Samlet front i kamp for Verdensmålene?

-  

logo

Samlet front i kamp for Verdensmålene?

– Vores refleksioner over Verdensmålenes Telt på Folkemødet og vejen frem mod år 2030.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev juni 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

LEDER:
Verdensmålenes Telt gav anledning til optimisme – men også kritisk refleksion over civilsamfundets og mediernes rolle

Af Peter Christiansen, sekretariatsleder
 
Kære læser
 
Her på tærsklen til sommerferien gør vi i Globalt Fokus status over det netop veloverståede Folkemøde. Globalt Fokus havde sammen med DI, LO, Folketingets Tværpolitiske Netværk og 2030-panelet premiere på det nye Verdensmålstelt. Og sikke en debut. Spændende debatter, dialog og energi. Et forsigtigt gæt er, at ca. 6.000-8.000 mennesker besøgte teltet over de 4 dages intense arrangementer. Vi er øjensynligt rigtig mange, der er enige om, at Verdensmålene er en vigtig ramme for en bedre verden. Politikere, virksomheder, tænketanke, kommuner og civilsamfundet flokkedes i teltet for at fortælle, hvordan de hver især og sammen arbejder med at opfylde målene. På den baggrund er der grund til optimisme og tro på, at vi godt kan samle kræfterne for at sætte os og realisere visionære mål for klodens fremtid. To mere kritiske refleksioner tager jeg dog med videre.
 
I en tid, hvor alle tilsyneladende har Verdensmålene som fokus, er det civilsamfundets opgave at sikre, at de diskuteres og implementeres indenfor rammerne af menneskerettigheder og social retfærdighed. Målene er vedtaget som en social, transformativ proces, og det er civilsamfundets rolle at være garant for det. Den anden refleksion handler om medierne. Hvor er medierne i Verdensmålsdialogen – hvordan kan det være, at de danske store medier ikke kommer ind i kampen? Det er lige dele påfaldende og nedslående, at ingen af de store medier forholder sig til Verdensmålene. Er der tale om et bevidst valg, eller har de blot sovet i timen? I så fald er det på tide at vågne op. Som civilsamfund må vi gøre hvad vi kan for at åbne mediernes øjne for, at alle skal kende til og handle på verdensmålene, hvis de skal realiseres inden år 2030.

 
 

Verdensmålenes Telt var et gennembrud for vor tids vigtigste samtale

 
   Fotograf: Jacob Crawfurd

En uge er nu gået siden værtsgruppen bag Verdensmålenes Telt slog teltdugene ned efter årets sidste arrangement på Folkemødet. Efter mere end 30 arrangementer med over 110 paneldeltagere kan værtsgruppen, de 48 medarrangører, de mange frivillige og besøgende nu se tilbage på fire dage fuld af oplysning, inspiration, handling, politisk diskussion og underholdning i Verdensmålenes 17 tegn.

Gennem folkenær dialog og inddragelse blev der udviklet forslag til konkret handling, som netop er afgørende for, at vi når i mål inden 2030. En af de drivende faktorer bag teltet er netop at informere og involvere de ca. 80 pct. af den danske befolkning, som endnu ikke kender til eller føler at de kan handle på Verdensmålene. Teltets besøgende blev ikke blot informeret, men også en del af et inspirerende og festligt fællesskab omkring Verdensmålene, fx da sangerinde Pernille Rosendahl torsdag aften og Mikkel Thomas’ Verdensjazzband fredag aften gennem musikken udfordrede de klassiske oplysningsrammer for Verdensmålene.

Arkitektstuderende fra KADK blev i Løvens Hule eksamineret i bæredygtige løsninger af skarpe profiler, mens andre skarpe profiler blev eksamineret af Generation Verdensmål bestående af 8. klasses verdensmålsambassadører. Programmet rummede derudover ministre med både mikrofon, sav og hammer i hånden, udsendte i eboladragter og gæster på virtual-reality rejser til Kenya. Lørdag eftermiddag blev årets verdensmålspræsident hædret for at tænke i alternativ og rettighedsbaseret madproduktion. Dertil blev anerkendelsen af mål 17 om partnerskaber tydeliggjort gennem 14 af teltets arrangementer, hvor medarrangører gik sammen på tværs af sektorer for at fremme budskabet: Ingen kan løfte verdensmålsdagsordenen alene!

Verdensmålenes Telt formåede således over Folkemødets fire dage at skabe nye partnerskaber og dialog mellem folk og profiler, som ellers ikke ville have mødtes, samt at give mange nysgerrige besøgende, der ikke før havde hørt om de 17 mål en introduktion til, hvad vi hver især kan gøre for, at vi sammen kommer i mål. Som en del af teltets værtsgruppe er vi i Globalt Fokus ovenud begejstrede for alle de medarrangører, frivillige og besøgende, som var med til at løfte vor tids vigtigste samtale om verdensmålene på tværs af sektorer, aldersgrupper, lande og politiske overbevisninger. Vi glæder os utroligt meget til at holde fast i det kæmpe engagement, som vi har oplevet hos alle dem, vi har lyttet til samt talt – og danset – med på Folkemødet i år.

Læs mere her.

Find billeder fra Verdensmålenes Telt her.

 
 

SKYGGERAPPORT:
Regeringens SDG-rapport tegner et misvisende billede

I en ny skyggerapport vurderer Globalt Fokus og 92-gruppen den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Resultatet af vurderingen er kritisk og belyser de udfordringer, som regeringen står overfor.

Selvom Danmark roses for at være et foregangsland, har vi også store udfordringer med at opnå målene, og regeringen gør ikke gør nok for at løse disse udfordringer. ”Hvis vi skal nå Verdensmålene kræver det en stor indsats – også fra Danmark. Vi er som land ikke tæt på at være bæredygtige, og der er stadig store udfordringer. Vores rapport viser dette, og giver også anvisninger på nogle af de områder, hvor regeringen bør gøre mere. Vi håber nu, regeringen og Folketinget vil styrke sin indsats for at nå Verdensmålene”, udtaler vores formand Laust Leth Gregersen.

Skyggerapporten er en kritisk vurdering af regeringens arbejde med at implementere verdensmålene, og indeholder desuden en lang række specifikke anbefalinger til regeringen, som blandt andet omhandler den danske udviklingsbistand, integration af verdensmålene i EU og danske ministres aktive arbejde med Verdensmålene. Implementeringen og opnåelsen af Verdensmålene kræver nemlig en ambitiøs dansk regering, fastslår Laust Leth Gregersen: ”Det nytter jo ikke noget, at det kun er enkelte ministre i regeringen, som forstår hvor vigtige Verdensmålene er. Det kræver fuld opbakning fra hele den samlede regering.”

Læs mere og find rapporten her.

Læs interview i Altinget med forperson Laust Leth Gregersen om rapporten her.

 
 

KLUMME: Har medierne glemt verdensmålene?

I Danmark er der rigtig mange borgere, beslutningstagere og ligefrem hele sektorer, som har taget verdensmålene til sig. Men hvor er medierne?

I dag er der ifølge Udenrigsministeriets nyeste undersøgelse fra februar 16 procent af den danske befolkning, som kender til verdensmålene. Det tal kunne sagtens være højere, og de danske medier har en aktiv rolle at spille og et ansvar at tage på sig. Medierne er nemlig i høj grad dem, som oplyser danskerne og bidrager til at engagere befolkningen omkring forskellige emner afhængig af interesse. Hvorfor laver DR eksempelvis ikke en dokumentarrække med 17 udsendelser; én for hvert verdensmål, der kan formidle målene på en let tilgængelig måde til danskerne? Hvorfor gør Berlingske ikke verdensmålene til tema ét for ét over 17 uger med fokus på danske styrkepositioner og udfordringer?

Vi har også brug for en vågen og kritisk presse, der kan holde den til enhver tid siddende regering, virksomheder og NGO’er fast på deres indsats og dermed sikre en konstruktiv og kritisk platform for vor tids vigtigste samtale. Mon denne opfordring kan vække de danske medier fra deres knap så bæredygtige søvn? Hvis medierne vækkes, vil de nemlig vågne til en verden, hvor verdensmålene er kommet for at blive, hvilket mange danske aktører har indset, gentænkt deres rolle ud fra og taget nye initiativer på baggrund af.

Læs hele klummen på Altinget: Civilsamfund her.

 
 

Budskab fra European Development Days:
Kvinders rettigheder er en ”dockingstation” for SDG’erne

  

Den 5.-6. juni afholdt Europa Kommissionen traditionen tro den store European Development Days (EDD) konference. Over 8000 aktører fra udviklingssektoren troppede i år op i Bruxelles til to tætpakkede dage med debatter og networking under temaet ”Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: Protect, Empower, Invest”. Globalt Fokus var med for at hente inspiration og ny viden om essentielle politiske agendaer.

Helt oplagt centrerede årets EDD sig om, hvordan vi skaber en verden, der er mere sikker, åben og inklusiv for kvinder og piger. Allerede til åbningssessionen slog den norske statsminister Erna Solberg fast, at dette er et tema ingen kan undslå sig vigtigheden af at arbejde med, da hun klassificerede Norge som et udviklingsland i forhold til ligestilling. FN’s vicegeneralsekretær Amina Mohammed fremhævede ligeledes, at mænds lønninger er 23 procent højere end kvinders på globalt plan. Derfor anbefalede hun alle de tilstedeværende udviklingspraktikere og politikere at se verdensmål 5 om ligestilling som en ”docking station” for de 16 andre mål – med andre ord at fokusere på, at netop opfyldelsen af mål 5 kan tilføre ekstra energi til implementeringen af SDG-dagsordenen.

Læs om vores vigtigste takeaways fra konferencen her.

 
 

Byd velkommen til vores nye civilsamfundsmedarbejder

Sara Katrine Brandt er blevet ansat som Globalt Fokus’ nye civilsamfundsrådgiver med fokus på civilsamfundets råderum og innovation. Hun kommer med flere års erfaring fra CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, hvor hun har koordineret Crisis Response Fund, der støtter civilsamfundsorganisationer under angreb. Derudover stod hun for CIVICUS’ interessevaretagelse for indskrænket råderum for civilsamfundet i MENA og Europa. Hun har tidligere været ansvarlig for international interessevaretagelse for Center for Egyptian Women’s Legal Assistance i Cairo og arbejdede før det i Amnesty Danmarks policy afdeling. Sara sidder i den internationale bestyrelse for Youth For Understanding og har en kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet.


 
 

Globalt Fokus ønsker god sommer

Sommeren er så småt ved at være i gang, og på Globalt Fokus' sekretariat holder vi sommerferielukket i uge 29, 30 og 31. I denne periode kan vi ikke, som vanligt, kontaktes pr. mail eller telefon. Vores næste nyhedsbrev finder du i din indbakke ved udgangen af august.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer!
 
--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing