Sammen om udvikling – Med et bredt forlig bag ny udviklingspolitisk strategi, et rundbordsarrangement der samler på tværs, muligheden for at gå sammen om nye initiativer, flere medlemmer om bord og meget mere

-  

logo

Sammen om udvikling

– Med et bredt forlig bag ny udviklingspolitisk strategi, et rundbordsarrangement der samler på tværs, muligheden for at gå sammen om nye initiativer, flere medlemmer om bord og meget mere.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev januar 2017

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.


 

Globalt Fokus mener:
Vigtigt med bredt forlig bag ny udviklingspolitisk strategi

Globalt Fokus ser med tilfredshed på den udviklingspolitiske og humanitære strategi, der blev vedtaget for nyligt, som det fremgik af vores pressemeddelelse.

Her udtaler vores forperson Laust Leth Gregersen: ”I Globalt Fokus er vi meget glade for at se, at den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi vedtages med bredt forlig, som klart anerkender Civilsamfundets unikke og centrale rolle i dansk udviklingssamarbejde. Civilsamfundsinddragelse er en forudsætning for opnåelse af alle verdensmålene. Særligt at verdensmål 16 om fred, retfærdighed og institutioner og mål 17 om partnerskaber er blevet gennemgående, er noget vi er rigtig glade for at se”.

Vi finder det naturligt og positivt, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling udgør den nye strategis omdrejningspunkt, og glæder os til at se den nationale danske handlingsplan for Danmarks samlede opfølgning og implementering af verdensmålene. Vi noterer os desuden minimumsgarantien for niveauet af dansk udviklingsbistand, der sikrer, at den danske bistand ikke må falde under 0,7% af BNP.

Læs mere og find pressemeddelelsen her.
 

 

Er du vores nye verdensmålsmedarbejder?

Globalt Fokus søger en medarbejder, der vil være drivkraften bag vores arbejde med FN’s verdensmål. Vil du være med til at holde regeringen og folketinget fast på en ambitiøs dansk opfølgning på verdensmålene? Vil du stå i spidsen for civilsamfundets arbejde med verdensmålene nationalt og internationalt? Vil du bidrage til at civilsamfundet bliver betragtet som nøglepartner af forskellige aktører i implementeringen af verdensmålene? Vil du bidrage til at civilsamfundet kan agere som innovativ sparringspartner og ideudvikler på de forskellige mål? Så er du måske den vi søger!

Verdensmålsmedarbejderen vil få ansvaret for Globalt Fokus’ arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, både politisk, organisatorisk og ift. alliancer med partnere indenfor og udenfor det danske udviklingsmiljø. Medarbejderens arbejdsopgaver vil primært være at bidrage til verdensmålenes implementering, både i Danmark, i EU og globalt. Dette gøres i tæt samarbejde med Globalt Fokus medlemmer samt andre aktører. I de kommende år vil Globalt Fokus gerne være med til at sikre, at verdensmålene bevæger sig ud over udviklingsmiljøet og bliver en central dagsorden i dansk politik og i det danske samfund generelt.

Ansøgningsfrist: 19. februar.

Læs mere om stillingen og hvordan du søger her.

 
 

Beslutning om forperson truffet

På årets første styregruppemøde blev det besluttet, at Laust Leth Gregersen fra Red Barnet fortsætter som forperson for Globalt Fokus. Derudover blev Birgitte Quist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp valgt som næstforperson, og Tania Dethlefsen fra Sex & Samfund som intern revisor.

Fra sekretariatets side ønsker vi alle tre tillykke med posterne, og ser frem til et fortsat godt samarbejde med Styregruppen.

Se Styregruppens sammensætning og rollefordelingen her.

 
 

Vi søger en ny bevillingskonsulent

Globalt Fokus søger en erfaren bevillingskonsulent til vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Den nye bevillingskonsulent forventes at kunne starte allerede i forbindelse med årets første ansøgningsrunde i starten af april 2017, og stillingen besættes for to år. Bevillingskonsulenten er en ekstern konsulent, ansat på timebasis af Globalt Fokus.
 
Bevillingssystemet består af et Bevillingsudvalg med en forperson og fire medlemmer samt en Bevillingskonsulent. Bevillingskonsulenten er indstillende medens Bevillingsudvalget alene har bevillingskompetencen. Dine opgaver vil bl.a. bestå i at læse og vurdere ansøgninger på baggrund af retningslinjer og bevillingskriterier for Puljen, udarbejde bevillingsudvalgsnotater, identificere og formulere forslag til principbeslutninger, løbende deltage i forskellige møder, mv.

Ansøgningsfrist: 5. februar.

Læs mere om stillingen og hvordan du søger her.


 

Rundbordsarrangement:
Bred palette af aktører samles om verdensmålene

Den 27. februar afholder Globalt Fokus sammen med 92-gruppen, Novozymes, LO, Dansk Erhverv og Vejle Kommune et rundbordsarrangement om Danmarks opfølgning på FN's verdensmål, hvor vi samler ledere fra mange forskellige sektorer i Danmark. Arrangementet finder sted hos Dansk Erhverv i Børssalen. Finansminister Kristian Jensen vil åbne arrangementet, og efterfølgende afholdes 6 diskussioner, som afdækker emnet fra forskellige vinkler. Formålet med rundbordsarrangementet er at lade så mange forskelligartede aktører som muligt komme med input til regeringens udkast til en handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN's verdensmål og dermed til det fremtidige arbejde i Danmark med at implementere og aktivt bruge verdensmålene. 

 
 

Vores pulje er nu klar med flere midler til kapacitetsudvikling!

14 initiativer, der spænder fra religion og udvikling over landbrug og værdikæder i Syd til M&E i Det Arabiske Initiativ, har fået midler fra vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Skal din organisation være med i de næste initiativer, der får midler, når der er ansøgningsfrist den 10. april 2017?

Globalt Fokus tilbyder grupper på minimum 3 CSO’er muligheden for at søge midler fra Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer til styrkelse af danske CSO’ers arbejde i Syd. Puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner står til rådighed med rådgivning både før, under og efter ansøgningsprocessen.
 
Vil du vide mere om Puljens støttemuligheder? Kom til informationsmøde med kaffe og croissanter, hvor du kan høre nærmere om puljens muligheder, samt høre om erfaringer fra Danske Studerendes Fællesråd, der selv fik en god idé til et infomøde, hvilket siden er mundet ud i initiativet "Frivillige miljøer". Informationsmødet finder sted torsdag d. 2. marts kl. 9-11 hos os i Rysensteensgade 3, 3. sal. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig senest mandag 27. februar 2017 til Rina på rlt@globaltfokus.dk.

 
 

DIIS seminar: Fremtiden for udviklingssamarbejde

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) inviterer tirsdag d. 21. februar kl. 15.30-17 til et seminar om fremtiden for udviklingssamarbejde for donorlande, der er medlemmer af OECD’s Development Assistance Committee (DAC). På seminaret diskuteres aktuelle tendenser inden for udviklingsfinansiering, samt hvilke udfordringer og muligheder der tegner sig for udviklingssamarbejde i regi af OECD-DAC. Blandt andre præsentationer fortæller forperson for Globalt Fokus Laust Leth Gregersen om udfordringer og mulige fremtidsscenarier for dansk udviklingssamarbejde fra et CSO-perspektiv.

Læs mere om seminaret og tilmeld dig her.

 
 

Velkommen til ny minister

Danmark fik i forbindelse med dannelsen af den nye regering en tidligere udviklingsminister tilbage på posten – nemlig Ulla Tørnæs fra Venstre. Globalt Fokus byder selvfølgelig den nye minister velkommen tilbage i en tid, der er præget af den vigtige opfølgning på de store aftaler fra 2015 – ikke mindst FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – og herunder implementeringen af Danmark nye udviklingspolitiske strategi. I denne uge mødes Globalt Fokus’ formandskab med Ulla Tørnæs, hvor vi fra Globalt Fokus’ side vil ønske tillykke med posten og uddybe pointerne fra vores velkomstbrev, som kan læses her. Vi ser frem til samarbejdet!

 
 

Puljeinitiativ inviterer til seminar om grønne CSR-partnerskaber

Er eller kender du en virksomhed eller organisation med fokus på det grønne? Så kom og vær med mandag d. 27. februar kl. 13-17, når det nye initiativ "Virksomheder og grønne organisationer" støttet af vores Pulje inviterer til indledende seminar om, hvad partnerskabsprojekter kan tilføre af værdi og ressourcer til både virksomheden og NGO’en, hvor en række oplægsholdere med fingeren på pulsen vil dele ud af deres viden på området. Seminaret er startskuddet på et længevarende forløb, hvor NGO'er og virksomheder får mulighed for praktisk at eksperimentere med projektpartnerskaber. Det indledende seminar er en uforpligtende mulighed for virksomheder, der efterfølgende kan deltage i projektforløbet som konkrete projektpartnere.

Læs mere om seminaret her.

Læs mere om de forskellige initiativer, der støttes af Puljen her.

 
 

Velkommen til vores nye medlemmer

Globalt Fokus er i løbet af det forgangne år blevet beriget med en række nye medlemmer. Vi byder hjerteligt velkommen til Kvinderådet, Ubumi Prisons Initiative og Dansk Vietnamesisk Forening.

Se alle vores medlemsorganisationer her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing