Nyt år, nye horisonter

-  

logo

Nyt år, nye horisonter

– Tag del i det nye års kommende konferencer og få nye perspektiver på verdensmål, migration, civilsamfundets råderum og meget mere. Ses vi?

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev januar 2019

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

INTERNATIONAL KONFERENCE:
Claiming Civic Space Together

 

Demokratiet er under pres globalt. Retten til at ytre sig, forsamle sig og lave foreninger krænkes i en sådan grad, at kun 4% af verdens befolkning lever i samfund, hvor de fuldt ud kan deltage i demokratiet. I Saudiarabien sidder de kvinder, der kæmpede imod kørselsforbudet, stadig i fængsel, i Venezuela bliver man dræbt, hvis man prøver at demonstrere, i Zimbabwe bliver man fængslet, hvis man siger sin mening på sociale medier, i Cambodia bliver man dræbt for at kæmpe for miljøet og i Polen stormer politiet ens kontor, hvis man arbejder for retten til abort. Selv i europæiske lande, der ellers har brystet sig af at være stærke demokratier, er civilsamfundet under pres.

Det står klart, at Verdensmålene kan ikke opnås, når dem der kæmper for dem ikke kan få lov at arbejde. På konferencen ”Claiming Civic Space Together” d. 4-5. marts i København
har Globalt Fokus, vores medlemmer og partnere inviteret civilsamfundsaktører, menneskerettighedsforkæmpere, virksomheder og regeringer fra hele verden til at diskutere, hvad vi sammen kan gøre på tværs af sektorer og landegrænser for at beskytte civilsamfundet. Konferencen vil danne ramme for en åben dialog om, hvad der er gået galt og hvordan vi kan vende den negative trend. 

Læs mere og tilmeld dig konferencen her.

 
 

HALVDAGS-KONFERENCE:
Globale løsninger for flygtninge og migranter – FN’s aftaler og betydningen for Danmark både ude og hjemme

 

I slutningen af 2018 vedtog FN to nye aftaler for migration og flygtninge, som også Danmark har tilsluttet sig. Men hvad indebærer og betyder de to nye aftaler? Hvordan kan Danmark og danske aktører sikre, at vi går fra ord til handling? Og kan FN-aftalerne føre til et bedre og mere effektivt internationalt samarbejde om at beskytte sårbare grupper, der bevæger sig på tværs af grænser?

Med afsæt i disse spørgsmål inviterer Dansk Flygtningehjælp, Globalt Fokus, Folkekirkens Nødhjælp og FN-forbundet til halvdags-konferencen "Globale løsninger for flygtninge og migranter: FN’s aftaler og betydningen for Danmark både ude og hjemme" i Fællessalen på Christiansborg torsdag d. 21. februar 2019 kl. 8.30-12.30

Læs mere om konferencen her. Konferencen er netop blevet fuldt booket, men der er mulighed for at blive skrevet på venteliste.

 
 

VERDENSMÅL FOR BEGYNDERE:
Konference i FN Byen gav inspiration til Folkemødet

 

Folkemødet 2019 har FN’s 17 Verdensmål som overordnet tema. Verdensmålene spænder vidt og giver anledning til at skabe dialog og partnerskaber på tværs af sektorer og organisationer indenfor sociale, miljømæssige og økonomiske problemstillinger. Men hvad handler Verdensmålene i bund og grund om, hvordan griber man dem an, hvordan kommer vi fra snak til handling, og hvordan kan målene i praksis bruges på Folkemødet?

Disse spørgsmål satte FN-byen, Foreningen Folkemødet og Globalt Fokus sig for at besvare med introduktionsseminaret ”Verdensmål for begyndere” i FN Byen tirsdag d. 29. januar. Formålet var at inspirere de mange arrangører, der gerne ville blive klogere på verdensmålene og få inspiration til at bruge dem i deres egne arrangementer på Folkemødet. Over 300 deltagere fra erhvervsliv og civilsamfund deltog begejstret i seminaret og beviste dermed, at flere og flere danskere er klar på at trække i arbejdstøjet for at bidrage til opfyldelsen af de 17 mål.

Læs vores vigtigste takeaways.

 
 

​GLOBALE STEMMER FRA CIVILSAMFUNDET:
Hvordan kan civilsamfundet bruge data-drevet accountability som springbræt til at skabe forandring?

I artikelserien "Globale stemmer fra civilsamfundet" deler Globalt Fokus relevant viden og indsigtsfulde refleksioner, som relaterer sig til vores arbejdsområder og er af interesse for resten af den danske civilsamfundssektor.

Accauntability og data-drevet beslutningstagning er nogle af de nye buzzwords i civilsamfundssektoren. Og idéen om at transformere information til handling og dermed styrke vores impact og indfri vores missioner er da bestemt også tiltalende. Men hvordan
kan vi i praksis understøtte vores visioner med reel data, og dermed træffe de rigtige, strategiske beslutninger? Dette er et spørgsmål, som civilsamfundsorganisationer i dag må stille sig selv – og besvare. Sådan skriver Merle Rutz, Accountability and Impact Coordinator hos CIVICUS, i dette indlæg i Accountable Now.

 
 

VERDENSMÅLSKONFERENCE:
Lokal samskabelse af globale løsninger

Kommunernes Landsforening inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til verdensmålskonference tirsdag d. 12/3 kl. 8.00-16.00 i Vejle for at sætte fokus på, hvordan man gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer og sikre realiseringen af FN's Verdensmål. Til konferencen vil du b.la. blive præsenteret for, hvordan man i en række kommuner arbejder med verdensmålene, politisk debat om de muligheder, som verdensmålene rummer, samt forskningens perspektiv på verdensmålene. Globalt Fokus' formand Rasmus Stuhr Jakobsen deltager i en politisk debat om de muligheder målene tilbyder og hvad der skal til for, at vi lykkes med at indfri dem, sammen med en række af politkere, herunder flere medlemmer af 2030-netværket.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

 
 

PULJEINITIATIV INVITERER:
Localising Humanitarian Responses - Exploring Perceptions and Practice

Det internationale humanitære bistandssystem er i øjeblikket ikke i stand til at adressere de voksende humanitære behov, fordi midlerne ikke er tilstrækkelige. Der er behov for en mere effektiv bistands-struktur, herunder ikke mindst bedre "localisation", dvs. mere støtte og flere midler til nationale og lokale respondenter. Dog er der mange forskellige fortolkninger af dette begreb, og mange forskellige implementeringsmetoder. På baggrund heraf inviterer Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam IBIS, Red Barnet, DIIS, Udenrigsministeriet og medlemmer af Udenrigsministeriets Grand Bargain Cluster til arrangementet "Localising Humanitarian Responses - Exploring Perceptions and Practice" onsdag d. 6/2 kl. 13.30-16.30, for at belyse forskellige tilgange til lokalisering. Arrangementet er en del af puljeinitiativet "Localisation in Practice", som er støttet af Globalt Fokus' Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Arrangementet er allerede fuldt booket, men der er mulighed for at deltage via livestream - tilmeld dig livestream ved at skrive til Maria Barkholt på maba@redbarnet.dk.

Læs mere og tilmeld dig her.

 
 

Kommende arrangementer:

--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing