Ses vi på Folkemødet?

-  

logo

Ses vi på Folkemødet?

– Læs om vores arrangementer på Folkemødet, om hvordan du styrker dit arbejde med kampagner og fundraising, og om dagens dialogmøde med 2030-netværket.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

(Globalt) Fokus på Folkemødet

Folkemødet i Allinge på Bornholm har fundet sted siden år 2011, og Globalt Fokus deltager ligesom mange af vores medlemmer og samarbejdspartnere igen år, for vores eget vedkommende for tredje år i træk. Formålet med folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark og skabe en ramme for mødet mellem borgere, politikere og beslutningstagerne i erhvervsliv og interesseorganisationer.

I Globalt Fokus ser vi folkemødet som en glimrende platform for os, vores medlemsorganisationer og civilsamfundet i øvrigt til at komme lidt ud af vores egen andedam og indgå i spændende diskussioner og udbytterig idéudveksling på tværs af sektorer og vanetænkning, og samtidigt få sat de spørgsmål, der optager os allermest, på dagsorden.

I dette nyhedsbrev kan du læse om de tre arrangementer, vi har været med til at sætte i søen, om hhv. partnerskaber, civilsamfundet og verdensmålene. Vi ser frem til at møde kendte og nye ansigter på solskinsøen, og vende hjem inspireret af nye idéer og perspektiver.

 
 

Folkemøde-debat om partnerskaber:
Nøglen til at indfri verdensmålene – eller kejserens nye klæ’r?

Hvis vi skal lykkes med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, er vi nødt til at samarbejde i gensidigt forpligtende partnerskaber. Sådan lyder det i debatten, hvor partnerskaber – med udgangspunkt i mål 17 i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – tildeles en central plads i hvad der skal til, for at vi kan opnå 2030-dagsordenens målsætninger. Tesen er, at vi skal udover silo-tænkning, og drage nytte af hinandens udsyn, kompetencer og værdier. Den indsats, der lægges, og de ressourcer, der investeres af de forskellige parter, vil dermed danne grundlag for ny viden og ’ud-af-boksen’ tænkning, som kan tilvejebringe nye tiltag og innovative løsninger, der kan forankres lokalt. Men virker det, og hvornår virker det? Eller er disse partnerskaber ’kejserens nye klæ’r’? Vi tager temperaturen på, hvad partnerskaber mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer bidrager med ude i verden, hvorfor parterne indgår i dem, hvornår de virker, og hvornår de bliver tom snak.

Kom med til debat om partnerskabernes rolle i at indfri verdensmålene på Folkemødet lørdag d. 17. juni kl. 10.15-11.15 (bemærk at der i programmet er angivet 10.30, men arrangementet begynder kl. 10.15). Debatten finder sted i Folkelagkagen (A33) og arrangeres i et samarbejde mellem Globalt Fokus, Hansen & Ersbøll Agenda og Novozymes A/S.


 

Folkemøde-debat om civilsamfundet:
Er foreningslivet for uorganiseret eller for velorganiseret?

I denne debat-stafet stiller vi en række aktører det samme spørgsmål: Er foreningslivet for uorganiseret til at få egentlig magt og indflydelse – eller snarere for ”velorganiseret”, instrumentaliseret og bureaukratisk? Hvad er vejen frem mod et stærkere civilsamfund? Er det et udtryk for mangel på indflydelse og manglende organisering når områder, der har prioritet for civilsamfundet, bliver beskåret? Er vejen frem en styrket organisering ind i formelle netværk og styrket politisk fortalervirksomhed tættere på beslutningstagerne? Står vi stærkest gennem organisering mellem stærke civilsamfundsaktører på nationalt plan, gennem organisering af aktører på lokalt plan, eller gennem organisering af individer og den store del af civilsamfundet, der engagerer sig, blot på nye måder og ikke i de etablerede foreninger? Hvad betyder civilsamfundets nye, kreative organisationsformer her, både offline og online?

Kom med og få forskellige bud på ovenstående spørgsmål fredag d. 16. juni kl. 17.30-19.00 i Det Globale Telt (E21) på Folkemødet. Panelet består af forskellige civilsamfundsrepræsentanter og forskere fra bl.a. DUF, Medborgerne, Frivilligrådet, Mellemfolkeligt Samvirke og CBS.

 
 

Folkemøde-debat om verdensmålene:
I mål med verdensmålene – hvem tør gå forrest?

Vedtagelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling har skabt en ny politisk ramme for samarbejde om bæredygtighed på tværs af sektorer Danmark. Kom med til debat om, hvem i Danmark der tør og bør gå forrest i arbejdet med og opfølgningen på verdensmålene. Vi har samlet et panel med repræsentanter fra bl.a. Novozymes, SocialdemokratietLODansk Erhverv, Folkehøjskolerne i Danmark, 92-gruppen og Verdens Bedste Nyheder til at diskutere konkrete politiske, tekniske og finansielle udfordringer, løsninger og muligheder omkring implementeringen af verdensmålene på tværs af Danmarks politiske, institutionelle og civile niveauer. Inspireret af programmet ’Debatten’ på DR2 vil diskussionen med Clement Kjærsgård ved roret forløbe over 60 minutter, og debattørerne vil løbende blive kaldt op på scenen og debattere med hinanden på baggrund af spørgsmål.

Debatten løber af stablen lørdag d. 17. juni kl. 17.00-18.00 på Folkemødet i Højskolernes telt (A1), og er arrangeret i samarbejde med Novozymes, Folkehøjskolerne i Danmark og RÆSON.

 
 

Lad folk tage del i forandringen

I relation til vores program om Civilsamfundets Fremtid afholdt Globalt Fokus mandag d. 22. maj i samarbejde med Reform Act et morgen-inspirationsmøde om, hvordan man laver kampagner, der rammer folks interesse, vrede og håb om forandring nu og her – og kombinerer dem med digital fundraising.
 
”Hvorfor vil nogen give donationer? Det handler om at være en del af en forandring – helt konkret. Det er åbenlyst med politiske kampagner. Det at give en donation og det at ringe på dørklokker eller andre konkrete handlinger bidrager til det samme mål – at få valgt en bestemt kandidat eller et parti ind. Det er vigtigt, at der er en konkret oplevelse af at gøre en forskel.”
 
Inspirationsmødets oplægsholdere Paul Ferris og Jakob Ohlsson mener begge, at civilsamfundsorganisationer kan lære af politiske og innovative fundraisingsindsatser i forbindelse med valg bygget op omkring online og offline organiseringsmetoder. Gennem det fængende kampagnebudskab opbygger man relationer, engagerer folk og giver dem muligheden for handling – og donation. Derfor bør man ikke adskille sine politiske, advocacy og fundraising mål. Mennesker vil gerne blive en del af en sammenhæng, kæmpe for en sag, være med til at påvirke politikere og potentielt også give penge. Derfor er det afgørende at fokusere på individets oplevelse af at være en del af en større sag. Det er sådan, man engagerer mennesker.
 
Læs mere om, hvordan man får succes med kampagner og fundraising her.
 
 
 

2030-netværket inviterer til dialog

Folketinget nye Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket) afholder mandag d. 29. maj kl. 14-16 et offentligt dialogmøde på Christiansborg. Her får deltagere muligheden for at komme og bidrage med forskellige syn på, hvad netværket fremadrettet skal tage op af emner og aktiviteter.
 
I marts 2017 blev Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål etableret på Christiansborg. Netværket er uformelt, og samtlige partier er repræsenteret med minimum ét folketingsmedlem. Formålet med netværket er at fremme FN’s verdensmål og skabe et forum for vidensdeling og debat om Danmarks arbejde med og implementering af FN’s verdensmål såvel nationalt som internationalt.
 
Netværket ønsker med dialogmødet at søge inspiration og input fra aktører i det danske samfund, som har konkret erfaring med at arbejde med FN’s verdensmål. Som deltager får man muligheden for at erfaringsudveksle omkring sit arbejde med verdensmålene og komme med konkrete input til 2030-netværkets arbejde.

Læs mere om arrangementet her.

Læs mere om 2030-netærket her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing