtige løsninger

Om globale løsninger, en ny forståelse af bæredygtighed, kommende kurser og fyraftensmøder samt muligheden for at blive en del af vores team.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev februar 2019

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad, der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte Organisationskoordinator Kamilla Lindgren på kl@globaltfokus.dk. 

 


GLOBALE LØSNINGER FOR FLYGTNINGE & MIGRANTER:
Konference på Christiansborg satte fokus på FN's nye aftaler

 
I slutningen af 2018 vedtog FN to nye aftaler for migration og flygtninge, som også Danmark har tilsluttet sig. Men hvad indebærer og betyder de to nye aftaler? Hvordan kan Danmark og danske aktører sikre, at vi går fra ord til handling? Og kan FN-aftalerne føre til et bedre og mere effektivt internationalt samarbejde om at beskytte sårbare grupper, der bevæger sig på tværs af grænser?

Med afsæt i disse spørgsmål invitererede Dansk Flygtningehjælp, Globalt Fokus, Folkekirkens Nødhjælp og FN-forbundet torsdag d. 21. februar til halvdags-konferencen "Globale løsninger for flygtninge og migranter: FN’s aftaler og betydningen for Danmark både ude og hjemme" på Christiansborg. I en fyldt Fællessal diskuterede en række eksperter, praktikere og politikere aftalernes indhold, og samtidig bidrog flere af paneldeltagerne med anbefalinger til hvilke tiltag, der kan sikre en realisering af aftalernes potentiale. 

 
 

PRESSEMEDDELELSE: 
Lad bæredygtig udvikling blive valgets vigtigste dagsorden!

 

I et nyt katalog fra Globalt Fokus præsenteres ideer til, hvordan politikerne kan tage ansvaret for bæredygtig udvikling seriøst.

Globalt Fokus mener, at tiden endelig er moden til, at bæredygtig udvikling bliver et centralt tema til et folketingsvalg. I et nyt katalog udgivet af Globalt Fokus kommer danske NGO’er med konkrete ideer til, hvordan politikere kan vise lederskab og handling, der sikrer bæredygtig udvikling. Med klimaspørgsmålet som lokomotiv for diskussionen om en bæredygtig fremtid, kan verdensmålene blive rammen, der knytter ulighed, sundhed, fattigdom, rettigheder, miljø og klima sammen i en altoverskyggende afgørende dagsorden til folketingsvalget.

Se link til pressemeddelelse og idekatalog her
 
 
 

FRIHEDSKONFERENCEN I KØBENHAVN:
Følg konferencen på sociale medier

  

Demokratiet er under pres globalt! Kun 4% af verdens befolkning lever i frie samfund. Til den store internationale konference #ClaimingCivicSpace i København samler Globalt Fokus og Udenrigsministeriet de vigtigste stemmer i debatten fra hele verden for at finde løsninger. Hvis du ikke nåede at få plads til konferencen, er det muligt at følge og tage del i debatten på Twitter og Facebook via #ClaimingCivicSpace 

Læs mere om konferencen her. 

Læs pressemeddelelsen for konferencen her.
 
 
 

BÆREDYGTIG UDVIKLING I FOKUS: 
Uge 8 blev ”Verdensmålenes uge” på Christiansborg

 

Det startede med et samråd. Så et samråd mere. Så en debat. Så en konference. Og så den store finale med en høring i Finansudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe for verdensmålene. Uge 8 i 2019 var en uge med bæredygtig udvikling og verdensmålene i centrum. Globalt Fokus var med hele vejen sammen med en lang række medlemsorganisationer. Det blev en uge, som kan indikere nye tider på Christiansborg med sociale, økonomiske samt miljø- og klimamæssige bæredygtige dimensioner i fokus. Nedenfor følger hovedpointerne fra hele ugen.

Læs meget mere om den spændende uge her.

 
 

FYRAFTENSMØDE:
Bæredygtighed 2.0

Bæredygtighedsbegrebet i verdensmåls-agendaen   er ved at blive gentænkt. Kom og hør hvordan, når Globalt Fokus og CISU inviterer til fyraftensmøde   torsdag d. 21. marts kl 15-17.30.

Fyraftensmødet er en spændende mulighed for at lære om, hvor den globale debat om bæredygtighed bevæger sig hen lige nu og for at møde Katherine Richardson, der er en af de førende forskere på bæredygtighedsområdet. 
 

Mødet er for dem, der allerede er i fuld gang med at arbejde med bæredygtighed og har lyst til at blive opdateret og udveksle erfaringer med andre, og for dem, der blot er nysgerrige på at høre mere og blive inspirerede.
 
Læs mere om oplægsholderen Katherine Richardson og hendes arbejde her.

Tilmeld dig og download invitationen her. 

 
 

EU FUNDING KURSER:
Bliv klogere på ansøgning og administration af EuropeAid

 

Globalt Fokus afholder i april og maj kurser i EU funding. Torsdag d. 11. april afholder vi et heldags-introduktionskursus i samarbejde med Red Barnet, hvor man kan blive skarp i at udvikle ansøgninger til EuropeAid, med særligt fokus på at skrive en god konceptnote. Vi introducerer EU’s primære instrumenter til at søge funding, forklarer hvordan konceptnoter evalueres, og gennemgår hvad der udgør et stærkt proposal. Læs mere om arrangementet her.
 
I starten af maj afholder vi sammen med Dansk Flygtningehjælp endnu et heldagskursus, der fokuserer på administration af kontrakter med Europe-Aid midler. Kurset vil ligge torsdag d. 2. maj og vil gennemgå alle tre faser af projektimplementeringen for at give deltagerne et grundlæggende overblik over forvaltningen af EU-midler. Læs mere om arrangementet her.

Tilmelding: Sker ved at benytte tilmeldingsmodulerne på de to indsatte links ovenfor. For spørgsmål omkring kurserne kan man kontakte politisk rådgiver Astrid Alexandersen på aa@globaltfokus.dk. Tilmeldingsfristerne er hhv. d. 4. og 25. april.
 
 
 

REFLEKSIONSPAPIR:
Kan verdensmålene blive et kompas for EU's arbejde?

   
 Grafik: European Commission 
I slutningen af januar kom Europa-Kommissionen med sit længe ventede refleksionspapir, der fokuserer på EU’s rolle i at opnå verdensmålene og på Europas fremtid i forhold til bæredygtig udvikling. Verdensmålene er allerede en del af EU’s udviklingspolitiske arbejde, og refleksionspapiret starter derfor en debat om, hvorvidt og hvordan 2030-dagsordenen kan være et kompas for det øvrige arbejde i det europæiske fællesskab. Der opstilles i refleksionspapiret tre scenarier for, hvad EU's fremtidige tilgang til bæredygtig udvikling skal være. Scenarierne rangerer fra at være meget ambitiøse med en fælles, europæisk verdensmålsstrategi til en mere business-as-usual tilgang, der fokuserer på at indarbejde verdensmålene i EU’s arbejde ude i verden, mens ambitionsniveauet for bæredygtig udvikling i EU-landene selv blot fastholdes.

Du kan læse refleksionspapiret her.

 
 

STILLINGSOPSLAG:
Webredaktør og kommunikationsmedarbejder 

 

Globalt Fokus søger en ny studentermedhjælper, der vil tage ansvar for at kommunikere på tværs af vores forskellige digitale platforme – herunder især opdatering og udvikling af vores hjemmeside, redaktion og udsendelse af vores månedlige nyhedsbrev, grafisk design og målrettet brug af sociale medier.

Læs mere om stilling og ansøgning her.

 
 

Kommende arrangementer


 
--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing