Et efterår i refleksion

-  

logo

Et efterår i refleksion

– Hvordan står det egentlig til med civilsamfundets råderum, med implementeringen af verdensmålene og med det internationale udviklingssamarbejde?

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev oktober 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

'CIVILSAMFUNDET SLÅR IGEN':
Tag del i efterårets fyraftensmøder

 

Dette efterår stiller vi i Globalt Fokus i en serie af fyraftensmøder skarpt på de modstrategier, som civilsamfundet verden over benytter i kampen for at forhindre den tiltagende indskrænkning af civilsamfundets råderum. Vi har inviteret inspirerende repræsentanter fra civilsamfundet i både ind- og udland til at diskutere forandringer, værktøjer, handlerum og forudsigelser i en tid, hvor civilsamfundsorganisationer er hårdt presset. Med forløbet Civilsamfundet Slår Igen sætter vi fokus på, hvilke modstrategier civilsamfundet verden over benytter sig af i kampen for sit råderum, og hvordan det danske civilsamfund og den danske regering bedst kan støtte op om denne kamp.

Flere fyraftensmøder er allerede afholdt. De kommende arrangementer i rækken er:
Flere fyraftensmøder er desuden undervejs. Læs mere om forløbet og hold øje med kommende arrangementer i rækken her.

 
 

VERDENSMÅLENES FOLKEMØDE 2019:
Verdensmålenes Telt bliver til Verdensmålenes Plads! 

 

Onsdag d. 24. oktober lancerede Foreningen Folkemødet nyheden om, at Verdensmålene for bæredygtig udvikling på Folkemødet 2019 vil blive det overordnede tema for hele festivalen.
Globalt Fokus er ovenud begejstrede for denne nyhed, og kan samtidig løfte sløret for, at Verdensmålenes Telt i 2019 bliver til Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019.

Værtsgruppen for Verdensmålenes Plads, som Globalt Fokus er en del af, vil igen i år stå bag pladsen og vil i samarbejde med Foreningen Folkemødet løfte vor tids vigtigste samtale om verdensmålene videre og højere end nogensinde før. Onsdag d. 28. november afholder Værtsgruppen et arrangement hos Globalt Fokus, hvor mulighederne og rammerne for Verdensmålenes Plads vil blive præsenteret og sat. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

 
 

SAVE THE DATE:
Kom med til vores medlemsseminar 'Verdensmålene på kryds og tværs – Tværgående samarbejde, synergi og opgør med silotænkning'

Som en ny og meningsfuld global forandringsdagsorden opfodrer verdensmålene os til at tænke og arbejde på nye måder, hvilket kræver en solid organisatorisk forankring. Verdensmålene gælder for alle lande og mennesker, opfordrer til nytænkning af alle indsatser, og udfordrer vores gængse organisatoriske strukturer. De tilbyder samtidig et sprog, en ramme og en mulighed for at gøre op med silotænkning, og i stedet sikre samarbejde, synergi og innovation til gavn for den enkelte organisationen og for verden.

Med medlemsseminaret 'Verdensmålene på kryds og tværs – Tværgående samarbejde, synergi og opgør med silotænkning' tirsdag d. 11/12 kl. 9-13 sætter vi fokus på, hvordan den organisatoriske forankring af verdensmålene kan øges ved at arbejde med målene på tværs i organisationen, f.eks. på tværs af national/international afdeling eller kommunikations-/politik-/programafdelinger. Seminaret belyser, hvordan tværgående indsatser kan styrkes og synergier udnyttes. Deltag i seminaret med en kollega fra en anden afdeling, din leder og/eller et bestyrelsesmedlem for at styrke den organisatoriske forankring af verdensmålene i din organisation! Team-, mellemledere og andre ledere spiller en særlig rolle for den tværgående forankring, og opfordres i særligt grad til at deltage i seminaret.
 
Klik her for at læse mere og tilmelde dig arrangementet for at sikre dig en plads (tilmelding efter først-til-mølle princippet).

 
 

AIDWATCH-RAPPORT:
Den europæiske udviklingsbistand er under pres

Den Europæiske udviklingsstøtte står ved en skillevej. Tre år efter vedtagelsen af FN's Verdensmål er de Europæiske lande endnu ikke kommet tættere på at nå det fælles mål om en udviklingsbistand på minimum 0,7% af BNP. EU's samlede udviklingsbistand er under tiltagende pres, dels pga. skiftende politiske prioriteter, og dels idet bistandsmidler i stigende grad går til andre aktiviteter. Den samlede bistand er faldet siden sidste år, og fortsætter udviklingen som nu, så vil det tage os hele fyrre år at nå målet om en samlet bistand på 0,7% af BNP. Det er ikke godt nok.

Sådan konkluderer Concord Europe i årets AidWatch-rapport. Hvert år udgiver Concord Europe, det europæiske NGO-netværk, som Globalt Fokus er en del af og national platform for i Danmark, en AidWatch-rapport, der evaluerer både kvantiteten og kvaliteten af EU's samlede udviklingsbistand, og leverer anbefalinger til forbedring af denne. Læs årets rapport "EU Aid: A Broken Ladder?", som Globalt Fokus har bidraget til, hvori Concord Europe opfordrer såvel EU som Unionens medlemsstater til at leve op til sine forpligtelser.

 
 

GLEM IKKE:
Globalt Fokus holder generalforsamling tirsdag d. 20/11

Globalt Fokus afholder årets generalforsamling tirsdag den 20. november 2018 kl. 13.15-16.30 på Rysensteensgade 3, 1564 København V, i Salen.

Dagsorden og bilag fremsendes senest to uger før generalforsamlingen, dvs. senest d. 6. november. 

Klik her for at tilmelde dig generalforsamlingen. Bemærk, at kun medlemsorganisationer, der forinden har indbetalt årets kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
 
Vi glæder os til at se jer!

 
 

GLOBALE STEMMER FRA CIVILSAMFUNDET:
Civilsamfundet skal mere end blot gøre modstand

I artikelserien "Globale stemmer fra civilsamfundet" deler Globalt Fokus relevant viden og indsigtsfulde refleksioner, som relaterer sig til vores arbejdsområder og er af interesse for resten af den danske civilsamfundssektor.

For blot et par år siden føltes det som om, at vi stod på tærsklen til en ny æra for demokratiet. Begivenheder som det arabiske forår og Occupy-bevægelsen, såvel som demokratiseringen af internettet og den digitale kampagneførings indtog, var inspirerende og gav grund til optimisme for den folkelige deltagelse og inddragelse fremadrettet. Men når vi ser på de udfordringer, som civilsamfundet i øjeblikket står over for, tegner der sig mørke skyer i horisonten. Systematiske overgreb på civilsamfundet finder sted verden over. Disse overgreb udfordrer vores råderum, og fordrer opfindsomhed. Det er på tide, at vi udvikler radikalt nytænkende tilgange til, hvordan vi håndterer det kritiske pres på civilsamfundet. Sådan skriver Dr Dhananjayan Sriskandarajah, generalsekretær for CIVICUS, i dette indlæg i Alliance Sud.

 
 

Globalt Fokus søger praktikanter til foråret 2019

Vil du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling for verdens fattigste? Interesserer du dig for udviklingspolitik i en dansk og international kontekst, og har du lyst til at bruge din viden i praksis? Eller vil du arbejde med FN's Verdensmål og være med til at byde ind i en innovativ og tværsektoriel ramme for vor tids vigtigste samtale?

Globalt Fokus søger to praktikanter – én til politikområdet, hvor du vil komme til at arbejde med dansk, europæisk og international bistandspolitik; og én til planlægningen af Verdensmålenes Telt på Folkemødet 2019, 

Som praktikant i Globalt Fokus kommer du tæt på den politiske virkelighed i en organisation, der dagligt arbejder med udviklingspolitik, verdensmål og civilsamfundets vilkår på både dansk, europæisk og internationalt plan. Hos Globalt Fokus vil du blive en del af et visionært, professionelt og uformelt team, hvor vi sætter tillid og ansvar højt.

Hvis du synes at noget af dette lyder interessant for dig eller én du kender, så er det med at skynde sig til tasterne og søge en praktikplads hos Globalt Fokus inden ansøgningsfristen søndag d. 11. november.

Læs mere om stillingen som politikpraktikant her.

Læs mere om stillingen som praktikant til Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019 her.

 
 

Multi-stakeholder forum på Christiansborg viste stort engagement på tværs af sektorer

Onsdag d. 10. oktober dannede Christiansborg endnu engang rammen om det årlige multi-stakeholder forum om Verdensmålene, hvor der gøres status på arbejdet med målene i Danmark. Globalt Fokus deltog i forummet, der i år fokuserede på Verdensmål #11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, og blev endnu engang bekræftet i, at der på tværs af sektorer i Danmark er et enormt engagement omkring målene.

Læs kort artikel om multi-stakeholder forummet her.

 
 

HISTORIER OM VERDENSMÅL #15: Livet på land

Verdens natur og dyreliv er under hårdt pres. Siden 1970 er halvdelen af alle verdens vilde dyr forsvundet. Hvordan vi kan stoppe udrydning af truede dyrearter, bevare og genoprette økosystemer, styrke en bæredygtig håndtering og brug af naturens ressourcer, og sætte en stopper for landgrabbing?

Disse og mange andre spørgsmål vil vi belyse, når vi med den femtende udgave af 'Historier om Verdensmål' tager ud i Zoologisk Have tirsdag d. 8. november kl. 17-19 og bliver klogere på mål #15 sammen med Jan Ole Haagensen (sekretariatschef i Verdens Skove), Martin Keller (tidligere stifter af Jungelzoo, kendt fra børnetv om natur og nu Verdensmålskonsulent ved Københavns Kommune) og Zoologisk Haves egen Mikkel Stelvig, der med sin erfaring som zoolog og med adfærdsbiologi fortæller om Zoologisk Haves forskellige dyrevelfærdsprojekter, både herhjemme og ude i verden.

Læs mere og tilmeld dig her.

 
 

PULJEINITIATIV:
Danske NGO'er skal arbejde mere med konfliktforebyggelse og fredsopbygning

Når danske civilsamfundsorganisationer arbejder ude i verden, kan de uforvarende være med til at optrappe konflikter, når der kastes lys på uretfærdigheder. For at undgå det, samler puljeinitiativet Netværk for Konfliktforebyggelse og Fredsopbygning med støtte fra Globalt Fokus viden om konfliktanalyse, konflikt-følsom programudvikling og fredsopbygning.

Der er en stigende bevidsthed blandt organisationer og regeringer om nødvendigheden af at tænke forebyggelse og fredsopbygning ind i deres udviklingsarbejde og humanitære engagement generelt. Netværket afholdte den 30. august et seminar som det første i rækken af efterårsarrangementer, hvor netværksmedlemmer præsenterede deres forståelse af centrale begreber og gennemgik eksisterende tilgange, imens alle deltagere sammen reflekterede over disse i sammenhæng med deres egen organisations arbejde.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan din organisation kan blive bedre til at tænke konfliktforebyggelse og fredsopbygning ind i udviklingsarbejdet, så tag del i de kommende netværksmøder. Fredag d. 16. november afholder netværket en workshop om konfliktanalyse, og torsdag d. 22. november sætter netværket fokus på begrebet 'conflict sensitivity'.

Læs artikel om netværkets arbejde her.

Læs mere om netværket og de kommende netværksmøder her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing