Dyk ned i efterårets stuvende fyldte kalender

-  

logo

Dyk ned i efterårets
stuvende fyldte kalender

– Hvad er sammenhængen mellem borgerrettigheder og erhvervsklima? Hvordan samler man data på tværs i NGO'er? Hvorledes kan vi benytte impact-investeringer som strategisk redskab? Tag del i vores kommende arrangementer og få svar!

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev oktober 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.


 

Globalt Fokus inviterer til konference:
Promoting and Respecting Civic Freedoms
– Serious Business for Sustainable Development

Torsdag d. 17. november kl. 12.30 – 16.00 byder vi velkommen til en debat om, hvordan Danmark kan bidrage til at sikre civile rettigheder ude i verden, og hvorledes dette arbejde kan forbedre vilkårene for erhvervslivet.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling anerkender med mål 16, at bæredygtig udvikling kræver ansvarlige institutioner, retssikkerhed, respekt for grundlæggende frihedsrettigheder, og fredfulde, inkluderende samfund. Ikke desto mindre er ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihederne fortsat stærkt begrænset mange steder i verden. Dette underminerer civilsamfundets vigtige rolle i at sikre såvel den enkeltes frihed som økonomisk vækst og velstand. Den manglende respekt for grundlæggende borgerrettigheder hæmmer langsigtet stabilitet og den effektive brug af både investeringer og udviklingsmidler. Både samfund og virksomheder har således en interesse i at beskytte borgeres civile rettigheder.

Konferencen vil byde på en række spændende præsentationer – blandt andre Maina Kiai, FN’s Special Rapporteur on rights to Freedom of Peaceful Assembly and Association, men også repræsentanter fra erhvervslivet og civilsamfundet, samt danske politikere og regeringsrepræsentanter. Vi bringer disse forskellige aktører på tværs af sektorer sammen for at diskutere spørgsmålet om, hvordan vi sammen kan adressere de fælles udfordringer. Debatten vil særligt fokusere på, hvordan Danmark planlægger at sikre og fremme civile rettigheder i den nye udviklingspolitiske strategi samt handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.


 

Kom og spørg eksperten:
Data på tværs i NGOer – hvordan gør vi?

Vi byder velkommen til kick-off af et nyt monitoreringsnetværk for vores medlemmer, der løber af stablen fredag d. 25. november kl. 09.00-15.30 hos Danske Handicaporganisationer. Til dette første møde har vi inviteret Nigel Simister, M&E ekspert fra INTRAC, til at introducere metoder til hvordan man i NGO'er kan arbejde med aggregering af data og resultater på tværs af partnere, indsatser og landekontekster – om det er i organisationen selv eller i alliancer og internationale netværk. Mødet vil byde på en kombination af oplæg, deling af cases, diskussioner i mindre grupper og i plenum. Gennem Nigels ekspertise samt efterfølgende diskussioner og sparring vil mødet forhåbentligt give os et fagligt boost af ny viden, forståelse og inspiration. I dagene forud for mødet er der desuden mulighed for at booke individuelle sessioner med Nigel.

Efter netværksmødet byder Danske Handicaporganisationer på drinks og noget godt til ganen i månedens fredagsbar fra kl. 15.30, hvor alle fra civilsamfundsmiljøet er velkomne.

Læs mere om mødet og tilmeld dig her.


 

Rapport: EU’s bistandskløft truer den bæredygtige udvikling

 

Igen i år har EU ikke nået sit eget mål om en udviklingsbistand på 0,7% af BNI, konkluderer årets AidWatch rapport fra det europæiske civilsamfundsnetværk CONCORD Europe, som Globalt Fokus er en del af.
 
Årets rapport med titlen ”This is not enough” afslører, at kun fem europæiske lande – herunder Danmark – har nået målet. Set som en helhed bruger EU blot 0,44% af sin BNI på udviklingsbistand, og er således langt fra i mål. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt er en kløft på hele 36,9 milliarder euro imellem hvad EU har lovet udviklingslandene, og hvad EU rent faktisk har leveret.

AidWatch rapporten leverer en analyse af hvert medlemslands samt den Europæiske Kommissions samlede bistand. Rapporten konkluderer, at hele 17% af de penge der var afsat til udviklingsbistand i EU i stedet blev brugt på andre ting, for eksempel flygtninge-modtagelse. Udviklingsbistanden fra EU bruges således stigende grad i EU.
 
Hvis verdenssamfundet skal indfri de 17 verdensmål og udrydde fattigdom globalt inden 2030, er det absolut nødvendigt, at EU lever op til egne ambitioner og forpligtelser, er rapportens konklusion og opfordring.

Læs mere her.

Find rapporten her.


 

Indkaldelse til Generalforsamling: Kom og giv jeres besyv med

 

Mandag d. 5 december kl. 13 - 16
holder Globalt Fokus Generalforsamling ovenpå et turbulent år med meget arbejde og mange nye strukturer efter nedskæringerne på civilsamfundsbistanden sidste efterår. 

Vi håber at se mange medlemmer til Generalforsamlingen. Tilmelding sker til info@globaltfokus.dk.


 

Rekord i Puljen for kapacitetsudvikling

Det er en glæde at kunne fortælle, at der ved deadline for Puljens ansøgningsrunde d. 20. okt. er indkommet i alt 6 ansøgninger, som samlet beløber sig til 2.3 mio. kr. Det absolut rekord i en pulje-ansøgningrunde i den tid, Puljen har eksisteret i regi af Globalt Fokus.

Bevillingsudvalget er nu gået i gang med at behandle de indkomne ansøgninger, og da der er 1.6 mio kr til rådighed i denne runde, så er der noget, som tyder på, at der vil blive behov for at prioritere mellem den indkomne ansøgninger – hvis altså alle vurderes støtteværdige.
Globalt Fokus forventer at kunne sende svar til ansøgerne omkring 25. november 2016.

Efter et lidt stille forår er vi glade for at opleve den stigende interesse for Puljen og de muligheder, den bringer.


 

Du kan stadig nå det:
Hop med om bord på Impact-Investment-forløbet!

Vi inviterer dig til at deltage i et forløb på tre sessioner, hvor vi – som et led i at udforske
organisationernes (fremtidige) forretningsmodeller – vil sætte fokus på én af dem: ’impact investments’. Her vil vi undersøge hvilke risici og muligheder denne mega-trend udgør for din organisation. Hvordan reagerer organisationerne på denne mega-trend? Er der plads til civilsamfundsorganisationer i ’impact investments’-feltet? Og kan dette være et redskab til at innovere den måde, din organisation arbejder på?

Forløbets første session foregår tirsdag d. 1. november kl. 11.30-16.00.

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her.


 

Bliv klogere på uddannelse

Globalt Fokus' uddannelses-arbejdsgruppe udgiver 4 gange årligt et nyhedsbrev på engelsk om uddannelse, både nationalt og globalt. Nyhedsbrevet fokuserer på at formidle et lettilgængeligt og fagligt overblik over de mest relevante punkter på uddannelses-området, samt linker til væsentlige rapporter og udgivelser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.


 

Kom til symposium om fremtidens involvering i NGO´er:
Hvordan skaber vi aktive medfortællere?

Alle organisationer hviler på evnen til at skabe medfortællere til deres sag. Derfor inviterer forandringsbureauet Workz d. 28. november kl. 14-16 alle ledere på strategisk niveau fra NGO-verdenen til et symposium om, hvordan vi skaber aktive medfortællere. Programmet består af to inspirationsindlæg samt efterfølgende refleksion og diskussion.

Læs mere om arrangementet her. Skriv til Eva Høeg (evh@workz.dk) for tilmelding.


 

Kommende arrangementer

 
--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing