En krølle på halen - opsamling på en spændende og travl måned

-  

logo

En krølle på halen - opsamling på en spændende og travl måned

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev november 2017

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.Denne måned er vi dog lidt forsinkede, men vi håber I finder nyhedsbrevet spændende alligevel.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Simone Pless på sip@globaltfokus.dk

Bistandspolitisk fyraften: What's up? Eller det nok mest down?


Hvad sker der med OECD DACs nye regler for, hvad der kan registreres som udviklingsbistand? Hvorfor ender så mange bistandspenge aldrig i udviklingslandene? Og hvad er egentlig Danmarks bistandsstrategi? Der er mange spørgsmål at stille angående de mange nye bistandspolitiske trends. Dem prøvede vi i Globalt Fokus at sætte fokus på ved vores bistandspolitiske fyraftensarrangement her i november.

Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Adam Moe Fejerskov, og Globalt Fokus egen politiske rådgiver, Mathias Ljørring, stod for de faglige inputs ved fyraftensarrangementet. Mødet var en lejlighed for medlemmer og alment interesserede til at få et indblik i de danske, internationale og europæiske bistandstrends – med fokus på CONCORD’s AidWatch rapport om den europæiske udviklingsbistand i 2016.

Læs den fulde artikel her

CONCORD’s AidWatch rapport for udviklingsbistanden i 2016

Timbuktu-fondens rapport

 

Opsamlingsartikel fra Magt og Indflydelse nu online!Tak til alle jer, der deltog i vores tema om Magt og Indflydelse under Civilsamfundets Fremtid! Temaet er nu slut og vi håber jer, der har deltaget, har fået sat gang i en masse tanker og overvejelser.

Kunne du ikke deltage, eller har du brug for en genopfriskning af hvad det nu lige var det handlede om, kan du læse vores long-read om forløbet her
 

Et nyt kapacitetsudviklingsinitiativ på vej: Nytænkning af digital læring

Til årets sidste ansøgningsrunde med en pulje på 500.000 kr. til kapacitetsudviklingsinitiativer modtog Globalt Fokus to ansøgninger på et samlet beløb på 700.000 kr.

Bevillingsudvalget for Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer har netop bevilget 400.000 kr. til et af de to kapacitetsudviklingsinitiativer: ”Build Capacity Smarter”.

Puljeinitiativet sætter fokus på nytænkning indenfor brug af digitale platforme i læringsprocesser. De tre ansøgerorganisationer i Folkekirkens Nødhjælp, Ungdommens Røde Kors og MS Action Aid har som mål at udvikle og integrere nye, digitale og innovative læringsmetoder. Den viden som initiativet udvikler vil blive delt med resten af CSO-miljøet via bl.a. udvikling af en digital tool box og etablering af et CSO netværk med fokus på innovativ og blended kapacitetsopbygning. Læs mere om initiativet her -og få også inspiration fra tidligere bevilgede initiativer til læringsprocesser og metoder.

Næste ansøgningsrunde for puljen er d. 10. april 2018, og Globalt Fokus opfordrer alle Jer, der overvejer at søge puljen til at indlede processen i god tid og kontakte puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner med henblik på både individuel og fælles vejledning – Rina kan kontaktes på mail rtl@globaltfokus.dk eller telefon 3121 2840.

Hvis du er interesseret i at se hvilke initiativer, der er under opsejling, så gå ind på vores Puljebørs, hvor du også kan få din ide til et puljeinitiativ lagt op for at andre interesserede kan melde sig på.

 

Det nye civilsamfund – De nye aktører

Nye bølger af civilsamfundsaktører planter deres rødder og rusker op i tidligere forestillinger om, hvad civilsamfundet er og kan. Globalt Fokus inviterede i efteråret til et forløb omkring civilsamfundets nye aktører, andet forløb under programmet Civilsamfundets Fremtid, og udfordrede deltagerne på forestillinger om civilsamfundet som sektor, og de aktører, der agerer i og med det. 

Med os i programmet havde vi Nick Ockenden, som fortalte os om det engelske projekt Inquiry Into the Future of Civil Society – og med fra Danmark havde vi Runa Bruun fra CISU, som gav sit blik på, hvad vi i Danmark kan bruge den engelske forskning til. 

Vi dykkede også ned i det danske civilsamfund, da vi inviterede Vibe Klarup, forkvinde for Frivilligrådet, ind til en snak om hvad der rører på sig i det frivillige foreningsdanmark, og vi fik besøg af Anders Folmer Buhelt, direktør for Ungdommens Røde Kors, til en spændende snak om det at genstarte sin organisation. 

Som toppen på kransekagen fik vi også besøg af Zack Exley fra USA over Skype. Zack er tidligere senior advisor for Bernie Sanders kampagne i 2016, en del af Justice Democrats, medstifter af New Organizing Institute og medforfatter til bogen Rules for Revolutionaries. Han bidrog til en spændende diskussion omkring civilsamfundets nye kræfter i politiske bevægelser og de digitale muligheder for mobilisering. 
 
Forløbet Det nye civilsamfund – De nye aktører er slut, men vi fortsætter over det næste år i samme stil med at dykke ned i spændende temaer indenfor Civilsamfundets Fremtid.  
 

Verdensmål-workshop 

Globalt Fokus afholdt den 2. november en verdensmålsworkshop - med stor succes!
Workshoppen var overtegnet og 45 deltagere fra medlemsorganisationerne deltog.

Tak til jer!


Baggrunden for workshoppen var at bidrage til at civilsamfundet fortsat er med helt i front ift. at skabe de forandringer, der skal til for at vi når målene, og at man forsat skærper, udvikler og nytænker vores bidrag til at opnå 2030-målene. I de seneste år har civilsamfundsorganisationerne gjort sig vigtige erfaringer ift. at omsætte målene i strategi og konkret arbejde, og dermed gøre dem retningsgivende for organisationernes arbejde på en række områder.

De erfaringer ville Globalt Fokus gerne sætte i spil. Vi inviterede derfor til Verdensmålsworkshop den 2. november med det formål at erfarings- og idéudveksle civilsamfundsorganisationerne imellem, samt at gå derfra med inspiration til det fremadrettede arbejde.

Læs om temaer, løsninger mm. fra workshoppen her


 

Bro mellem kvantitative og kvalitative metoder?Hvordan bygger man bro mellem kvantitative og kvalitative metoder i sin organisations arbejde med monitorering og evaluering? Det mødtes 28 mennesker fra 19 organisationer for at diskutere på et netværksmøde i Globalt Fokus' M&E Netværk den 15. november. Red Barnet var denne gang vært for netværkets møde og stod samtidigt for to spændende oplæg.
Grethe Markussen, humanitær rådgiver for Red Barnet delte erfaringer fra "Listen, Learn, Act" projektet (et konsortium mellem Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Ground Truth Solutions) om forskellige organisationens erfaringer med at arbejde med perceptions-baserede methoder (Ground truth'ing) i humanitære kontekster i forhold til Core Humanitarian Standard.

Kasper Jon Larsen, MEAL rådgiver i Red Barnet, gav en præsentation omkring Red Barnets erfaringer med at arbejde med "Qualitative Scales" - kvalitative skalaer, hvilket ledte til en spændende diskussion, erfaringsudveksling og gruppearbejde på tværs af organisationer om at aggregere data på tværs af en organisations program , samt metoder til at bygge bro mellem kvalitative og kvantitative metoder.

Globalt Fokus M&E netværk holder 3-4 møder om året med inspirationsoplæg fra ind- og udland, diskussion og erfaringsudveksling. Fastlæggelse af tema, værtskab og planlægning går på skift mellem organisationer sammen med Globalt Fokus. F.eks. var netværksmødet i august 2017 om "Outcome Harvesting" og var planlagt af Mellemfolkeligt Samvirke, Care, Danmission, Danske Handikaporganisationer og Globalt Fokus.

Se mere om M&E netværket her
Vil du vide mere om Globalt Fokus M&E netværk eller ønsker du at blive sat på netværkets email-liste og få information om kommende mødes, så kontakt Andreas Dybkjær-Andersson ada@globaltfokus.dk

Se mere om Listen, Learn, Act og få to timers gratis online træning i LLA på hjemmesiden Learn Act (kræver registrering). Hjemmesiden er stillet til rådighed af Folkekirkens Nødhjælps Learning Lab.

Generalforsamling i Globalt Fokus

På den netop overståede generalforsamling slog formanden Laust Leth Gregersen fast, at 2017 har været et godt år for Globalt Fokus. Globalt Fokus har blandt andet gennemført multi-stakeholder fora omkring Verdensmålene og fungeret som sekretariat for det tværpolitiske netværk og dermed spillet en aktiv og central rolle omkring Verdensmålene udbredelse i Danmark. Senest har Globalt Fokus lavet en analyse af medlemsorganisationernes engagement i Verdensmålene, som vil danne baggrund for fremtidigt kapacitetsopbygning af medlemmerne.

Derudover har Globalt Fokus haft et stærkt fokus på civilsamfundet i forandring via programmet CS futures som i 2017 har afviklet 10 arrangementer for medlemmerne med forskellige tematiske fokus. Ligeledes har Globalt Fokus spillet en central rolle i forhold de nye strategiske partnerskaber med Danida som blev indgået i 2017.12.04

På den baggrund var der bred enighed og tilslutning til en ambitiøs arbejdsplan for Globalt Fokus fremtidige arbejde. Arbejdsplanen kan findes på vores hjemmeside.
Store dele af styregruppen var på valg. Det blev dog til genvalg til samtlige genopstillede, samt en varm velkomst til Mie Rosdahl fra Oxfam Ibis som eneste nye medlem af styregruppen. Du kan se styregruppen her

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing