Visioner for udvikling

-  

logo

Visioner for udvikling

– Om vores syn på Socialdemokratiets udlændingepolitiske udspil, en lærerig tur til London, kommende kurser og fyraftensmøder samt muligheden for at blive en del af vores team.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev februar 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Debat om Socialdemokratiets udlændingepolitiske udspil

I et debatindlæg bragt d. 9. februar kritiserer sekretariatsleder Peter Christiansen Socialdemokratiets nye udlændingepolitiske udspil "Retfærdig og Realistisk – En udlændingepolitik der samler Danmark" for at være alt for kortsigtet.

Det nye udspil sætter fokus på Afrika og flygtningespørgsmålet, og konsoliderer dermed sammentænkningen af udlændinge- og udviklingsproblematikken. Socialdemokratiet har dog mest af alt øje for kortsigtede nationale interesser, fremfor at se strategisk og løsningsorienteret på de bagvedliggende årsager til de store globale flygtningestrømme. Den grundlæggende udfordring for Socialdemokratiet er, at man ikke tager fat på de egentlige underliggende og fundamentale udfordringer for den enkelte afrikaner, som i første omgang får vedkommende til at søge mod Europa; konflikt, fattigdom, sult, ulighed, miljø- og klimakatastrofer, arbejdsløshed og krænkelse af rettigheder.

Der er med andre ord i højere grad tale om en kortsigtet løsning på et langsigtet problem, hvorfor udspillet fremstår mere som symptombehandling end som en reel løsning. Hvis vi vil løse problemet skal vi ikke starte med at lave flygtningelejre, men i stedet komme med konkrete og bæredygtige forslag, som skaber fremgang for den enkelte afrikaner og minimerer risikoen for at vedkommende vil forsøge den farlige færd over Middelhavet.

Læs debatindlægget i sin helhed her.

 
 

STILLINGSOPSLAG:
Globalt Fokus søger nye talenter til sekretariats-holdet

Hos Globalt Fokus søger vi en offensiv midtbanespiller, en angriber samt en dygtig målmand (m/k) til at blive en del af teamet:
  • Politisk kommunikationsmedarbejder: Vi søger en offensiv midtbanespiller til at drive vores arbejde med politisk kommunikation, som kan maksimere det danske udviklingsmiljøs indflydelse på danske, europæiske og internationale politiske beslutningstagere og -processer. Læs mere om stillingen her.
  • Civilsamfundsmedarbejder: Vi er på jagt efter en offensiv angriber til at arbejde innovativt med civilsamfundets rolle som strategisk fokusområde. Civilsamfundsmedarbejderens rolle vil være at samle Globalt Fokus’ medlemmer om aktiviteter og indsatser, der kan bidrage til klarhed, nytænkning og gennemslagskraft i forhold til hvad civilsamfundets rolle skal være nu og i fremtiden. Læs mere om stillingen her.
  • PA og projektmedarbejder: Vi søger en målmand (m/k), der vil fungere som både PA for sekretariatslederen samt som projektmedarbejder på løbende projekter under Globalt Fokus’ fire søjler. Arbejdstiden vil således være ligeligt fordelt mellem administrations- og PA-opgaver og projektarbejde. Læs mere om stillingen her.
Bemærk, at ansøgningsfristen for de tre stillinger er onsdag d. 14/3 kl. 23.59.

 
 

​Take-aways fra BOND-konference: Vi må genfinde os selv

 

Den 26.-27. februar 2018 afholdt Globalt Fokus’ engelske søsterorganisation BOND sin årlige konference. Globalt Fokus var med for at hente inspiration og videreudvikle samarbejdet om civilsamfundsorganisationers innovation.
 
Konferencen stod i skyggen af såvel Brexit som af den store og omsiggribende skandale som vores sektor i øjeblikket befinder sig i. En skandale, der drejer sig om køb af sex hos prostituerede, magtmisbrug og chikane både i programlande og i genbrugsbutikkerne i England. Arrangørerne slog fra begyndelsen tonen an ved at invitere Secretary of State for International Development Penny Mordaunt til at holde åbningstalen. Hun pointerede, at sektoren bør få ryddet op og levere bedre, således at tilliden kan genoprettes. Mordaunt gav sin opbakning til 0,7 % i bistand, men understregede at der skal fokuseres og forbedres på de indre linjer. Dette blev videreført af BOND, der fremhævede at vi som sektor bør kunne levere bedre end tilfældet er nu. Folk forventer mere af os, og vi har fejlet. Det handler ikke kun om at forbedre vores retningslinjer og procedurer, men i sidste ende om at genfinde vore kerneværdier og vise, at vi kan leve op til vores ansvar om at sikre verdens fattige mennesker et ordentligt liv.
 
Således var tonen slået an til to dages intense workshops. I denne artikel kan du læse korte beskrivelser af fem udvalgte wokshops, som vi betragter som værende særligt relevante for vores medlemmer.

 
 

HISTORIER OM VERDENSMÅLENE:
Marts måned står i sundhedens og uddannelsens tegn

Globalt Fokus inviterer sammen med Nyt Europa og Magasinet 360 gennem hele år 2018 til ‘Historier om verdensmålene'; 17 events med udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – ét event for hvert af målene. Over de 17 events stilles der skarpt på forskellige udfordringer og problematikker relateret til målet, som kalder på og skaber handling.

Torsdag d. 8. Marts sætter vi fokus på verdensmål #3 om Sundhed og Trivsel fra det lokale, europæiske og globale perspektiv. I anledning af kvindernes internationale kampdag stiller vi særlig skarpt på kvinders reproduktive rettigheder. Tidligere medlem af Europaparlamentet Britta Thomsen vil kaste bolden op for en diskussion af kvinderettigheder i Europa. Helle Jacobsen fra Amnesty International vil tage temperaturen på, hvor langt vi er med indfrielsen af mål #3 i et globalt perspektiv. Tidligere CEO af den amerikanske kvinde-sundhedsorganisation EngenderHealth Ulla Müller vil fortælle om Trumps 'global gag rule' og dens betydning for kvinders sundhed og rettigheder verden over. Læs mere og tilmeld dig via facebook her.

Torsdag d. 22. Marts tager vi fat på mål #4 om Kvalitetsuddannelse. Uddannelse er afgørende som løsning på mange af verdens problemer, men hvad kan der konkret gøres for at sikre mere kvalitetsuddannelse – både ude i den store verden, hjemme i EU og i vores egen lille andedam? Medlem af den danske UNESCO-nationalkommission og leder af uddannelse og unges engagement i Red Barnet Helle Gudmandsen vil give os et indblik i hvordan mål #4 blev besluttet, hvor svært det var at nå til enighed om netop dette mål, og hvilken indflydelse målet har på resten af dagsordnen. Dernæst vil Senior Education Advisor fra Oxfam IBIS Kira Boe gøre os klogere på, hvordan der konkret arbejdes med at få flere af verdens børn i skole i det globale syd, og hvilken indflydelse det kan have på at løfte et helt lokalsamfund. Sidst men ikke mindst vil rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen dele sin ekspertviden om fremtidens kvalitetsuddannelse. Uddannelse indenfor EU og danske grænser tænkes ofte som en selvfølge, men hvad forhindrer garantien for kvalitetsuddannelse indenfor egne rækker, og hvordan ser undervisningen ud i fremtiden? Læs mere og tilmeld dig via facebook her.

Tilmeld dig arrangementrækken på facebook for at få information om de kommende arrangementer.

 
 

ANSØGNINGSFRIST:
Det er på tide at søge Puljen

Sidder du med en god idé til, hvordan din organisation kan styrke sin kapacitet i arbejdet med det Globale Syd? Så er det ved at være tid til at søge vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, der har ansøgningsfrist d. 10. april kl. 9.00. Du kan søge puljen om op til 400.000 kr. til at styrke jeres arbejde inden for mange forskellige temaer. 
I modsætning til tidligere år vil alle puljeansøgninger modtaget i første ansøgningsrunde blive bevilget såfremt de vurderes støtteværdige af puljens bevillingsudvalg, og puljens budget vil dermed ikke blive delt ligeligt mellem de to ansøgningsrunder.

Globalt Fokus vil gerne bede alle jer, der allerede er i gang med at formulere en ansøgning til puljen, om at indlede processen i god tid og kontakte puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner med henblik på både individuel og fælles vejledning. Rina kan kontaktes på tlf.: 3121 2840 eller mail: rlt@globaltfokus.dk. Husk at du kan gå ind på vores Puljebørs og slutte dig til et initiativ, som allerede er under forberedelse.

Læs mere om Puljen her.

 
 

SAVE THE DATE:
EU-funding kurser

Globalt Fokus afholder i april måned en række EU Funding-kurser. Tirsdag d. 10. april afholder vi et heldagskursus i samarbejde med Red Barnet vedrørende udvikling af ansøgninger til EuropeAid.
 
Senere på måneden vil Globalt Fokus sammen med Dansk Flygtninghjælp afholde et kursus, der forløber over to formiddage tirsdag d. 17. og onsdag d. 18. april, vedrørende adminsitration af kontrakter med EuropeAid-midler.
 
Der vil snarest blive udsendt en officiel invitation med flere informationer om arrangementet.

 
 

SAVE THE DATE:
Fyraftensmøde om Blockchain

Mandag d. 16. april fra kl. 16.30-18.30 afholder Globalt Fokus et fyraftensmøde omhandlende mulighederne samt udfordringerne ved brug af Blockchain-teknologi for vores medlemmer. 

Der vil snarest blive udsendt en officiel invitation med flere informationer om arrangementet.

 
 

​Puljeinitiativ: Derfor arbejder vi med grafisk facilitering

 

”Hvad kan man egentlig med grafisk facilitering?”
 
Sådan lød et af spørgsmålene fra de fremmødte ved et fyraftensmøde om grafisk facilitering d. 26. februar. Siden starten af 2017 har Crossing Borders, Folkekirkens Nødhjælp og Ungdommens Røde Kors sammen deltaget i et træningsforløb i grafisk facilitering afholdt af Bigger Picture.
 
Fyraftensmødet gjorte det klart, hvor let det er at komme i gang med at tegne symboler og skabeloner, som kan guide og skabe et fælles sprog i en række af processer. Til en start kræver det en indsats at få de nødvendige ikoner arbejdet ”ind i hånden”, men når man først får kastet sig ud i det og oplevet at man ikke behøver at være god til at tegne, er der rig mulighed for at skabe noget nyt. Dog er det værd at huske på, at ikoner, farver og symboler tolkes forskellige på tværs af kulturer. Som i alt andet udviklingsarbejde skal også den grafisk faciliterede proces derfor tilpasses den kontekst, som den skal bruges i.
 
Et konkret resultat fra læringsprocesserne i de to puljeinitiativer ”Show It” og ”Show It - More” under Globalt Fokus’ pulje er et læringssite, hvor alle interesserede kan hente de udviklede redskaber til at arbejde med grafisk facilitering: www.actlearn.org/showit.
 
Se Bigger Pictures' korte crash-course video om de syv elementer i grafisk facilitering her.

Du kan finde mere info om de to læringsinitiativer her, samt læse mere om Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer her.
 
 
 

FYRAFTENSMØDE:
Hvordan skabes engagement hos unge?

Tag din kollega under armen tirsdag d. 13. marts kl. 15.30-17.30 og brug en spændende eftermiddag sammen med ansatte fra andre organisationer, der arbejder for og med unge. Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning kommer og fortæller om den nyeste forskning inden for unge og engagement i samfundet. Hvad motiverer unge og hvordan kan vi som organisationer støtte op om dette? Bagefter vil der være kaffe og lidt sødt og mulighed for at snakke med kollegaer fra andre organisationer og udveksle erfaringer.

Fyraftensmødet er arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke, Operation Dagsværk og Danske Studerendes Fællesråd, som en del af initiativet Frivillige Miljøer under Globalt Fokus. Læs mere om initiativet her.

Tilmeld dig arrangementet via facebook, eller ved at sende en mail til aja@dsfnet.dk.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing