Civilsamfundet i førertrøjen

-  

logo

Civilsamfundet i førertrøjen

– Om vigtigheden af et civilsamfund, der samler og tager ansvar, multi-stakeholder forum om Verdensmålene, efterårets nye forløb om civic space, netværksmøde om Verdensmålenes Telt, og meget mere.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev september 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

INVITATION: Civilsamfundet slår igen

 

Civilsamfundet er under angreb globalt. I april 2018 var råderummet for civilsamfundet i 109 lande i verden enten lukket, undertrykt eller destabiliseret. Det er en forværring og et udtryk for, at det bliver mere og mere normalt for regeringer at slå ned på borgernes mest basale rettigheder – ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed – som alle er grundsten i et velfungerende demokrati.

I løbet af dette efterår stiller Globalt Fokus skarpt på modstrategier overfor nedslag på civilsamfundet gennem en serie af fyraftensmøder med eksperter fra ind- og udland, der vil diskutere forandringer, værktøjer, handlerum og forudsigelser i en tid, hvor civilsamfundsorganisationer udfordres på deres evne til at agere proaktivt, når der sker nedslag på civilsamfundet. Med forløbet ”Civilsamfundet slår igen” sætter vi fokus på, hvilke modstrategier civilsamfundet verden over benytter sig af i kampen for sit råderum, og hvordan det danske civilsamfund og den danske regering bedst kan støtte op om denne kamp.

Forløbet beror på en tretrinsraket udgjort af en række fyraftensmøder, derpå et civilsamfundsmøde i december 2018 med fokus på at udarbejde anbefalinger til, hvordan dansk civilsamfund og regeringen bedst kan støtte civilsamfundets råderum verden over, og til slut en international konference i marts 2019, hvor dansk civilsamfund og den danske regering forpligter sig på konkrete tiltag for at støtte civilsamfundet globalt.

Læs mere om forløbet her.

Find en opsamling på det første fyraftensmøde her.

 
 

Globalt Fokus stiller skarpt på forhindring af seksuel udnyttelse og overgreb

 

SHEA står for Sexual Harassment, Exploitation and Abuse, og er et nyopstartet forløb i Globalt Fokus, som fokuserer på at forbedre operationel praksis blandt dansk civilsamfund. Formålet er at opbygge stærke systemer og praksis til at forhindre sexchikane samt seksuel udnyttelse og overgreb i den danske civilsamfundssektor og i de programmer de støtter. Globalt Fokus samarbejder med sine medlemsorganisationer i udviklings- og humanitærsektoren om forløbet det næste år for at finde de bedste løsninger sammen. Forløbet støttes gennem en bevilling fra Udenrigsministeriet.

Læs mere om forløbet her.

Hvis du har spørgsmål til forløbet eller er interesseret i at deltage, er du meget velkommen til at kontakte civilsamfundsrådgiver Sara Brandt på sb@globaltfokus.dk.

 
 

KLUMME:
Verden er i opbrud, og civilsamfundet må samle tropperne

Af Peter Christiansen, sekretariatsleder.

Vi kender alle til de kriser, menneskeheden står over for, og de fleste af os ved efterhånden, at de kan have dramatisk betydning for vores liv på kort og lang sigt. Jeg mener, det er essentielt, at civilsamfundet forstår, at vi har en afgørende rolle at spille i forhold til at løse de globale kriser.

Det står klart, at vores valgte politikere, ikke bare i Danmark, men i det meste af Europa, ikke kan finde på løsninger og politiske visioner, der genskaber befolkningens tillid til det politiske system. Tværtimod ser vi det ene parti efter det andet forfalde til populistiske og emotionelle tiltag, som kun forværrer situationen. Debattører og forskere påpeger, at det netop i sådanne situationer er civilsamfundet, der skal levere løsninger på disse udfordringer. Det er i civilsamfundet, man skal finde det mod og det lederskab, der skal til for at mobilisere folk til at tage ansvar og vise politisk handling.

Overalt i verden organiserer folk sig mod ulighed, i klimakampe, for kvinde- og LGBT-rettigheder, beskyttelse af mindretal, flygtninge, alternativ jobskabelse, økologisk produktion og i forhold til mange andre spørgsmål. Det er dette civilsamfund, som er håbet om forandring, og som samler folk lokalt og nationalt. Spørgsmålet er derfor, om en koordination af de lokale initiativer kan udvikles til en slags chokterapi som modspil til demagogerne og de visionsløse politikere.

Læs Peter Christiansens klumme i Altinget her.

 
 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING:
Kom og giv dit besyv med!

Globalt Fokus indkalder til årets Generalforsamling tirsdag d. 20. november 2018, kl. 13.15-16.30 på Rysensteensgade 3, 1564 København V – i Salen.

Tilmelding til generalforsamlingen sker via Globalt Fokus’ hjemmeside her.

Bemærk, at kun medlemsorganisationer, der forinden har indbetalt årets kontingent har stemmeret på generalforsamlingen (kontakt Kamilla Lindgren på mail kl@globaltfokus.dk for spørgsmål angående dette).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens sekretariat i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse – det vil sige senest tirsdag den 30. oktober. Forslag til behandling bedes sendt til info@globaltfokus.dk.

Dagsorden og bilag fremsendes senest to uger før generalforsamlingen – dvs. d. 6. november. 

Vi håber på og glæder os til at se mange af vores medlemmer til generalforsamlingen!

 
 

OPFØLGNING: Samråd om DAC-regler

Torsdag den 20. september var Ulla Tørnæs kaldt i samråd for at svare på, hvordan regeringen har valgt at implementere det OECD-DAC direktiv, der blev vedtaget i oktober 2017 og specificerer, hvilke udgifter til flygtningemodtagelse hvert land må DAC’e.

Den primære ændring i forhold til den hidtidige danske praksis er, at udgifter til afviste asylansøgere ikke kan opgøres som udviklingsbistand, hvorimod familiesammenføring til flygtninge nu kan. Som regeringen offentliggjorde i august har man valgt at anvende de nye regler allerede fra 2017, hvilket noget overraskende har betydet, at Danmark i 2017 kan opgøre yderligere 290 mio. kroner af udviklingsbistanden som flygtningemodtagelse. I 2018 beregner man med de præciserede regler at kunne DAC’e i alt 1,1 milliard kroner til flygtningemodtagelse, set i forhold til de 965,3 mio. kroner man oprindelig afsatte på finansloven. På samrådet fortalte Tørnæs, at man reelt forventer at have brugt omtrent 600 mio. kroner af disse på flygtningemodtagelsesudgifter i 2018. Det vil først efter 3. opgørelse i slutningen af oktober være endeligt afklaret, om der vil blive sendt midler tilbage til udviklingsbistanden i fjerde kvartal. Herudover var der ikke meget nyt på samrådet, hvor Udviklingsministeren fastholdt, at regeringen vil medregne alle flygtningemodtagelsesudgifter, der kan DAC’es, som udviklingsbistand, og hvor ministeren gentagne gange henviste til det faktaark om opdateret ODA-rapportering, som regeringen udgav i august.

Vi følger sagen løbende og opdaterer selvfølgelig Globalt Fokus’ medlemmer, hvis der skulle komme nyt frem. Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte Astrid Alexandersen på aa@globaltfokus.dk. I kan se samrådet her og læse regeringens faktaark for den opdaterede ODA-rapportering her.

 
 

Christiansborg slår dørene op til multi-stakeholder forum om Verdensmålene

Den 10. oktober 2018 inviterer Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket), 2030-Panelet samt Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg til den anden omgang multi-stakeholder forum om Verdensmålene i forbindelse med Folketingets åbning.

Formålet med forummet er at forene og forstærke alle sektorer i Danmark i arbejdet for, at Danmarks bidrag til indfrielsen af verdensmålene forbliver ambitiøst. Forummet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der gøres status over, hvor langt Danmark er kommet med implementeringen af verdensmålene, hvordan der arbejdes med verdensmålene på tværs af sektorer i Danmark, ligesom der specifikt følges op på sidste års forum.

Hvert år sættes der desuden fokus på et særligt emne eller en sektor i Danmark. I år dykker vi ned i Verdensmål #11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund. Med udgangspunkt i 2030-panelets igangsatte arbejde med udvikling af en SDG Baseline & Dashboard, vil Rambøll og Dansk Arkitektur Center (DAC) præsentere et første udkast på en baseline for mål 11 i Danmark – en måling af, hvordan det står til i byerne lige nu med hensyn til at opnå Verdensmålene.

Læs mere om årets multi-stakeholder forum her. Bemærk, at forummet er åbent, men at der på nuværende tidspunkt ikke er flere ledige pladser, og at man derfor kan blive skrevet på venteliste ved tilmelding.

 
 

Netværksmøde tegnede horisonten for det kommende Verdensmålenes Telt 2019

 

”Alle, der vil verdensmålene det godt, er velkomne i Verdensmålenes Telt!”

Sådan introducerede sekretariatsleder for Globalt Fokus, Peter Christiansen, sidste år Verdensmålenes Telt, der i juni måned fik sin debut på Folkemødet 2018 i et væld af verdensmålsfarver, meninger og mennesker.

Efter et veloverstået Folkemøde og et sommerferie-pusterum fik vi torsdag d. 13. september lejlighed til at se tilbage på og reflektere over afviklingen af Verdensmålenes Telt. Sammen med repræsentanter fra teltets værtsgruppe, der består af DI, LO, 2030-netværket, 2030-panelet og Globalt Fokus, var de over 50 fremmødte kommet for at evaluere årets resultater og byde ind med forslag til teltets fremadrettede ramme og indhold. Sammen med de mange fremmødte fik vi således både lejlighed til at reflektere over teltets debut i år, samt mulighed for at se fremad og aftegne horisonten for Verdensmålenes Telt på Folkemødet 2019.

Læs mere om netværksmødet her.

 
 

'PEOPLE, PLANET, PROFIT'-KONFERENCE I AALBORG:
Kampen om P’ernes prioritering

Globalt Fokus deltog d. 10.-11. september – som medarrangør – i midten af september i Acces2Innovations store ’People, Profit, Planet’-konference i Aalborg. Her blev der sat fokus på verdensmålene og de udfordringer, der skal ryddes af vejen, for at partnerskaber kan få en reel påvirkning og effekt i udviklingslande.

Konferencen blev løftet af et imponerende fremmøde af over 250 deltagere fra både virksomheder, universiteter, kommuner, offentlige institutioner og civilsamfundsorganisationer, såvel som repræsentanter fra udviklingslande samt eksperter og ressourcepersoner. I løbet af de to dage blev en lang række af forskellige tematikker relateret til partnerskaber drøftet, og indholdet spændte bredt over emner som cirkulær økonomi, bæredygtig fødevareproduktion, skalérbar ’SDG-business’, ansvarlig virksomhedsadfærd og meget mere. Konferencen var uden tvivl lærerig, men det blev tydeligt, at der lige nu foregår en kamp mellem prioritering af de tre P’er; Handler det først og fremmest om People og Planet, eller om Profit?

Som deltager fra civilsamfundet kunne man argumentere for, at profit-vinklen var vægtet en tand for højt, fremfor at gøre løsningen af udfordringerne for befolkningerne i udviklingslandene til den øverste målsætning og dermed have et stærkere fokus på People og Planet. Hvis man starter med problemet, og derfra undersøger, hvordan de forskellige parter kan byde ind for at løse det, så får et partnerskab muligvis et andet og bedre fokus med mulighed for en større positiv indvirkning, end hvis udgangspunktet er virksomheders mulighed for opskalering på nye markeder.

Læs souschef og kapacitetsudviklingskoordinator, Katrine Dietrichs, og politisk SDG-rådgiver, Bjarke Blaabjerg Vestergaards, refleksioner over og takeaways fra konferencen her

 
 

Globalt Fokus bliver en del af Forus

Forus er et globalt netværk for nationale platforme. På netværkets årlige møde, som fandt sted i Chile i begyndelsen af september, blev Globalt Fokus optaget som medlem, og deltager nu sammen med 64 andre nationale og regionale platforme i opbygningen af et globalt Civilsamfundsnetværk.
 
Forus er en samlende platform for erfaringsudvekling, kapacitetopbygning og advocacy arbejde. F.eks. foregår der et spændende og ambitiøst lederprogram, som Globalt Fokus har koblet sig på. På årsmødet i Chile blev der udover dette diskuteret en række andre ambitiøse nye tiltag . På globalt plan vil Forus forsøge at skabe maksimalt politisk pres på arbejdet for Verdensmål #16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner, og herunder demokratiske institutioner og rettigheder. Uden demokratisk forankring og rettigheder bliver Verdensmålene blot et vækstbåret idékatalog for virksomhederne, og Forus vil derfor arbejde målrettet på at sikre inddragelse af mål 16 i globale og nationale fora. Desuden har Forus planer om at igangsætte et større globalt researchprogram om civilsamfundet rolle de kommende år. Med bidrag fra blandt andet EU vil der være fokus på at afdække scenarier, visioner og roller for fremtidens civilsamfund. Et arbejde, som Globalt Fokus glæder sig til at deltage i.
 
Du kan læse mere om Forus her. Bemærk, at Forus er ved at skifte navn fra det tidligere IFP. Du er velkommen til at kontakte sekretariatsleder Peter Christiansen på mail pc@globaltfokus.dk for mere information.

 
 

Lad os inspirere hinanden med gode historier om indfrielsen af verdensmålene på tværs af Europa

Her i slutningen af september fejrer CONCORD Europe (som Globalt Fokus er en del af) verdensmålenes 3-års fødselsdag ved at fremhæve eksempler på 'good practices' inden for implementeringen af verdensmålene rundt omkring i Europa. Hvis verdensmålene skal indfris inden år 2030 er det vigtigt, at vi kan inspirere hinanden med nye, interessante, innovative og kreative måder at arbejde med verdensmålene på.

Her har Globalt Fokus bidraget med historien om, hvordan Danmarks Statistik monitorerer implementeringen af verdensmålene i Danmark og udarbejder data ud fra de 232 indikatorer. Til dette formål har Danmarks Statistik inviteret forskellige aktører ind i et monitorerings-netværk for at sikre ekspert-viden om de data, der indhentes. Dette viser, hvordan effektive og inkluderende monitorerings-partnerskaber kan se ud i praksis og bidrage til realiseringen af 2030 Agendaen.

Læs mere her.

 
 

GLOBALE STEMMER FRA CIVILSAMFUNDET:
Hvordan kan vi engagere en ny generation af digitale indfødte?

I artikelserien "Globale stemmer fra civilsamfundet" deler Globalt Fokus relevant viden og indsigtsfulde refleksioner, som relaterer sig til vores arbejdsområder og er af interesse for resten af den danske civilsamfundssektor.

Den unge generation udgør i dag mere en halvdelen af verdens befolkning. Dette er en generation, der er født og opvokset i en globaliseret, digitaliseret verden, og deres tilgang til aktivisme adskiller sig på mange måder fra fortidens. Derfor er tiden inde til, at CSO’er tilpasser sig og forsøger at imødekommende de nye generationers præferancer, evner og behov, skriver Kathrin Wieland, CEO for Save the Children Germany, i dette blogindlæg for International Civil Society Centre.

 
 

HISTORIER OM VERDENSMÅL #13: Klimaindsats

Klimaforandringerne er i disse år en yderst presserende dagsorden, der er på alles læber. I det trettende arrangement i serien 'Historier om verdensmål' sætter vi fokus på mål #13 om en ansvarlig klimaindsats. For at se nærmere på klimaforandringer i det globale syd vil Mads Flarup Christensen, Generalsekretær i Greenpeace i Norden, gøre os klogere på, hvad klimaforandringer har af konsekvenser for udviklingslande ift. faktorer som eksempelvis samfundet og økonomien, dyr og planter og menneskers sundhed. Dertil vil Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation, med sin tidligere baggrund som EU kommissær, minister i Danmark samt minister for FN's klimakonference i København gøre os klogere på, hvordan vi i Europa kan styrke vores modstandskraft mod de klimarelaterede risici og naturkatastrofer, der nu ikke længere kan undgås.

Læs mere og tilmeld dig her.

 
 

Kommende arrangementer:

--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing