Samarbejde er nøglen – Om et nyt tværpolitisk netværk, verdensmål som fælles ramme, en pulje der samler, og mere endnu.

-  

logo

Samarbejde er nøglen

– Om et nyt tværpolitisk netværk, verdensmål som fælles sprog og ramme, en pulje der samler, og mere endnu.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev april 2017

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Christiansborg har fået et tværpolitisk 2030-netværk

Efter initiativ fra Kirsten Brosbøl (S) har Folketinget fået sig et tværpolitisk netværk for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Formålet med netværket er blandt andet at følge den danske implementering af FN’s verdensmål, at lade de danske folketingspolitikere få et indblik i det danske samfunds arbejde med verdensmålene, bidrage med viden og oplysning omkring målene og give de danske folketingspolitikere muligheden for at bruge målene aktivt i deres eget arbejde. I netværket sidder pt. lidt over 30 medlemmer med repræsentanter fra samtlige partier i Folketinget, mens Kirsten Brosbøl (S) er formand og Thomas Danielsen (V) er næstformand.

Som repræsentant for det danske civilsamfund er Globalt Fokus blevet sekretariat for netværket – en rolle som vi vil varetage med tæt strategisk støtte fra 92-gruppen. Globalt Fokus’ rolle bliver at facilitere netværkets møder, bidrage med forskellige diskussionsemner til netværket, inddrage relevante aktører fra det danske samfund til møderne og bistå medlemmerne af netværket i studieture og rejser med FN’s verdensmål i centrum. Som støtte til netværket skabes desuden en koordinationsgruppe med deltagelse af Globalt Fokus, 92-gruppen og en lang række toneangivende aktører i det danske samfund. Gruppens formål vil være at bistå netværket med vigtige inputs og forslag.

Hos Globalt Fokus er vi glade for at kunne varetage sekretariatsfunktionen for netværket, og sammen med 92-gruppen kunne bidrage til, at det store brede civilsamfund – både nationalt og internationalt – får tættere relationer til de danske politikere.
 
Læs mere her.

For mere information, se www.2030netvaerket.dk.

 
 

Puljen slår sin egen rekord

Ved årets første ansøgningsrunde for Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer d. 10. april modtog Globalt Fokus 8 ansøgninger, og puljen slog derved rekorden på 6 ansøgninger fra 2016.

Sekretariatsleder Peter Christiansen er glad for den fortsat stigende interesse CSO-miljøet viser for Globalt Fokus’ pulje – herunder organisationer, som ikke er medlem af Globalt Fokus. Det er en stor styrke, at puljen fremmer samarbejde på tværs af organisationerne og derved er med til at styrke CSO-miljøet som en helhed.

Ansøgningerne varierer mellem store og små (fra 75.000 til 400.000 kr.) og repræsenterer konstellationer af såvel store som små CSO’er. Puljens budget for 2017 er på 1,8 mio kr. Bevillingsprocessen forventes afsluttet slut maj, hvor de ansøgende organisationer vil få direkte besked.

Næste ansøgningsfrist er d. 10. oktober 2017 og hvis din organisation kunne have lyst til at komme i gang med at blive endnu skarpere på kapacitetsudvikling i samarbejde med andre CSO'er, så læs mere om puljen her eller kontakt puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner på tlf. 31 21 28 40 eller e-mail rlt@globaltfokus.dk.

 
 

Fælles fodslag: Verdensmålene nås gennem samarbejde

For nyligt fik vi en dansk handlingsplan for implementeringen af verdensmålene, og vi er derfor gået sammen med 92-gruppen, Novozymes, Vejle Kommune, LO og Dansk Erhverv for at dele vores tanker om planen. Skal målene nås, kræver det nemlig samarbejde.
 
Fælles for denne kreds af samfundsrepræsentanter er, at vi ser muligheder for Danmark i verdensmålene. Som den første politiske dagsorden nogensinde giver målene os en politisk ramme og et fælles sprog, hvor vi på tværs af erhvervsliv, fag- og brancheforeninger, civilsamfund, kommuner og politisk ståsted kan engagere os om en fælles målsætning for Danmark og verden. Målene formår at skabe samhørighed mellem parter, der før ikke nødvendigvis har følt et fælles ståsted. Samlet set skaber FN’s verdensmål muligheder for, at Danmark og danskerne kan opnå en større bæredygtig succes herhjemme og samtidig blive inspiratorer og eftertragtede samarbejdspartnere ude. Konklusionen må være klar: Spørg både, hvad FN’s verdensmål kan gøre for Danmark, og hvad Danmark kan gøre for FN’s verdensmål.
 
Vi ser samarbejde på tværs som vejen frem. Lad os samarbejde om at få Danmarks potentiale udnyttet. Lad os indgå i endnu flere partnerskaber. Lad os inspirere og få mange flere virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og små lokale foreninger på banen. Lad os få skabt en tæt sammenhæng mellem det overordnede nationale (politiske) niveau og det lokale folkelige niveau i Danmark. Lad os tage udfordringen op! - og udnytte muligheder i FN’s verdensmål som en anledning til fortsat at være ambitiøse i at udvikle vores samfund i den rigtige retning. Vi kan vise global empati, skabe bedre rammer for alle danskere og åbne muligheder for danske aktører i udlandet til at bidrage til andre landes udvikling - til gavn for alle parter.
 
Læs hele artiklen bragt i Altinget her.

 
 

Fremtiden til debat: Lad os finde tilbage til visionen

Udviklingsbistanden beskæres, der følger stadig flere krav med Danida-bevillinger, og globale omvæltninger omskriver spillereglerne for den danske ngo-sektor. Torsdag d. 20/4 inviterede IDA Global Development til en aften i civilsamfundets tegn, hvor en række oplægsholdere, herunder vores sekretariatsleder Peter Christiansen, kom med deres bud på NGO’ernes fremtid.
 
Udgangspunktet var omlægningerne af udviklingsbistanden. Oplægsholderne udtrykte alle bekymring over, at NGO’erne skal leve op til stadig flere krav for at modtage støtte fra den svindende sum penge. For de nye krav vil helt udelukke nogle organisationer, mens de resterende tvinges til at rette sig ind. Frygten er, at det vil hæmme den selvstændighed, som civilsamfundsorganisationerne ellers er kendt for. Oplevelsen er, at bureaukrati har ædt mere og mere af engagementet, i takt med, at kravene fra Danida er steget.
 
Peter Christiansen konstaterede, at fremtiden for danske NGO’er unægteligt byder på paradigmeskift og forandringer, og at det er afgørende at finde tilbage til visionen. ”Hvis vi har social kapitalisme, hvorfor fanden har vi så brug for et civilsamfund?” spørger han retorisk, og fortsætter: ”Det skal vi selv finde svaret på, for det er der ikke nogen, der gør for os”.
 
Lige nu ser vi udfordringer på en masse forskellige niveauer – globalt set, for sektoren som helhed og internt i den enkelte organisation. Men hvor man oftest har tendens til kun at kigge på det nære, bør man i stedet kigge på det store billede og forholde sig til, hvad der foregår på det niveau. Løsningen er kigge udad, i stedet for indad. Frem for kontrol, skal man give plads til kreativitet. Frem for at kigge på fortiden, skal man kigge fremad. Og frem for at lade nødvendighed styre ledelsen, skal man i stedet fokusere på visionen: ”Vi skal huske på, hvad der gør os stolte i civilsamfundet.”

Læs mere om arrangementet her.

 
 

Inspirationsuge hos Globalt Fokus

I denne uge har vi afholdt inspirationsuge, hvor vi med tre forskellige oplæg har ønsket at give inspirerende inputs til vores medlemmers daglige arbejde. Inspirationsugen blev sparket i gang i samarbejde med Globalnyt, da Holger Bernt Hansen, professor i Afrikastudier ved Københavns Universitet, gjorde os klogere på Afrikas placering i en ny økonomisk og politisk verdensorden, og hvor især den stigende pessimisme vedrørende Afrikas udvikling blev diskuteret. Torsdag var det så tid til, at Lone Bak Strandgaard, innovationskonsulent og ekstern lektor ved Copenhagen Business School, guidede os en tur igennem innovationsprocessens mange muligheder og udfordringer. I dag afsluttes inspirationsugen med et oplæg fra Ravi Vatrapu, professor ved Copenhagen Business School, som vil belyse hvorledes organisationer bedre kan bruge big data fra de sociale medier i deres arbejde.

 
 

Danmark har fået et grønt nationalregnskab

Danmarks Statistik har sammen med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg præsenteret et nyt grønt nationalregnskab, der skal give mulighed for bedre at kunne miljøbedømme den økonomiske politik. Perspektivet med det grønne nationalregnskab er, at man kan vurdere, hvordan ændringer i økonomien påvirker forskellige aspekter af vores miljø – og desuden hvordan miljøhensyn og -regulering spiller ind på økonomien.
 
Det grønne nationalregnskab åbner således en mulighed for, at man kan beregne de miljømæssige konsekvenser over en bred kam af forskellige politikinitiativer. I forlængelse heraf vil regnskabet også kunne bidrage til den løbende monitorering af FN’s verdensmål.
 
Det grønne nationalregnskab skal fungere som et supplement til det almindelige nationalregnskab og bidrage til et mere nuanceret helhedsbillede af dansk økonomi.
 
Læs mere her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing