Kritiske indspark og god sommer fra Globalt Fokus

-  

logo

Kritiske indspark og god sommer fra Globalt Fokus

– Om den globale krise vi ikke taler nok om, civilsamfundets fremtid, nye puljeinitiativer, vores udbytte af Folkemødet og meget mere. 

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev juni 2017

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Blogindlæg: Angreb på civilsamfund og menneskerettigheder er en global krise, som vi ikke taler nok om

I en række af blogs på Altinget sætter vi fokus på, at civilsamfundet er under pres og at det er blevet farligere at kæmpe for menneskerettigheder og klimaet. I dag lever kun tre procent af jordens befolkning i åbne og frie samfund. De resterende 97 procent lever med en eller anden grad af repression og indskrænkning af civile rettigheder. Et aktivt og kritisk civilsamfund hører dermed til undtagelsen, og vi befinder os således i en global krise, hvor almindelige borgere forhindres i aktivt at deltage i og præge deres samfund.
 
Danmark er et af de lande der figurer som åbent og frit samfund, men også herhjemme ser vi tendenser i den forkerte retning, når organisationer angribes for at være politiske og forhindres i at udtrykke deres holdninger. Samtidigt ser vi, at hensynet til menneskerettighederne ofte må vige til fordel for andre interesser i dansk udenrigspolitik. Det er afgørende, at vi ikke blot italesætter vigtigheden af menneskerettighederne, men også selv formår at navigere herefter. Truslerne mod civilsamfundets råderum og befolkningers ret til at forsamles og organisere sig er en global udfordring. I sådanne politiske situationer er det afgørende, at lande som Danmark går forrest og forsvarer menneskerettighederne og ikke mindst civilsamfundets råderum til at løfte sin rolle i samfundet. Særligt nu hvor Danmark kandiderer til en plads i FN’s Menneskerettighedsråd. 
 
Der er lavet adskillige analyser og målinger af omfanget af dette globale angreb på almindelige borgere, men der er stadig få konkrete modstrategier, vi kan slå ind på for at dæmme op for angrebet. Der er naturligvis fortsat brug for analyser – men især bør der være mere fokus på, hvilke modstrategier vi kan identificere. I Globalt Fokus vil vi fremover se på, hvilke praktiske tiltag, vi kan udvikle, som konsekvent og beslutsomt kan fungere som modsvar til kommende angreb på civilsamfundet.
 
Læs vores indlæg om det globale angreb på civilsamfundet her.

Læs vores indlæg om Danmarks FN-kandidatur her.

 
 

Civilsamfundets Fremtid – en forandringplatform

Hvad er civilsamfundets rolle i fremtiden, hvad er vores rolle som civilsamfundsaktører, og hvordan kan vi se og agere på muligheder, der skabes midt i den brydningstid, som både civilsamfundet og udviklingsbistanden står i? Med Civilsamfundets Fremtid inviterer Globalt Fokus til et program, der skal styrke civilsamfundets evne til at spotte forandringer og tendenser – og agere efter dem i egne organisationers praksis.

Som deltager får du forståelse for civilsamfundets forandring i en global brydningstid, personlige værktøjer til at navigere i forandringsprocesser og blive forandringsagent,
faglige og funktionelle inputs fra de enkelte temaer, samt muligheden for at networke og vidensudveksle.

I efteråret tager vi fat på en række centrale tematikker. Vi belyser de aktuelle udfordringer og muligheder for danske civilsamfundsaktører, drøfter nye måder at organisere sig og samarbejde på, kommer med bud på succesfulde strategier, og sætter fokus på FN's verdensmål som en ny ramme for arbejde med innovative partnerskaber mellem civilsamfundsaktører og den private sektor, kommuner og andre. Afslutningsvis introducerer vi metoden "Outcome Harvesting" som en mulighed for at vise impact.

Læs mere om programmet, find de forskellige sessioner og se hvordan du tilmelde dig her. 
 
 
 

Fem nye kapacitetsudviklingsinitiativer på vej

Der blev sat ny rekord, da Globalt Fokus ved årets første for Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer modtog 8 ansøgninger, som samlet beløber sig til 1,646 mio. kr. Bevillingsudvalget for Puljen har netop truffet beslutning om at støtte følgende kapacitetsudviklingsinitiativer:
  • ”Core Humanitarian Standard - Kapacitetsopbygning” med 75.000 kr.
  • ”Show It - More” med 75.000 kr.
  • ”Link it to Health” med 375.000 kr.
  • ”Hvordan fremmer vi bæredygtig og lighedsskabende global handel?” med 390.500 kr.
  • ”DISN - Danish Interagency Safety Network” med 400.000 kr.
De fem initiativer sætter rammerne for tværorganisationelle læringsprocesser, hvor i alt 31 danske CSO’er samarbejder om at skærpe deres udviklingsarbejde. Initiativerne favner bredt og sætter fokus på internationale standarder for humanitært arbejde, inddragelse af frivillige i arbejdet med grafisk facilitering, sundhed og verdensmålene, fremme af bæredygtig og lighedsskabende handel samt sikkerhed i udviklingsarbejde.
 
Næste ansøgningsrunde for puljen er d. 10. oktober 2017, og på grund af den store søgning i første runde vil der være færre midler til rådighed i puljens anden runde. Vi opfordrer alle jer, der overvejer at søge puljen, til at indlede processen i god tid og kontakte puljerådgiver Rina Trautner Lauritzen med henblik på både individuel og fælles vejledning – Rina kan kontaktes på mail rtl@globaltfokus.dk  eller telefon 3121 2840.
 
Du kan få inspiration til emner eller læringsmetoder til din egen gruppes puljeinitiativ ved at læse de tidligere godkendte ansøgninger her. Hvis du er interesseret i at se hvilke initiativer, der er under opsejling, så gå ind på vores Puljebørs her, hvor du også kan få din ide til et puljeinitiativ lagt op for at andre interesserede kan melde sig på.

 
 

Godt gang i debatterne om verdensmål og civilsamfund på årets folkemøde

 

Globalt Fokus’ sekretariat deltog igen i år på Folkemødet, hvor vi inviterede til en række debatarrangementer. Fredag eftermiddag blev der godt fyldt op i det globale telt, hvor vi diskuterede, om det danske civilsamfund er for uorganiseret til at sikre sig indflydelse, eller snarere er ved at blive for bureaukratiseret. Mens nogle debattører mente, at civilsamfundet i dag står stærkt og ikke behøver at genopfinde den dybe tallerken, så andre grund til bekymring og forandring, og flere understregede, at en bedre organisering er nødvendig for at skabe langvarige systematiske forandringer, og efterspurgte et ”civilsamfundets Dansk Industri”, således at ingen organisationer står alene og vi kan tale med en stærkere, fælles stemme.

Lørdagen stod i verdensmålenes tegn, og dagen blev sparket godt i gang med en debat om, hvorvidt og hvordan partnerskaber er nøglen til at indfri målene. I Hansen og Ersbøll Agendas verdensmålstelt kæmpede paneldeltagerne om at overbevise publikum om forskellige bud på hvad der skal til for, at partnerskaber lykkes. Senere på dagen var der god stemning i Højskolernes telt, hvor vi diskuterede den danske implementering af verdensmålene med repræsentanter fra folketinget, erhverslivet, foreningslivet og civilsamfundet. Med den rutinerede vært og ordstyrer Clement Kjersgaard ved roret gik der ikke længe, før vores debattører blev udfordret på bedste Clement-facon, hvilket resulterede i en særdeles medrivende debat, hvor det for alvor blev diskuteret, hvem der bør og tør tage ansvar for at indfri verdensmålene.

Stort tak for et berigende folkemøde til alle vores samarbejdspartnere, medlemmer, paneldeltagere, dem der tog del i vores arrangementer og dem der inviterede os til deres.

FSe Hansen & Ersbøll Agendas video fra partnerskabs-debatten her.

Se vores livevideoer af interviews med paneldeltagerne forud for debatterne på vores facebook-side.

Find citater og billeder i vores storyline på Twitter.

 
 

Globalt Fokus gør status over indsatsen for at indfri FN's verdensmål på High Level Political Forum

I midten af juli afholder FN High Level Political Forum (HLPF) et årligt forum, der har til formål løbende at vurdere hele verdens indsats for at opnå FN's verdensmål. Selvom det i år kun er anden gang HLPF løber af stablen, så har dette forum en særlig betydning set fra dansk side, fordi den danske regering sammen med 43 andre regeringer frivilligt har meldt sig til at blive evalueret af en FN-komité. Dette inkluderer både en mundtlig rapportering til HLPF og en forudgående skriftlig rapportering, hvor Globalt Fokus sammen andre civile aktører har bidraget med vores syn på status for den danske opnåelse af FN's verdensmål.
 
Globalt Fokus' politiske medarbejder, Bjarke Vestergaard, deltager i år i HLPF, hvor han blandt andet vil høre Danmarks finansminister, Kristian Jensen, rapportere på den danske regerings vegne, samt deltage i forskellige stakeholder-møder for at vidensdele med andre omkring processerne bag implementeringen af FN's verdensmål.
 
Læs mere om HLPF og den danske rapportering her.

 
 

Frivillige Miljøer: Hvordan skaber man bæredygtige rammer? 

20. maj: Lokalerne hos Operation Dagsværk summer af aktivitet. Omkring 25 frivillige sidder i mindre grupper og reflekterer over kvaliteten i deres frivillige arbejde. Det er anden workshop i projektet Frivillige Miljøer, som er et nytænkende, ambitiøst og udfordrende initiativ finansieret af Globalt Fokus' Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Gennem to år skal initiativet skabe bedre og mere bæredygtige rammer for frivillige i de fire initiativ-organisationer Danske Studerendes Fællesråd, Operation Dagsværk, Mellemfolkeligt Samvirke samt Dansk Folkehjælp.

Initiativet bunder i, at organisationerne indså, at de alle står med de samme udfordringer og behov i forbindelse med frivillige i de internationale projekter. Udfordringerne, som organisationerne forsøger at løse, kredser om fire temaer: Motivation og fastholdelse af frivillige, samarbejde mellem frivillige og ansatte, forankring af frivillige i organisationen samt vidensdeling og kontinuitet.

Frivillige Miljøer skal skabe forandring og kapacitetsudvikle de frivillige i den enkelte organisation med deres verdensbillede for øje. Det er ikke et undervisningsforløb, men nærmere et udviklingsforløb, hvor alle forhåbentlig ender ud med nye kompetencer og redskaber. Initiativet foregår ikke omkring de frivillige men med de frivillige, da de er involveret i alle faser af projektet fra ansøgning af puljemidler til planlægning af workshops og kommunikation.

Følg projektet på jegerfrivillig.dk og frivillige_miljoer på Instagram. Her deles løbende erfaringer, og her vil der også blive slået eventuelle ledige pladser på kommende workshops op.  

 
 

Er din organisation godt klædt på til den nye persondatalov?

Den 25. maj 2018 træder nye regler om håndtering af persondata i kraft. Det har betydning for alle organisationer, der opbevarer oplysninger om personer, fx medarbejdere, medlemmer, brugere og bidragsydere, dvs. alle organisationer i Danmark. Der er pt. mange danske organisationer, der ikke lever op til reglerne og dermed risikerer en bøde. Der er derfor god grund til at forberede sin organisation, så den lever op til reglerne fra maj næste år.

I Globalt Fokus afholdt vi i sidste uge et informationsmøde om persondataloven ved Sekretariatschef Mette Grovermann fra ISOBRO. Havde du ikke mulighed for at deltage i mødet, kan du finde en videooptagelse af mødet, en powerpoint som andet baggrundsmateriale her.

 
 

Kommende arrangementer:

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing