Sommervarmen fyrer op under de kritiske indspark

-  

logo

Sommervarmen fyrer op under de kritiske indspark

– Om behovet for at gribe verdensmålenes transformative potentiale, problematisk bistands-doping, plads til forbedring i regeringens fremdriftsrapport og meget mere.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev Maj 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Lancering af rapport: Civilsamfundet tager temperaturmåling på sit eget arbejde med verdensmålene

 

Torsdag d. 3. maj. lancerede Globalt Fokus vores nye rapport 'Civilsamfundets arbejde med verdensmålene'. I samarbejde med CISU og 92-gruppen har vi lavet en analyse af ikke mindre end 70 civilsamfundsorganisationers arbejde med verdensmålene. Rapporten kommer med bud på, hvor det danske civilsamfund pt. står når det kommer til at bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, hvordan organisationerne har taget verdensmålene til sig, hvordan de leverer på verdensmålene og hvad status er på indgåelse af partnerskaber med afsæt i verdensmålene. Find rapporten her.

Omtrent 100 gæster fra forskellige sektorer var mødt op i vores lokaler på Rysensteensgade for at bladre gennem rapporten og høre om analysens resultater og bud på veje frem. I dagens anledning havde vi inviteret et panel bestående af Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke, Susanne Stormer fra Novo Nordisk, Kirsten Brosbøl fra Socialdemokratiet og 2030-netværket, samt Tania Dethlefsen fra Sex & Samfund til at give deres perspektiver på, hvor civilsamfundet står pt. og hvor vi skal hen.

Katrine Dietrich fra Globalt Fokus præsenterede rapportens hovedkonklusioner og lagde vægt på, at størstedelen af de adspurgte organisationer anvender verdensmålene i deres arbejde, men at langt de fleste bruger målene som en krog, som de bruger til at rammesætte og beskrive deres arbejde, hvorimod færre organisationer har brugt verdensmålene som afsæt for justering af deres arbejde og indsatser, eller som udgangspunkt for nytænkning af organisationen. Spørgsmålet er, hvorvidt og hvordan de danske civilsamfundsorganisationer i fremtiden kan bruge målene mere transformativt?

Læs de vigtigste take-aways fra lanceringen og find rapporten her.

 
 

Verdensmålenes Telt: Dyk ned i programmets mere end 25 spændende arrangementer

Hvordan gør du verdensmål til hverdagsmål og omfavner verdensmålene i din egen hverdag – gennem din stemme, dine penge, din adfærd? Hvordan kan vi accelerere opnåelsen af Verdensmålene gennem inkluderende og mangfoldige offentlige byrum? Risikerer vi at glemme basale menneskerettigheder i vores iver for at fremme verdensmålene? Hvordan står det i det hele taget til med opfyldelsen af verdensmålene herhjemme i Danmark såvel som i resten af verden? Og hvordan får vi alle med inden 2030?

Disse og mange andre spørgsmål rejser og vender vi, når vi slår teltdugen op til Verdensmålenes Telt på Folkemødet 2018 på Bornholm. Årets program er på plads og rummer mere end 25 spændende og underholdende events, der er skabt med afsæt i samarbejde på tværs af sektorer og med fokus på konkret handling for verdensmålene.

Et vigtigt skridt mod at øge det tværsektorielle ejerskab var afholdelsen af første møde for teltets værtsgruppe d. 26. april. Gruppen, der fremover vil lægge den strategiske linje for teltet, består af DILOFolketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål2030-panelet og Globalt Fokus som tovholder. Gruppens sammensætning reflekterer det brede ejerskab, som skal til for, at Danmark og hele verden kommer i mål med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030.

Find det samlede, endelige program for Verdensmålenes Telt her.

Læs mere om de mange spændende arrangementer og tilmeld dig via facebook her.

Læs mere om Verdensmålenes Telt her.

 
 

Klumme: Danmark doper sig til tops på udviklingsbistand

"Danmark er fortsat i top på udviklingsbistand." Det kunne Udenrigsministeriet for nyligt stolt annoncere. Men der er malurt i bægeret.

Ligesom der i cykelsporten tages diverse midler for at opnå forfinede resultater, puster udviklings-donorlande deres udviklingsbistand op til et niveau, der ikke afspejler deres reelle støtte. Danmark er et af de lande. Faktisk er vi et af de værste.

En alt for stor andel af bistanden bliver i Danmark i stedet for at gå til udviklingslande. Danmark skal tilbage på rette spor og levere bistand til de lande, der har mest brug for det.

Sådan skriver Globalt Fokus' sekretariatsleder Peter Christiansen i vores fast tilbagevendende klumme i Altinget: Civilsamfund.

Læs klummen på Altinget's hjemmeside her.

 
 

Høringssvar: Der er plads til forbedring i regeringens Fremdriftsrapport for FN's Verdensmål

Globalt Fokus og 92-gruppen har indsendt høringssvar for at kommentere på udkastet til regeringens Fremdriftsrapport for FN's Verdensmål. Opfyldelsen af 2030-dagsordenen og Verdensmålene er vores generations vigtigste opgave, og det kræver politisk ejerskab, og lederskab i hele verden, hvis opfyldelsen skal lykkes. Der er behov for et stort engagement og ansvar fra den danske regerings side for at kunne bidrage til opfyldelsen af målene – både indenfor og udenfor de danske grænser.

På den baggrund er det positivt, at den danske regering udsender en årlig fremdriftsrapport vedrørende opfyldelsen af dagsordenen, ligesom det er positivt at se, hvordan forskellige ressortministerier har leveret datamateriale til rapporten. Overordnet set anser Globalt Fokus og 92-gruppen dog ikke det fremsendte udkast til fremdriftsrapport som en indikation på, at regeringen tager sit ansvar for at nå Verdensmålene alvorligt. Til det mangler som minimum en fremhævelse af de centrale sammenhænge til 2030-agendaen, overvejelser om, hvordan regeringen igennem det sidste år har arbejdet med dagsordenen, kvalitative nuanceringer af den valgte statistik og overvejelser om, hvordan regeringen vil arbejde med agendaen indtil næste års fremdriftsrapport.

Læs mere og find høringssvaret her.

 
 

Globalt Fokus efterspørger et globalt ansvarligt EU-budget

Klarhed om civilsamfundets rolle, humanitær- og udviklingsbistand bør prioriteres højt i EU-budgettet for 2021-2027. Sådan skriver Globalt Fokus' sekretariatsleder Peter Christiansen i vores fast tilbagevendende klumme i Altinget: Civilsamfund.
 
I denne uge mødes de europæiske ministre til forhandling i EU, og disse forhandlinger vil blive fulgt med spænding af civilsamfundet. Håbet er et budget, hvor EU prioriterer verdensmålene og udviser globalt lederskab ved at sikre en velafbalanceret kvalitetsbistand til det humanitære område og til langsigtet udvikling i udviklingslandene.
 
Behovet for et visionært og handlekraftigt budget har aldrig været større. Det er vigtigt, at der lægges ordentlig tanke og strategi bag fordelingen af midler på bistandsområdet. Vi håber ar Lars Løkkes regering vil arbejde for, at Danmark sætter et konstruktivt præg på, hvordan EU’s udviklingsmidler udmøntes.
 
Læs klummen på Altinget: Civilsamfund her.

 
 

Vi byder den nye Miljø- og Fødevareminister velkommen og inviterer til FN-topmøde

Globalt Fokus har sammen med 92-gruppen sendt brev til den nye Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og lykønsket med udnævnelsen til den nye ministerpost. Som to civilsamfunds-netværk for danske civilsamfundsorganisationer, der blandt andet arbejder med miljø, bæredygtighed og fødevareområdet, følger vi ministerens ressortområde tæt og ser frem til en god dialog og samarbejde med ministeren.

I den forbindelse opfordrer vi ministeren til at deltage i FN-topmødet High Level Political Forum (HLPF), som foregår den 9.-18. juli i New York. Det årlige topmøde har som formål at monitorere implementeringen og opnåelsen af 2030-dagsordenen og Verdensmålene på globalt niveau. For hvert års topmøde sættes et tema med fokus på specifikke Verdensmål. Temaet i år er "Transformation towards sustainable and resilient societies", og Verdensmålene i fokus relaterer sig tæt til arbejdsområdet for Miljø- og Fødevareministeren.

I det danske civilsamfund har vi været dybt engageret i 2030-dagsordenen og Verdensmålene, siden forhandlingerne om disse startede, og vi arbejder i dag aktivt for opnåelsen af dem. Derfor vil både 92-gruppen, Globalt Fokus og en række medlemsorganisationer være en del af den danske delegation til HLPF.

Vi håber, at den nye Miljø- og Fødevareminister vil involvere sig aktivt i arbejdet med 2030-dagsordenen og Verdensmålene, og ligeledes deltage i topmødet.

Læs mere og find vores brev til ministeren her.

 
 

Tag godt imod sekretariatets nye medarbejdere

Globalt Fokus' sekretariat byder velkommen til to nye fastansatte medarbejdere.

Astrid Alexandersen er ansat som ny politisk medarbejder. Astrid er uddannet sociolog fra Københavns Universitet. Hun kommer med flere års erfaring med udviklingspolitik fra civilsamfundsorganisationer, blandt andet fra en tidligere studenterstilling hos Globalt Fokus. Astrid har tidligere boet i Bruxelles og arbejdet for Europa-Kommissionen. På sekretariatet vil Astrid få ansvaret for Globalt Fokus’ arbejde med EU funding og politisk interessevaretagelse rettet mod danske, europæiske og internationale beslutningstagere.
 
Kamilla Lindgren er blevet ansat som vores nye PA & projektmedarbejder. Hun har siden september 2016 været ansat hos Globalt Fokus – først som praktikant på civilsamfundsområdet og dernæst som studentermedhjælper. Indtil sommer er Kamilla en del af teamet bag Verdensmålenes Telt, og derudover fungerer hun som PA for sekretariatslederen. Hun er også ansvarlig for M&E-netværket. Kamilla er kandidat i Afrikastudier fra KU. 
 

Det danske sikkerhedsnetværk sætter fokus på forankring af sikkerhed i ledelsesregi

Det danske sikkerhedsnetværk DISN (Danish Interagency Safety Network) afholdt i Maj måned et møde med særligt fokus på involvering af ledelsen i sikkerhedsspørgsmål. Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Christian Friis Bach inviterede på vegne af netværket til en visionssnak for, hvordan ledere er involverede i sikkerhed i de danske civilsamfundsorganisationer. Knap 20 medlemmer af netværket mødte op, repræsenteret af et medlem af ledelsen.
 
Det danske sikkerhedsnetværk, der støttes af Globalt Fokus' Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, har i år specifikt fokus på forankring af sikkerhed i ledelsesregi hos medlemsorganisationerne. Netværket ønsker, at sikkerhed bliver en integreret del af organisationens virke, og ikke blot som en administrativ pligt eller en byrde, der nemt falder mellem to stole. Det overordnede mål med DISN er at forbedre sikkerheden for danske civilsamfunds organisationer, deres programmer, ansatte og frivillige, samt styrke den humanitære sikkerhedskultur.

Læs mere om netværket her.

 
 

Frivillige Miljøer: Facebook og NGOerne – et umage makkerpar?

Hvordan skal vi som organisationer forholde os til de skandalesager, der på det seneste har ramt Facebook, og som omhandler områder, som mange af os arbejder inden for? Mange organisationer er dybt afhængige af Facebook. Vi bruger det til at kommunikere vores budskaber, mobilisere befolkningen, koordinere frivilliggrupper og lave reklame. Sociale medier, og måske især Facebook, er næsten umulige at komme udenom og vi har svært ved at overleve som organisationer uden denne form for kommunikation. Eller har vi?

Frivillige Miljøer, et initiativ støttet af Globalt Fokus' Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, inviterer det danske civilsamfundsmiljø til at dukke op og tage en fælles snak om vores brug af sociale medier og ambivalente forhold til medier som Facebook. Vi har inviteret to eksperter på området til at fortælle om de seneste sager, om brugen af Facebook, om alternativer samt tage den første dialog med de danske civilsamfundsorgansiationer om emnet.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet her.

 
 

Dit persondata og vores nyhedsbrev

Globalt Fokus skal som alle andre organisationer reagere på EU's nye persondataforordning (GDPR), som træder i kraft i dag, fredag d. 25. maj, og bl.a. omfatter dette nyhedsbrev.

Globalt Fokus gemmer ikke sensitive eller følsomme data på nogen personer. Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via vores hjemmeside. Når du tilmelder dig som modtager af nyhedbrevet, registrerer vi dit navn og din mail i vores webdatabase. Dine oplysninger bruges udelukkende til at udsende nyhedsbrevet, og deles ikke med tredjeparter.

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet og dermed være registreret i vores database, så klik på linket nederst i dette nyhedsbrev for at afmelde dig. Du er meget velkommen til at kontakte os på info@globaltfokus.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi indsamler og beskytter dine personoplysninger.

 
 

Kommende arrangementer

--

www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing