Sommerens op- og nedture

-  

logo

Sommerens op- og nedture

– Om vores takeaways fra og refleksioner over High Level Political Forum i New York, vores analyse af den kommende finanslov, lanceringen af en ny politisk håndbog og meget mere.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev august 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

ANALYSE:
Hvad betyder den kommende finanslov for verdens udvikling?

Torsdag d. 30. august 2018 præsenterede regeringen sit forslag til Finansloven for 2019 (FFL19). Globalt Fokus udarbejder hvert år en analyse af tallene på udviklingsbistanden i den kommende finanslov for at skabe klarhed over, hvad den vil indebære for Danmarks fremtidige engagement i udviklingslandene. Find vores tabeloversigt over hovedtallene på udviklingsbistanden her.
 
Overordnet set stiger det samlede beløb til udvikling i 2019 med 1,1 milliard kroner sammenlignet med finansloven for 2018, for at fastholde en bistandsprocent på 0,7 af BNI. 464 millioner af disse midler kommer fra en stigning i BNI, 182,8 millioner er en efterregulering fra 2017 for at opnå de 0,7% sidste år, og desuden tilbageføres knap 500 millioner til udviklingsområdet grundet den dalende flygtningetilstrømning, hvorfor budgettet til flygtningeudgifter halveres. I 2019 budgetterer regeringen blot med 491,1 mio. til at modtage forventede 4000 asylansøgere næste år. Samlet set beløber ulandsrammen sig til 16.392,3 i 2019, fraregnet efterreguleringen fra 2017. Generelt prioriteres den humanitære bistand, privatsektorinvesteringer samt klimapuljen.
 
Læs mere, find en opsummering og se vores tabeller og analyser her.
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST:
Søg om støtte til dit kapacitetsudviklings-initiativ nu!

Sidder du med en god idé til, hvordan din organisation kan styrke sin kapacitet i arbejdet med det Globale Syd? Så er det ved at være tid til at søge vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, der har ansøgningsfrist d. 10. oktober kl. 9.00. Du kan søge puljen om op til 400.000 kr. til at styrke jeres arbejde inden for mange forskellige temaer. 

Globalt Fokus vil gerne bede alle jer, der allerede er i gang med at formulere en ansøgning til puljen, om at indlede processen i god tid og kontakte puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner med henblik på både individuel og fælles vejledning. Rina kan kontaktes på tlf.: 3121 2840 eller mail: rlt@globaltfokus.dk.

Læs mere om Puljen her.

 
 

HIGH LEVEL POLITICAL FORUM 2018:
Den globale optur blev til en rutsjetur

Hvert år i juli samles over 2000 mennesker fra hele verden i 10 dage i FN’s hovedkvarter i New York til et topmøde om, hvor tæt vi er på – eller langt vi er fra – at opnå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Topmødet har navnet High Level Political Forum, og blandt de deltagende er ministre, politikere og repræsentanter fra NGO’er, akademiske institutioner, virksomheder og byer, kommuner og andre regionale fora fra hele verden. Globalt Fokus deltog igen i år sammen med en række repræsentanter fra medlemsorganisationer. Generelt var der bred enighed om, at verden bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Desværre udeblev den globale optur på grund af manglende ansvarstagen fra staters side til topmødet, som har brug for en gennemgribende reform.

Til High Level Political Forum opfordres regeringer fra alle FN’s medlemsstater til at rapportere på deres arbejde med at opnå Verdensmålene, men det er frivilligt, hvor ofte og hvilke år de enkelte regeringer kommer til New York og rapporterer. FN opfordrer til, at landenes regeringer inddrager civilsamfund, virksomheder og institutioner i drøftelser af, hvor dygtig man egentlig er i det givne land i sit arbejde med at opnå Verdensmålene. Én af de største bekymringer blandt NGO’erne, der deltog i New York, var, at denne inddragelse desværre sjældent finder sted. I stedet har regeringer en tendens til helt at udelukke NGO’er og aktivister fra deres arbejde op til High Level Political Forum. Ofte bliver resultatet polerede præsentationer, hvor mange rapporterende lande kun beskriver de verdensmål, som de ifølge dem selv yder et særligt bidrag til og er tættest på at opnå, uden at landene anerkender ’huller’ i implementeringsstrategier, udfordrende verdensmål eller kommer med politiske planer for, hvordan man vil løse udfordringerne.

Læs mere om vores takeaways fra og kritiske refleksioner over HLPF her.

 
 

DEBATINDLÆG: Danmark burde støtte de saudiske menneskerettighedsforkæmpere

Alt imens sommeren gik på hæld blussede en diplomatisk krise mellem Canada og Saudi-Arabien op, da golfstaten nok en gang har fået bragt menneskerettighedsforkæmpere til tavshed. Som det eneste demokratiske land har Canada i utvetydige vendinger kritiseret Saudi-Arabien, men står indtil videre ganske alene med kritikken i en ellers principiel konflikt om basale menneskerettighedsværdier.

Det er en konflikt, hvor Danmark kan og bør være solidariske med menneskerettighedsforkæmperne og Canada, der forsvarer dem – fordi det er, hvad demokratier gør, og fordi tavshed omkring et regime som det saudiske ikke er et demokrati værdigt. Og fordi Danmark bryster sig af at fremme menneskerettigheder i verden.

Sådan skrev sekretariatsleder Peter Christiansen i et debatindlæg i Information d. 16. august. Læs debatindlægget i sin helhed her.

 
 

Globalt Fokus lancerer politisk håndbog om engagering af politikere i Verdensmålene

Kan Verdensmålene opnås inden kalenderen runder år 2030? Hvis svaret på dette spørgsmål skal være ’ja’, er det altafgørende at der tages politisk ansvar for en bæredygtig fremtid. Ansvaret ligger ikke kun hos regeringer, ministre og præsidenter. Også de enkelte politikere i landes parlamenter spiller en afgørende rolle. De repræsenterer nemlig borgerne og borgenes interesser, de kan bidrage til at holde regeringer til ’ilden’, de kan presse regeringer til ambitiøse politikker inden for social, økonomisk samt klima- eller miljømæssig bæredygtighed, som Verdensmålene indrammer, og de kan arbejde på lokalt niveau i egne valgdistrikter.

Civilsamfund over hele verden kan spille en aktiv rolle i at understøtte politikeres engagement i Verdensmålene og få dem til at forfølge en ambitiøs strategi for bæredygtighed, men for at det kan lykkedes må aktivister, forkæmpere og NGO’er bliver endnu dygtigere til at arbejde politisk og til at se de ’indgange’ til indflydelse, som parlamenter på tværs af lande har. Dette er udgangspunktet for en politisk håndbog, som Globalt Fokus lancerede onsdag d. 18. juli sammen med Together-2030, World Vision, Sightsavers, UNDP og Newcastle University. Med bogen forsøger vi netop at give svar på, hvorfor civilsamfundet skal arbejde med at engagere politikere, ligesom vi giver konkrete eksempler på, hvordan NGO’er verden over i så fald kan gøre dette på tværs af forskellige parlamentariske systemer og landekontekster. Bogen er med andre ord tiltænkt som et kapacitetsopbyggende læringsredskab til civilsamfundsorganisationer verden over.

Læs mere og find håndbogen her.

 
 

CIVILSAMFUND UNDER PRES: Fortællinger, erfaringer og push-back-strategier i Afrika Syd for Sahara

Hvordan står det til med kampen for borgerrettigheder i Afrika Syd for Sahara? Hvad er vejen frem for civilsamfundets råderum i regionen? Globalt Fokus har inviteret repræsentanter fra West Africa Civil Society Institute (WASCI) og CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation til at fortælle om de udfordringer de møder og nogle af de push-back-strategier, der er lykkedes med at øge civilsamfundets råderum, samt diskutere muligheden for et bedre samarbejde mellem CSO'er og regeringer. Kom forbi torsdag d. 6. september kl. 14-15.30og bliv klogere på den aktuelle situation i regionen, såvel som på hvordan den danske regering og de danske CSO'er i fremtiden bedre kan støtte op om kampen for civilsamfundets råderum. Bemærk, at arrangementet foregår på engelsk.

Læs mere og tilmeld dig her.

 
 

HØRINGSSVAR: EU’s budget skal prioritere en tilstrækkelig og retfærdig bistand til verdens fattigste

I forbindelse med EU-Kommissionens udspil til EU’s nye langsigtede budget for 2021-2027, har Globalt Fokus indsendt et høringssvar til Udenrigsministeriet med anbefalinger til, hvordan udgiftsområdet under ”Heading VI: Neighbourhood and The World”, der finansierer EU’s udviklings- og nødhjælpsindsatser, bør udformes.

Overordnet bifalder vi, at Kommissionen med sit udspil lægger op til en prioritering af det eksterne område med en tilgang af midler, og håber at Danmark vil arbejde for at fastholde dette niveau i de kommende forhandlinger. Dog vil vi, i lyset af de store og udækkede behov i verden, anbefale, at der afsættes yderligere midler til det humanitære område. Angående det nye ”Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument” (NDICI) har vi endvidere en række bekymringer i forhold til at sikre, at EU har en retfærdig, sammenhængende og effektiv bistandspolitik til gavn for verdens fattigste.

Læs mere og find høringssvaret her.

 
 

KLUMME: Civilsamfundets ønskeliste til finansloven

Forud for præsentationen af regeringens finanslovsforslag gav Globalt Fokus' sekretariatsleder Peter Christiansen vores bud på, hvad civilsamfundet ønsker sig af finansloven, i vores fast tilbagevendende klumme i Altinget.

"Civilsamfundet er allestedsnærværende, og det er dyrt ikke at lytte til dets stemmer – især når det handler om finansloven. Derfor vil jeg gerne række en hånd og fire konkrete ønsker frem til finansministeren, som jeg mener, bør tages i betragtning, når finansloven skal på plads. Det er fire ønsker, der vil gøre det danske samfund mere ambitiøst og bæredygtigt, både herhjemme og ude i verden. Det lange blik for, hvilken verden vi ønsker, vil det være tiltrængt at indarbejde i finansloven. Men med en finanslov, der strømliner verdensmålene, bygger på et mål om et grønt BNP, udviser civilsamfundet tillid og samtidig tager ansvar for verden, vil vi virkelig være nået langt" skriver Peter Christiansen. Læs klummen i sin helhed her.

 
 

HISTORIER OM VERDENSMÅL:
Fokus på Bæredygtige Byer & Lokalsamfund

Til det ellevte arrangement i serien af "Historier om Verdensmål" inviterer vi indenfor hos Arkitektskolen for at blive klogere på, hvordan man i gennemførelsen af byprojekter kan medtænke innovative tilgange i bæredygtighedens navn. Arkitektskolen har specifikt valgt at fokusere på verdensmålene for at vise, hvordan uddannelsen kan bidrage til at skabe bæredygtige samfund. Som rektor af KADK vil Lene Dammand Lund fortælle om skolens valgte fokus samt berøre hvad status er for bæredygtige tiltag i den europæiske arkitektverden. Direktør Simon Kjær fra C40-netværket – et netværk af megabyer og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser – vil med sin ekspertviden om byudvikling gøre os klogere på, hvordan vi sikrer bæredygtig byudvikling i dag, med stærke og inkluderende fællesskaber. Ses vi?

Find arrangementet og tilmeld dig via facebook her.

 
 

Tre nye kapacitetsudviklingsinitiativer på vej

Ved årets første runde for ansøgninger til Puljen for kapacitetsudvikling den 10. april modtog Globalt Fokus tre større ansøgninger, som alle blev bevilget.

Over de næste mange måneder vil i alt 11 CSO’er i forskellige konstellationer derfor arbejde sammen om at skabe kapacitetsudvikling inden for følgende puljeinitiativer:
  • "Konfliktforebyggelse og Fredsopbygning” med 352.500 kr.
  • ”Localisation in Practice” med 318.000 kr.
  • ”Styrkelse af kapacitet i danske CSO’er og partnere i det Globale syd, til at indgå aktivt i et dansk innovations 'økosystem'" med 400.000 kr.

Læs mere om de godkendte initiativer her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing