Hvor rejsen går hen – Læs om det Europa vi vil have, om regeringens nye handlingsplan for verdensmålene, om danskernes forhold til udvikling og om muligheder for at blive en del af eller få støtte fra Globalt Fokus

-  

logo

Hvor rejsen går hen

– Læs om det Europa vi vil have, om regeringens nye handlingsplan for verdensmålene, om danskernes forhold til udvikling og om muligheder for at blive en del af eller få støtte fra Globalt Fokus.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev april 2017

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.


 

Blogindlæg: Det Europa vi vil have

 

I anledning af Rom-traktatens 60-års dag mødtes repræsentanter for civilsamfundet under overskriften ”The Europe we want”. Europa står i dag overfor en skillevej mellem på den ene side et fortsat bureaukratisk og neoliberalt eller på den anden side et nationalistisk og fremmedangst Europa. Men der er et tredje og mindre synligt spor, nemlig det europæiske folks visionære, solidariske og alternative Europa.
 
Udfordringer, der truer legitimiteten i den Europæiske Union, står i kø. Der er et udtalt behov for, at EU ændrer kurs tilpasset borgernes realiteter, drømme og håb, hvis Unionens langsigtede relevans og overlevelse skal sikres. Det er nu vi skal genoverveje den vej vi rejser.  Her må og skal vi som civilsamfund og som borgere i Danmark og i EU spille ind. På mødet i Rom blev det klart, at civilsamfundet også er ramt af krise. Vi må også erkende, at vores institutioner, arbejdsgange og mobiliseringsteknikker bør gennemgå forandringer. Politikernes manglende lederskab betyder, at civilsamfundet må ændre taktik. Vi har for længe entydigt forsøgt at få politikerne til at ændre kurs, men de hverken kan eller vil. Vi må selv vise handling og skabe nye fortællinger, der samlet set kan vise alternativer og samtidig vise politikerne, hvor vi vil hen.
 
Overalt i Europa er folk ved at finde sammen i mindre, lokale fællesskaber. Som et europæisk netværk af alternativer udgør de en levende modmagt og et eksemplarisk billede på, hvordan vi som borgere vil leve vores liv. Civilsamfundet har derfor en vigtig og meget påtrængende rolle i at støtte, udvikle og identificere disse fællesskaber og få dem integreret i et nationalt og europæisk netværk. Når vi forstår, at den nye klangbund for politisk forandring findes i den decentrale organisering af almindelige mennesker, som vi må lytte til og understøtte – så kan vi igen blive den folkelige modmagt, der kan sætte dagsordenen i Europa.

Af Peter Christiansen, sekretariatsleder i Globalt Fokus.

Læs blogindlægget i sin helhed her.

 
 

Regeringen vedtager handlingsplan for verdensmålene

Fredag d. 31/3 2017 lancerede regeringen en handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. I Globalt Fokus har vi siden vedtagelsen af målene i 2015 afventet en dansk handlingsplan, og er positive over, at den nu er kommet. Regeringen starter hermed et nyt og spændende kapital for Danmarks globale og nationale arbejde med bæredygtig udvikling. Handlingsplanen omhandler forskellige tiltag, der skal være med til at sikre, at Danmark leverer et seriøst bidrag til indfrielsen af målene, hvilket er nødvendigt, hvis målene skal nås indenfor de næste 13 år.
 
I Globalt Fokus bifalder vi sammen med 92-gruppen, at regeringen i handlingsplanen lægger op til, at fremtidige relevante lovforslag og andre af regeringens planer og programmer skal konsekvensvurderes ud fra en række parametre såsom sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Vi håber på, at konsekvensvurderingerne bliver en ny integreret del i en lang række lovskabende processer, hvormed regeringen troværdigt kan vise, hvordan den agter at implementere verdensmålene i alle dele af dens politik fremover. Vi er desuden enige med regeringen, når der i handlingsplanen peges på, at  samarbejde mellem forskellige aktører er afgørende for arbejdet med målene, og derfor undrer det os, at der ikke er tænkt en systematisk involvering og inddragelse af relevante aktører ind i handlingsplanen. Vi ærgrer os desuden over, at der ikke er lagt op til årlige statusredegørelser til drøftelse i Folketinget, eftersom regelmæssig rapportering er vigtig i forhold til at holde øje med mål, der halter bagud. Vi opfordrer derfor også til, at der bliver udviklet en såkaldt ’gap-analyse’, der kan identificere områder, hvor der er brug for en prioriteret indsats.
 
Politisk ansvar og ejerskab er afgørende for, at målene bliver en succes. Vi håber, at regeringen med denne handlingsplan vil arbejde aktivt for at sikre arbejdet med verdensmålene fremadrettet.

Læs vores fælles pressemeddelelse med 92-gruppen her.

 
 

Vi søger nye praktikanter til efteråret – er det dig eller én du kender?

Interesserer du dig for udviklingspolitik i en dansk og international kontekst, og har du lyst til at bruge din viden i praksis? Som praktikant hos os kan du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling for verdens fattigste. Lyder det som noget for dig, eller kender du den helt rette til stillingen, så er det på tide at ty til tasterne!

Vi søger op til flere praktikanter til efteråret 2017, som vil blive sammensat efter deres forskellige faglige kompetencer og erfaring. Praktikanterne vil derfor så vidt muligt kunne påvirke deres opgaveportefølje alt efter faglige interesser og kompetencer. Som praktikant i Globalt Fokus kommer du tæt på den politiske virkelighed i en organisation, der dagligt arbejder med udviklingspolitik på både dansk, europæisk og internationalt plan. Du vil blive tilknyttet et eller flere af disse overordnede arbejdsområder:
  • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
  • Politik og presse.
  • Civilsamfundets fremtid – I Danmark, EU og/eller Syd.
  • Kapacitetsopbygning og udvikling af det danske civilsamfund.
Yderligere oplysninger om praktikantstillingerne kan fås hos Josefine Lund Schlamovitz på js@globaltfokus.dk. Frist for ansøgning er midnat torsdag d. 20. april 2016. Vi ser frem til at høre fra dig.

Læs mere om stillingen her og hvordan du søger her.

 
 

Sidste udkald: Du kan lige akkurat nå at søge Puljen

 

Tiden går, klokken slår. Sidder du med en lys idé til, hvordan din organisation kan styrke sin kapacitet i arbejdet med det Globale Syd? Så er det ved at være sidste udkald for at søge vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer i denne omgang, der har ansøgningsfrist d. 10 april kl. 9.00. Du kan også lige akkurat nå at gå ind på vores Puljebørs og slutte dig til et initiativ, som allerede er under forberedelse. Her kan du både blive en del af et sikkerhedsnetværk, være med til at sætte fokus, på hvordan man arbejder med pædagogik i udviklingsarbejdet, eller styrke arbejdet med nødberedskab og samarbejde i nødsituationer.
 
Vores dygtige puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner er i fuld gang med at rådgive ansøgere om retningslinjer og læringsmetoder. Rina vil med glæde høre fra alle, der overvejer at søge puljen, og kan kontaktes på tlf.: 31 21 28 40 eller mail: rlt@globaltfokus.dk.

Læs mere om puljen her.

 
 

Rapport: Danskerne bakker fortsat op om udviklingssamarbejdet – men vores viden halter bagefter

Størstedelen af danskerne bakker fortsat om det danske udviklingssamarbejde og udviklingsbistanden. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet for Danida af analyseinstituttet Wilke. Rapporten "Danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslande" konkluderer, at 60% af den danske befolkning bakker op om udviklingssamarbejdet, og at tallet har været uændret de sidste tre år. Størstedelen mener desuden, at bistanden hjælper og gør en forskel, og de fleste er enige om, at vi er moralsk forpligtede til at hjælpe udviklingslande, samtidigt med, at vi igennem bistanden sikrer vores egne interesser ved at mindske konflikt, skabe stabilitet og mindske flygtningestrømme.

Dog viser rapporten også, at danskernes kendskab til området halter bagefter. De fleste synes, at emnet er svært at forholde sig til, og 7 ud af 10 danskere synes ikke selv, at de ved ret meget om udviklingsbistand. Dette afspejler sig i svarene på de faktuelle spørgsmål, hvor størstedelen ikke kender til de store fremskridt, der er gjort, og mange overvurderer omfanget af korruption. Dertil kommer, at langt de fleste endnu ikke er oplyste om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, selvom andelen dog er stigende.

Klik her for at læse mere om rapporten og udviklingsministerens kammentarer til denne.

Læs rapporten her.

 
 

Byd velkommen til vores nye medlemmer

I Globalt Fokus er vi for nyligt blevet beriget med et hold nye medlemmer. Sammen står vi stærkest, og vi er derfor meget glade for, at Emergency Architecture & Human RightsBahrain Center for Human Rights og Silba - Initiative for Dialogue and Democracy har valgt at slutte sig til os, og ser frem til et godt samarbejde.

Få et overblik over samtlige medlemmer af Globalt Fokus her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing