Glædelig, global jul!

-  

logo

Glædelig, global jul!

– Vi ser tilbage på et turbulent år

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev november & december 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.


 

Vi gør status og ønsker glædelig jul

Året 2016 blev endnu et år med store forandringer, både i Danmark og globalt. De politiske vinde, der blæser over kloden i denne tid, udfordrer gængse måder at se verden på, og hvordan vi som civilsamfundsorganisationer agerer og ser vores rolle. Verdensmålenes dagsorden om bæredygtig udvikling giver nye muligheder, og samtidigt ser vi stigende begrænsninger i civilsamfundets råderum, flygtningekrise, klimaudfordringer, og faldende opbakning til udviklingsbistand og globalt engagement.
 
På den danske scene har vi ligeledes set politiske forandringer med en ny udviklingspolitisk strategi, ændringer af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lanceringen af nye modaliteter for Udenrigsministeriets samarbejde med civilsamfundet. Globalt Fokus har gennem året spillet en central rolle som dialogpartner til Danidas arbejde med udviklingspolitiske tiltag, og er bl.a. stolte af at have fået ulighed klarere frem i den udviklingspolitiske strategi, og fået skabt bedre forståelse for civilsamfundet i strategien og generelt i en dansk politisk kontekst.
 
Globalt Fokus har i 2016 fået ny strategi med to centrale fokusområder: 1) Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle, og 2) Implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Efter at være kommet os over nedskæringerne i efteråret 2015 har vi haft et travlt år med mange aktiviteter, hvor vi sammen med medlemmer bl.a. har skudt et CSO Futures, Innovation & Partnership program i gang, samt har arrangeret en større konference om civilsamfundets råderum, SDG 16 og samarbejdet med virksomheder. Vi har presset på for en ambitiøs dansk handlingsplan på verdensmålene, påbegyndt arbejdet med et verdensmåls-toolkit, og er i gang med screening af aktører udenfor vores egen ’silo’ med henblik på nye partnerskaber og alliancer omkring verdensmålsdagsordenen.
 
Den 1. februar 2017 får Globalt Fokus en ny sekretariatschef, Peter Christiansen, hvilket vi glæder os til. Inden da vil vi lade julefreden sænke sig, og at lade op og gøre os klar til et 2017, som på mange måder tegner til at blive lige så præget af forandringer, som det forgangne år. Vi håber, at vi midt i omstillingen får lejlighed til at se nye muligheder og få skabt bæredygtige fremtidsvisioner – både som enkelte organisationer og sammen. Det vil vi gerne bidrage til i Globalt Fokus.
 
Vi siger tak for godt samarbejde i året, der gik, og ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
 
Bedste julehilsner Katrine Dietrich, konst. sekretariatsleder


 

Globalt Fokus får ny sekretariatschef

Det er en stor fornøjelse at kunne fortælle, at Peter Christiansen bliver den nye sekretariatschef i Globalt Fokus. Peter kommer fra en stilling som programdirektør i International Civil Society Centre i Berlin, hvor han har arbejdet tæt sammen med Globale CSO’er omkring centrale internationale civilsamfundsdagsordener. Han har arbejdet med det danske og globale civilsamfund de sidste 20 år og har en lang track-record som leder fra især MS/Action Aid, samt erfaring som national konsulent i Folkekirkens Nødhjælp og sekretariatsleder i Operation Dagsværk.
 
Peter Christiansen udtaler: ”Jeg glæder mig til at komme hjem til Danmark efter 7 år ude på de globale landeveje og Globalt Fokus er det helt rette sted at være. I tider hvor store forandringer tager form er det afgørende at civilsamfundet deltager med sin erfaring, visioner og forventninger. Både på den hjemlige bane hvor stigende ulighed, nervøsitet og nationalisme er i fremskred og ude i verden hvor kampen mod fattigdom og for rettigheder er helt afgørende for vores globale solidaritet, skal vi ikke vente på at toget kører. Vi skal være toget.”
 
Peter Christiansen tiltræder d. 1. februar 2017. Læs mere her.


 

Civilsamfundets råderum skrumper:
Lad os gøre op med ”business as usual"

 

Torsdag d. 17. november inviterede Globalt Fokus til konference i FN Byen om, hvordan Danmark kan bidrage til at sikre civile rettigheder i verden. Dagen startede ud med en workshop for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer, hvor vi diskuterede, hvordan vi som danske CSO’er kan bidrage til at styrke civilsamfundets råderum i Syd, og anvende Verdensmål 16 i vores bestræbelser. Herpå fulgte en større konference, der bragte forskellige aktører på tværs af sektorer sammen for at diskutere spørgsmålet om, hvordan vi i fællesskab kan adressere de fælles udfordringer.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling anerkender med mål 16, at bæredygtig udvikling kræver respekt for grundlæggende frihedsrettigheder, retssikkerhed og ansvarlige institutioner. Ikke desto mindre er ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihederne fortsat stærkt begrænset mange steder i verden. Blandt såvel oplægsholdere som konferencedeltagere var der udbredt enighed om, at den verdensomspændende tendens til såkaldt ”shrinking civic space” udgør en stor og voksende udfordring for civilsamfundet.

Selvom udfordringerne er store, var løsningsforslagene mange, og debatten viste med al tydelighed, at der på trods af modgang fortsat eksisterer et stærkt og dynamisk civilsamfund, der kæmper for folkets rettigheder verden over. Disse progressive kræfter udtrykker et håb, der for alt i verden må holdes i live. Samtidig kan de nye verdensmål udgøre et afgørende momentum og springbræt for os som CSO’er i arbejdet med at holde såvel regeringer som virksomheder ansvarlige. Sidst men ikke mindst har vi brug for at etablere nye, stærke partnerskaber på tværs af sektorer, og anerkende såvel som forstå – og til tider udfordre – de særlige roller, som forskellige aktører spiller. Fælles udfordringer af denne kaliber kræver konstruktivt samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere om de forskellige perspektiver og pointer fra dagen her.


 

Puljen sætter rekord og støtter fire nye initiativer

Det var absolut rekord, at der ved deadline for Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer 20. okt. var indkommet i alt 6 ansøgninger, som samlet beløber sig til 2.3 mio. kr.

Bevillingsudvalget har nu truffet beslutning om at støtte kapacitetsudviklingsinitiativerne:
”Frivillige miljøer” med 400.000 kr., ”Globale undervisningsnetværk” med 399.500 kr, ”Virksomheder og grønne organisationer” med 399.500 kr og ”Show It” – om at formidle forandring – med 288.500 kr.

Ovennævnte initiativer favner bredt og sætter fokus på arbejdet med frivillige hjemme og ude, kompetence udvikling af egne undervisere i globale CSO-undervisningsnetværk, visuel facilitering og kommunikation med partnere i Syd, samt partnerskaber mellem virksomheder og grønne organisationer.

Næste ansøgningsrunde for puljen er d. 10. april 2017. Hvis du selv går og overvejer at søge puljen, så læs mere her.


 

Vi har sat fokus på M&E og lanceret nyt Monitoreringsnetværk

I uge 47 rettede vi i Globalt Fokus opmærksomheden mod monitorering og evaluering (M&E). Nigel Simister var på besøg fra INTRAC og deltog i løbet af ugen i flere forskellige arrangementer, og afholdt undervejs også en række af individuelle sessioner med flere medlemsorganisationer, hvor organisationerne havde mulighed for at spørge Nigel Simister til råds om konkrete udfordringer og problemstillinger i deres M&E-arbejde. Nigel deltog desuden i en workshop om monitorering af kapacitetsudvikling for de organisationer, som har fået en bevilling fra Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

Heldagsarrangementet "Data på tværs i NGOer – hvordan gør vi?" blev startskuddet til det nye Monitoreringsnetværk for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer. Dette første møde i Monitoreringsnetværket blev afholdt hos Danske Handicaporganisationer (DH), hvor 50 personer fra over 30 forskellige organisationer samledes for at blive klogere på aggregering af resultater på tværs af partnere, indsatser og landekontekster. Det nye Monitoreringsnetværk er opstået som følge af stor efterspørgsel på et forum, hvor M&E-personer på tværs af organisationerne kan erfaringsudveksle.
 
Læs mere om de afholdte arrangementer, om Monitoreringsnetværket og ikke mindst om hvordan du kan være med fremover her.


 

Tak for en god Generalforsamling

 

Mandag d. 5. december afholdt Globalt Fokus sin årlige generalforsamling. Her gjorde formandens beretning status over et turbulent år med afgørende politiske processer både ude og hjemme, og der blev gjort rede for foreningens økonomi. Desuden blev der valgt og genvalgt en række medlemmer til Styregruppen, der udgør Globalt Fokus' politiske ledelse. Herefter blev et forslag om overgang til en kombineret kontingentstruktur for Globalt Fokus og Verdens Bedste Nyheder drøftet og vedtaget. Også arbejdsplanen og budgettet for 2017 blev lagt frem, diskuteret og godkendt.

Vi takker alle fremmødte medlemmer for deltagelse og inputs.

Find dokumenter fra generalforsamlingen her.


 

Kom til aftenarrangement med Steen Hildebrandt og 6 andre inspiratorer

Den 30. januar donerer 6 udvalgte inspiratorer og Steen Hildebrandt deres tid til et aftenarrangement i København. De udforsker og oversætter fænomenet “Tillid” i forhold til hverdagen som medarbejdere, ledere, organisationer og samfund. Der er et begrænset antal gratis gæstebillletter, som kan rekvireres til brug alene eller sammen med en eller flere kollegaer. Læs mere om arrangementet, der indgår i den årlige Re:new konference her. Skriv til Carsten Ohm (carsten@renew.dk) for tilmelding.


 

Sekretariatet på juleferie

Globalt Fokus' sekretariat går på juleferie d. 22. december, og holder kontoret lukket frem til nytår. Vi kan derfor ikke kontaktes i denne periode.
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår fra os til jer! 
 
--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing