Globale julehilsner fra os til jer!

-  

logo

Globale julehilsner fra os til jer!

– Vi samler op på det forgangne år og ser frem mod det nye.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev december 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

LEDER:
Et turbulent år for civilsamfundet lakker mod enden

Det internationale civilsamfund har igennem 2018 haft en række gennemgribende og dramatiske sager. Året startede med blotlæggelse af en stor international skandale i sektoren, idet det kom frem, at der har været adskillige seksuelle krænkelser i både program- og donorlande. I Globalt Fokus søsatte vi med vores medlemmer et stort arbejde for at komme til bunds i dette. Vi har arbejdet intensivt med at mainstreame systemer og feedback-mekanismer, og diskuteret hvordan vi ændrer en kultur, der tilsyneladende har trivedes i dele af udviklings- og nødhjælpsarbejdet. 

Flere organisationer har også været direkte involveret og ramt af det stigende angreb på civilsamfundet fra statslig side. I flere lande bliver organisationer lukket, truet, ansatte bliver chikaneret og fængslet, og vi ser i stigende grad et systematisk angreb på borgeres ret til at organisere sig, ytre sig og forsamles. I Globalt Fokus har vi på den baggrund med forløbet Civilsamfundet Slår Igen afholdt en lang række medlemsmøder, hvor forskellige problemstillinger i forhold til civilsamfundets råderum er blevet belyst og diskuteret. På den baggrund bliver der udviklet en lang række anbefalinger, som vi kan bruge fremadrettet for at sikre, at det danske civilsamfund står bedre rustet og bedre organiseret i forhold til at modstå det stigende pres fra magthavere.

Globalt Fokus har desuden arbejdet målrettet med at sætte yderligere strøm til Verdensmålene. Til Folkemødet på Bornholm var vi arrangør af det store Verdensmålstelt, som var en stor succes med tusindvis af besøgende og adskillige af vores medlemmer engageret i debatter, partnerskaber og ideudvikling, og som næste år vender tilbage som Verdensmålenes Plads. Globalt Fokus har endvidere udgivet en vigtig analyse, der ser på medlemmerne kapacitet ift. at implementere Verdensmålene, og deltaget i en lang række oplysende arrangementer, multistakeholder-konference, leveret kritiske analyser af regeringens planer og endelig serviceret 2030-panelet og det tværpolitiske netværk.

Endelig har Globalt Fokus leveret en lang række analyser, deltaget i Civilsamfundets fællesdag, samt støttet en lang række af vores medlemmer i kapacitetsprojekter. Det har været en aktivt og dynamisk år, hvor Globalt Fokus på mange fronter har spillet en vigtig rolle. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2019 og ønsker glædelig jul og godt nytår til medlemmer, samarbejdspartnere og alle gode folk derude!

 
 

CIVILSAMFUNDET SLÅR IGEN:
Klar til konference!

  

De to første skridt af Globalt Fokus' forløb Civilsamfundet Slår Igen om civilsamfundets råderum er nu veloverstået. 9 fyraftensmøder arrangeret af Globalt Fokus' medlemmer fra arbejdsgruppen for civilsamfundets råderum satte fokus på, hvilke modstrategier civilsamfundet verden over benytter sig af i kampen for sit råderum, og hvordan vi i Danmark bedst kan støtte op om denne kamp. Fyraftensmøderne kulminerede i Civilsamfundsmødet d. 13. december, hvor vores medlemmer og andre interessenter mødtes for at bygge videre og samle op på fyraftensmødernes anbefalinger, som nu bliver samlet i et anbefalingsdokument.

Hele forløbet fører hen mod den internationale konference ”Civic Space in Development and Humanitarian Action”, der afholdes d. 4-5. marts 2019, hvor vi sammen med civilsamfundspartnere fra hele verden, samt internationale eksperter på området, privatsektoraktører og regeringer, lægger os fast på konkrete strategier til at sikre civilsamfundets råderum globalt.

Spred meget gerne ordet om konferencen til interesserede blandt jeres internationale føderationer og partnere. Andre medlemmer er velkomne til at bidrage til planlægningen af konferencen ved at kontakte civilsamfundsrådgiver Sara Brandt på sb@globaltfokus.dk. Tusind tak til vores medlemmer, der har bidraget til dette vigtige forløb indtil videre!

 
 

GLOBALT FOKUS MENER:
Regeringens lovforslag om opholdskrav for dagpengeret spænder ben for udviklingsarbejde!

Regeringen og Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag om at indføre opholdskrav for ret til dagpenge. I Globalt Fokus er vi dybt bekymrede over lovforslaget, der vil have store negative konsekvenser for udviklings- og humanitært arbejde. Derfor har vi sendt dette brev til relevante ministre samt dette høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med en opfordring til at genoverveje forslaget. Med lovforslaget ønsker regeringen tilsynelandede at lukke Danmark om sig selv. Tankegangen lader til at være, at har man i en periode forladt fædrelandet, kan man se frem til en tilværelse som andenrangsborger i Danmark. Ikke nok med, at regeringen modarbejder, at fremmede kommer ind; man vil også skræmme danskere fra at rejse ud. Det er ikke særlig visionært i en globaliseret virkelighed, argumenterer vores sekretariatsleder Peter Chrisiansen for i dette debatindlæg bragt i Altinget.

Forslaget har da også mødt massiv kritik fra mange sider, og kravene er nu blevet lempet fra et krav om syv ud af otte års ophold til syv ud af told års ophold i Danmark eller EU. I Globalt Fokus mener vi fortsat, at loven helt bør droppes. Vores nye formand, Rasmus Stuhr Jakobsen, udtaler i denne pressemeddelelse”Det er en lille sejr og et minimumsskridt i en bedre retning, men vi mener stadig, at loven er en dårlig ide, der vil have skadelige konsekvenser for arbejdet indenfor udvikling og den humanitære sektor. Derfor opfordrer vi til, at regeringen helt tager lovforslaget af bordet. Dette er jo arbejde, som danskere udfører i en større sags tjeneste – og som også tjener Danmarks interesser i verden. Det er et ærgerligt signal at sende til dem, at de mister arbejdsløshedsdækning i deres eget land, når de vender hjem. Samtidig mener jeg helt grundlæggende, at forslaget er skadeligt for Danmarks interageren med resten af verden.” 

Globalt Fokus følger vi sagen tæt. Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt gerne politisk medarbejder Astrid Alexandersen på aa@globaltfokus.dk.

Find vores ministerbrev og høringssvar her.

Læs vores debatindlæg her.

Læs vores pressemeddelelse her.

 
 

Nu kan du blive en del af Verdensmålenes Plads 2019!

 

Sidste års Verdensmålenes Telt på Folkemødet 2018 bliver i det kommende år til Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019. Værtsgruppen for Pladsen, bestående af DI, LO, 2030-netværket, 2030-panelet og Globalt Fokus, er fuld gang med planlægningen.

Har du en god idé til et event, der kan være med til at løfte vor tids vigtigste samtale om Verdensmålene? Nu kan du og din organisations partnere byde ind med forslag til arrangementer, og dermed blive en del af Pladsen. Globalt Fokus indsamler forslag til events frem til d. 24. januar COB, som kan sendes til projektleder for pladsen, Rina Lauritzen Trautner (rlt@globaltfokus.dk). Brug dette event-format, når du sender dit forslag ind.

Find inspiration til dit event i vores idékatalog fra det seneste match-making-møde d. 28/11. Du kan blive klogere på visionerne og rammerne for teltet ved at tage et kig på denne powerpoint-præsentation fra match-making-mødet. Særligt vigtigt er det at være bevidst om de fem kriterier for events:
  1. Eventet skal bero på tværsektorielt samarbejde.
  2. Eventet skal koble det lokale med det globale.
  3. Eventet skal eksperimentere med alternative formater.
  4. Eventet skal inddrage publikum.
  5. Eventet skal formulere next steps, føre til konkret handling, og følges op på efter Folkemødet.
Har du spørgsmål, så kontakt gerne Rina på mail rlt@globaltfokus.dk eller tlf. 31 21 28 40.  

 
 

​MEDLEMSSEMINAR:
Fokus på den organisatoriske forankring af Verdensmålene

Verdensmålene udgør ambitiøse og vigtige målsætninger, som vi gerne vil løfte og levere kvalitativt på! Samtidigt kan de blive en løftestang for nytænkning, synergi og opgør med silotænkning gennem tværgående samarbejde i vores organisationer. Det var dette dobbeltperspektiv, der var på dagsordenen til Globalt Fokus’ medlemsseminar ’Verdensmålene på kryds og tværs – tværgående samarbejde, synergi og opgør med silotænkning’ d. 11. december 2018. Til seminaret var medarbejdere i medlemsorganisationerne på tværs af afdelinger inviteret ind til en aktiv workshop, hvor der blev arbejdet med Verdensmålene som en ramme, en løftestang og et positivt redskab til at løfte såvel forskellige arbejdsområder som selve målene.
  
Indledningsvis fik vi inspiration fra den offentlige sektor til, hvordan vi kan gribe arbejdet med målene an som organisatorisk kerneopgave, der sikrer forankring og samarbejde. Dernæst bød hhv. Gunvor Bjerglund Thomsen fra DUF og Karen Jørgensen Mellemfolkeligt Samvirke ind med gode eksempler på, hvordan verdensmålene kan bruges som løftestang til at tale forskellige nationale og internationale indsatser ind i en fælles, større dagsorden.

Seminarets næsten 40 deltagere fra knap 20 forskellige civilsamfundsorganisationer kunne gå hjem fra seminaret med en skitse til en handlingsplan for, hvordan de vil tage arbejdet videre i deres egne organisationer. Seminaret var dermed kun startskuddet for et forløb, der følges op af to sparringsgange, hvor organisationerne har mulighed for at medbringe deres konkrete udfordringer og få direkte sparring. Hele forløbet fortsætter derfor indtil d. 14. marts, hvor der vil være et opsamlende møde.
 
Læs mere om de vigtigste take-aways fra seminaret her.
 
 
 

Vores nye formand er klar til at tage fat på det nye år

 

Ved årets generalforsamling i november 2018 gik Laust Leth Gregersen fra Red Barnet af som formand for Globalt Fokus efter to og et halvt års formandskab. Samtidig blev den nye styregruppe valgt, hvor Laust fortsætter som medlem – se styregruppens sammensætning her

Styregruppen har ved årets sidste styregruppemøde d. 5. december konstitueret Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær for Care, som ny formand. Rasmus ser frem til at stå i spidsen for Globalt Fokus. Han lægger særligt vægt på, at verdensmåls-dagsordenen udgør et unikt momentum for udviklings- og nødhjælpsorganisationerne, som vi skal gribe, ikke mindst ved at stille os til rådighed for og samarbejde med andre aktører og sektorer. Dog anerkender Rasmus også de interne forskelligheder i vores egen sektor, og udtaler i dette tiltrædelses-interview med Altinget bl.a. at: “Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke har en forventning om, at nu skal alle mene det samme som mig, selvom jeg er blevet formand for Globalt Fokus. Vi vil fortsat være en brancheforening, hvor vi skal tage diskussionerne, og hvor der skal være plads til at være uenige. Det danske civilsamfund er mangfoldigt.”

Mette Müller Kristensen, International Chef i Danske Handicaporganisationer, er valgt som næstforkvinde. Foruden Rasmus og Mette består styregruppens forretningsudvalg af Laust Leth Gregersen, Birgitte Qvist-Sørensen og Andreas Gylling Æbelø. Efter en vedtægtsændring er FU udvidet fra 3 til 5 personer (forperson, næstforperson, intern revisor samt to almindelige medlemmer af styregruppen) for at skabe større ejerskab i styregruppen til de aktiviteter, der foregår mellem styregruppemøder. 

Referatet fra årets generalforsamling er nu offentliggjort og kan findes her.

 

 

REALITY OF AID:
Rapport viser vejen for fremtidens udviklingsbistand

For nyligt udkom rapporten ”Reality of Aid: The Changing Faces of Development Aid and Cooperation – Encouraging Global Justice or Buttressing Inequalities?”. Reality of Aid er en uafhængig rapport, der hvert andet år gør status over den internationale udviklingsbistand og fattigdomsbekæmpelse, som Globalt Fokus og vores medlemmer løbende har leveret inputs til.

Forfatterne til de forskellige kapitler undersøger de gældende narrativer og trends i udviklingsbistanden – særligt dem, der på sigt risikerer at underminere bekæmpelse af fattigdom og ulighed i udviklingslande. Rapporten belyser desuden, hvordan debatter om udviklingsbistand tager sig ud i forskellige lande, og hvilken fremtid udviklingsbistanden går i møde, og konkluderer med en række anbefalinger til, hvordan fremtidens udviklingsbistand skal sikre global solidaritet, menneskerettigheder, ligestilling, fattigdomsbekæmpelse og håndtering af ulighed.

Læs mere og find rapporten her.

 

FOUNDERS OF TOMORROW:

Ansøg om at komme med til gratis impact- og idé-bootcamp!

Founders of Tomorrow er en bootcamp, der belyser teknologiens potentiale til at skabe positiv forandring i verden. Over seks dages oplæg og workshops mødes 60 forskellige forandringsagenter for at lære om bl.a. formålsdreven innovation, eksponentielle teknologier og entreprenørskab. Både på scenen og bag kulisserne vil du møde førende eksperter og entreprenører, der på forskellig vis sætter mennesket, planeten og vores fælles velbefindende i centrum for deres arbejde. Sammen vil I udforske løsninger på nogle af verdens største udfordringer. Her har de danske CSO'er en vigtig rolle at spille og meget at byde ind med i den fælles idégenerering og netværksdannelse.

Deltagelse i Founders of Tomorrow er gratis, og ansøgningsfristen er d. 10. januar 2019. Læs mere om bootcampen og hvordan du ansøger om deltagelse her.

 
 

Venskabskampen mellem Laust og Forskerne fra RUC

Laust Leth Gregersen, politisk chef i Red Barnet og netop afgået formand for Globalt Fokus, var inviteret af Roskilde Universitet som deltager i en skarp paneldebat under den internationale ’Transforming for Sustainability’-konference om bæredygtig omstilling i FN-byen. En af hans sidste formandsopgaver, inden han i starten af december overlod formandskabet til Rasmus Stuhr Jakobsen fra Care.

Under konferencen blev det klart, at der hhv. bag forskernes skriveborde og ude i resten af samfundet er forskellige opfattelser af, hvilke tiltag der er nødvendige for at opfylde 2030-dagsordenen og sikre en bæredygtig udvikling. Dermed er der et stort behov for at samarbejde på tværs af forskning og forskellige sektorer, og Roskilde Universitets håndsrækning til andre sektorer er heldigvis et tegn på, at der ønskes tværfagligt samarbejde og sparring.

Læs vores take-aways fra paneldebatten her.
 
--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing