Sammen er vi stærkere

-  

logo

Sammen er vi stærkere


– Sommeren er nu officielt gået på hæld (selvom nogen måske vil mene den aldrig kom forbi) og med dette skifter bladene farve, dagene bliver korte og aftenerne mørkere. Naturen går sin gang som den plejer. I civilsamfundet er dagene næppe så forudsigeligt som i naturen og således heller ikke hos Globalt Fokus. Vi arbejder på højtryk for at lave spændende, nytænkende og relevante forløb for vores medlemsorganisationer, samtidig med at vi forsøger at værne om organisationernes virke. Læs i nyhedsbrevet om hvordan 1. session af vores program, Civilsamfundets Fremtid, forløb, vores kamp for momsrefusionen, om en ny, snarlig verdensmålskonference, nye puljeinitiativer din organisation kan blive en del af og meget mere.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev september 2017

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Simone Pless på sip@globaltfokus.dk

 


Momsrefusion sagen kører videre – og vi følger den til dørs

De forgangende uger har Globalt Fokus fulgt regeringens planlagte omlæggelse af momsrefusionsordningen tæt. Regeringens udmeldinger har skabt stor usikkerhed for fremtiden for ordningen både hvad angår størrelse og kredsen af godkendte foreninger.
 

GF-opråb til politikerne


Ude på barrikaderne for en bevarelse af ordningen har vores egen sekretariatsleder, Peter Christiansen, kastet sig ind i debatten med et indlæg i Altinget. Her peges blandt andet på, at tidligere udenrigsminister og nuværende finansminister, Kristian Jensen (Venstre), i sin præsentation af årets finanslov lagde vægt på vigtigheden af at opnå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og, at målene kræver flere aktører på banen. Men med omlæggelsen lurende, bliver den hensigt sværere at komme i mål med.

De igangværende drøftelser angående omlægning af ordningen gør nu, at rammerne for civilsamfundsorganisationernes aktiviteter er ramt af en vis usikkerhed, herunder muligheden for at for refunderet den i 2017 allerede afholdte moms. Omlæggelsen er dermed en stopklods for, at flere kan tage del i ansvaret for at opnå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling - stk imod Kristian Jensens udtrykte ønske. Du kan læse Peters indlæg her 

Foruden at vise flaget i medierne, har vi rettet direkte henvendelse til en række politikere angående momsrefusionsordningen for at belyse, hvilke konsekvenser det vil have for de danske civilsamfundsorganisationer. Vi har således skrevet et brev ud til alle partiernes finans-, skatte-, social- og udviklingsordfører, samt de involverede ministre for at fremhæve vores synspunkter i sagen.

Du kan læse et udklip fra brevet forneden:

Intern splid i den politiske debat


Alt imens lader det til, at sagen nu også har skabt debat på Christiansborg – og internt i partierne. En af forslagets bagmænd, Skatteminister Karsten Lauritzen (Venstre), mødte på Twitter intern kritik af aftalen fra sin partifælle, Jan E. Jørgensen. Her kritiserer Jan E. Jørgensen indskrænkelsen af de mange almennyttige civilsamfundsorganisationers nytte og siger rent ud sagt, at politikerne skal holde ”snitterne væk” fra ordningen.

Man kan følge Altingets dækning af sagen via nedenstående links.

Altinget, 5. september: Skatteminister vil rydde op i humanitær gavebod
Altinget, 22. september: Roskilde svarer igen: Vi skaber fremtidens frivillige
Altinget, 26. september: Drop besparelser på Roskilde Festival

  

Puljens ansøgningsfrist nærmer sig

Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer er klar med en ny ansøgningsrunde med frist 10. oktober kl. 9. Puljens midler bliver uddelt til grupper af CSO’er, der sammen vil øge deres kapacitet således, at kvaliteten, effektiviteten og nytænkning i deres aktiviteter i det globale syd forbedres. Læs mere om puljen her, hvor du også finder retningslinjer og ansøgningsformater.

Allerede nu er grupper af ansøgere i gang med idé- og formuleringsprocessen, og selvom flere initiativer er på tegnebrættet, kan DIN organisation stadig nå at være med. På puljebørsen  kan du bl.a. se om din organisation skal være med i initiativer om ”CHS og GB i praksis – indflydelse gennem Internationale Alliancer” eller ” Skrøbelige stater og ’nexus’: styrkelse af civilsamfund”.

Vores puljerådgiver, Rina Lauritzen Trautner er klar til at rådgive og give input til jeres ideer og læringsprocesser frem til ansøgningsfristen, så I kan nå det endnu. Rina kan kontaktes på tlf. 3121 2840 eller sende en mail på rlt@globaltfokus.dk

 

Kom til multi-stakeholder forum d. 10/10 i Landstingssalen!

Du er inviteret med, når Det Tværpolitiske Netværk og 2030-panelet den 10. oktober inviterer til et stort multi-stakeholder forum på Christiansborg! 150 mennesker samles for at give svar til temaet; ”FN’s verdensmål – Danmarks udfordringer og decentrale løsninger.”

I forbindelse med Folketingets åbning arrangerer Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket), 2030-panelet og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg en åbningskonference om verdensmålene på Christiansborg. Konferencen afholdes som et multi-stakeholder forum og bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der hvert år gøres status over, hvor langt Danmark er kommet med implementeringen af verdensmålene.

I år er fokus på danske kommuner som løsningsorienterede forandringsagenter og derfor er temaet for forummet ”FN’s verdensmål - Danmarks udfordringer og decentrale løsninger”.

Globalt Fokus arrangerer forummet på vegne af Det tværpolitiske netværk og 2030-panelet, og vi håber, at du har lyst til at deltage! Sammen med op mod 150 andre personer vil du få muligheden for at diskutere kommunale løsninger på Danmarks udfordringer samt diskutere, hvordan disse understøttes på tværs af hele Danmark. På den måde vil du kunne være med til at skabe visionære løsninger gennem tværsektorielt samarbejde. Arrangementet er gratis og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig her!

OBS: Tilmelding er åben indtil torsdag den 5. oktober kl. 23.59. På grund af den store interesse forbeholder vi os retten til at prioritere mellem tilmeldinger, såfremt mere end 2 deltagere er fra samme organisation/virksomhed/institution/kommune/lignende.

 


"Vi kan ikke lade verden forandre os - det er os, der skal forandre verden"Globalt Fokus’ nye program Civilsamfundets Fremtid er kommet godt fra start med et kick-off arrangement og fuldt hus til første session om ”Magt og indflydelse”!
Her udfordrede bl.a. Martin Lidegaard (R), tidligere udenrigsminister, os på, om vi som organisationer går foran til de forandringer, vi ønsker for fremtidens verden – og om vi har magt til at sætte handling bag visionerne. Det samme gjorde Neil Jameson, stifter af Citizens UK (en engelsk organisation, der i Danmark svarer til Medborgerne), samt forkvinde for Medborgerne, Ruth Gøjsen, og sekretariatsleder for Globalt Fokus, Peter Christiansen.

Oplæggene og diskussionerne tog afsæt i de store globale udfordringer såsom klimaforandringer og politiske højredrejning, men organisatoriske og sektorale problematikker forandrer måden, vi skal tænke på og arbejde på som civilsamfund. Der er en faldende tillid til civilsamfundsorganisationer mange steder og stigende pessimisme – men også nye måder, civilsamfundet organiserer sig på og flere sociale protester end nogensinde. Det giver både store udfordringer og store muligheder for civilsamfundet og dets organisationer. 

Det var dejligt at se så stor interesse for forandringsplatformen, og her på sekretariatet glæder vi os til at arbejde videre med programmet både henover efteråret og i 2018 - både på den kortsigtede og langsigtede bane.


Efterfølgende forløb i programmet omhandler de nye aktører og starter 27. oktober. Med et fokus på nye aktører i Danmark (og links til internationale aktører) sætter vi fokus på hvad det betyder – og hvad der er at lære – for etablerede organisationer og NGOer? Hvilke muligheder er der for samarbejde mellem nye og gamle aktører? 

Vi har inviteret en række eksperter fra ind- og udland til at udfordrer, inspirere og lære fra sig - fra det danske civilsamfund skal vi blandt andet møde Vibe Klarup Voetmann, forkvinde for Frivilligrådet og medforfatter til bogen Rodskud, om nye måder civilsamfundet organiserer sig på i Danmark og Anders Folmer Buhelt, direktør for Ungdommens Røde Kors, om at genstarte sin organisation. 

Læs mere om forløbet og book pladser her


 


To nye medlemmer i Puljens Bevillings-udvalg

Bevillingsudvalget for Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer har fået to nye bevillingsudvalgsmedlemmer. Efter en indstillingsrunde, hvor fem kandidater opstillede, godkendte Globalt Fokus’ styregruppe indstillingen af to repræsentanter for medlemsorganisationerne. De to nye bevillingsudvalgsmedlemmer blev Camilla Nielsen-Englyst fra organisationen 100 % for Børnene og Maria Ploug Petersen fra CARE Danmark, der begge er valgt for to år.

Læs mere om puljens bevillingsudvalg og siddende medlemmer her.

  

Europa-Parlamentet i stor uenighed om civilsamfundets tilstandHvor truet er civilsamfundet i udviklingslande af indskrænkede demokratier, der begrænser dets friheder? Medlemmer af Europa-Parlamentets Udviklingspolitiske og Udenrigspolitiske Udvalg er endt i en kamp på virkelighedsopfattelse af civilsamfundets tilstand og vilkår i udviklingslandene.

Det konservative medlem af Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg (DEVE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio, har sat civilsamfundets tilstand i udviklingslandene til diskussion i Parlamentet. I hendes rapport 'Adressing shrinking civil society in developing countries' indstiller hun Europa-Parlamentet til at sætte fokus på de udfordringer civilsamfundet i udviklingslandene rammes af, herunder særligt angående ’Shrinking civil society space’ , der hentyder til, at rammerne for civilsamfundets udfoldelse indskrænkes og undertrykkes. 

Til trods for at Udenrigsudvalget deler Udviklingsudvalgets grundlæggende bekymringer, adskiller de sig på deres valg af midler til at komme problemerne til livs. Udenrigsudvalget fokuserer blandt andet på at stater, der modtager udviklingsbistand bør inddrages i løsningen af de indskrænkede civilsamfund, hvorimod Barrios rapport lægger mere vægt på, at netop staterne ofte spiller en aktiv rolle i indskrænkningen af civilsamfundets råderum. 

Nu skal Teresa Jiménez-Becerril Barrio samle op på Udenrigsudvalgets holdninger, og siden Europa-Parlamentets plenarforsamlings førstebehandling af rapporten inden hun kan indstille rapporten med eventuelle tilføjelser til andenbehandling. Derfra er det op til Europa-Parlamentet at blive enige om en tekst, som kan tages videre til Kommissionen med henblik på at tage ny eller yderligere handling eller

.Barrio har med rapporten dermed startet en diskussion om civilsamfundets tilstand i udviklingslandene, der vil føre til en længere og spændende debat i EU sammenhæng.

 


Vil civilsamfundets fremtid tilhøre aktivisterne?Civilsamfundet er midt i en brydningstid: Nye former for organisering, eller mangel på samme, og borgerdrevne initiativer tegner et billede af en ny form for aktivisme og lokalengagement: Hverdagsaktivisme.

Globalt Fokus tog til Smilets By for at besøge den aktivistiske folkefestival Rethink Activism, og se om festivalen kunne vise tendenser i brydningstid for civilsamfundet.


Jeg er ankommet til et af Aarhus’ mest vækstende og omtalte områder – Sydhavnskvarteret. Det er her, midt byggerodet, at man finder Rethink Activism – en ny folkefestival der strækker sig over tre dage i september. I år er første (og måske eneste) gang den bliver afholdt.

Globalt Fokus sætter lige nu fokus på Civilsamfundets Fremtid, og over de næste 18 måneder vil vi holde en lang række spændende møder med eksperter fra ind- og udland, og diskutere forandringer, forventninger og muligheder i en sektor, der bliver mødt af massive muligheder og udfordringer de kommende år. For at blive klogere på nogle af de tendenser, der rører på sig i civilsamfundet, har jeg besøgt festivalen Rethink Activism i Aarhus.

Charlie Houkjær Klausen er praktikant på Globalt Fokus’ program Civilsamfundets Fremtid og har skrevet artiklen. Læs den i sin fulde længde her

 


Generalforsamling

Globalt Fokus afholder årets generalforsamling tirsdag den 21. november, kl. 13.15-16.30 i vores egne lokaler i Rysensteensgade, København. 

En formel invitation med information om tilmelding, mv. udsendes senest 23. oktober, men sæt gerne allerede kryds i kalenderen nu.
 
Dagsorden og bilag fremsendes senest to uger før generalforsamlingen – dvs. 7. november – og indkomne forslag skal sendes til info@globaltfokus.dk senest tirsdag den 31. oktober. Der vil være mere information herom i invitationen.
 
Umiddelbart før Generalforsamlingen vil vi desuden byde på lidt at spise mens en håndfuld korte oplæg vil give et indblik i hvilke spændende initiativer, der rører sig i civilsamfundsmiljøet pt.
 
Vi ser frem til at se jer!

 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing