Sammen om udvikling – Med et bredt forlig bag ny udviklingspolitisk strategi, et rundbordsarrangement der samler på tværs, muligheden for at gå sammen om nye initiativer, flere medlemmer om bord og meget mere