Dansk udviklingssamarbejde under luppen

 

logo

Dansk udviklingssamarbejde under luppen

– Om Taksøes rapport, debat om den kommende udviklings-strategi, en vaklende bistand og nye fremtidsperspektiver for civilsamfundet.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev april 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Taksøe glemmer, at udenrigspolitik er mere end egeninteresserDagen efter præsentationen af Peter Taksøe-Jensens bud på danske interesser og værdier frem mod 2030, fulgte Globalt Fokus i går op med en kronik i Information. Hovedbudskabet her var, at rapporten ikke formår at give et egentligt bud på, hvad der vigtigst for Danmark, og hvordan vi skal nå vores mål. I stedet favner den så bredt, at ingen glemmes og ingen derved er rigtig utilfredse.

Der er stort fokus på at centrere udenrigspolitikken omkring Danmarks interesser og at koncentrere den omkring færre indsatsområder. Vi er enige i, at Danmark ikke kan løse alle verdens problemer selv, og håber, at prioriteringen sker ift. hvor vi kan gøre den største forskel, snarere end hvor vi kan afsætte flest varer. Vi peger også på, at forudsætningen for alt hvad Danmark foretager sig i verden er, at vi har stærke globale institutioner, at menneskerettighederne overholdes, at der står respekt om konventioner og international ret. Vi står overfor globale udfordringer, der kræver globale løsninger.

Når man prioriterer, er der noget, der er vigtigere end andet. Således også i udenrigspolitikken, hvor respekten for alle menneskers ligeværd og globale løsninger ikke blot er vigtigere end alt andet, men faktisk også forudsætningen for alt andet. Det står der ikke i Taksøes rapport. Forhåbentligt fordi det er indlysende for alle.
 
Læs kronikken i sin helhed her.

Find kronikken hos Information her.

Find Taksøes rapport her.

 
 

Folkemødet 2016:
Kick-start af høring om udviklingspolitisk strategi

Kristian Jensen præsenterer sit udkast til en ny udviklingspolitisk strategi fredag d. 17/6 ved folkemødet i Allinge. Globalt Fokus sætter dagen efter ind med en kick-start af den debat, der skal give gods til et høringssvar i slutningen af juli.

Det sker ved et debat-arrangement i det Globale Telt lørdag d. 18/6, der skal blive sjovere, end sådan nogle tit er. Vi vil gerne have nye ord og øjne på debatten, der hurtigt kan blive meget snæver, fordi udviklingsorganisationerne taler i koder, som kun de (vi) selv forstår. Præcis hvordan, vil medlemmer og sekretariat udvikle færdigt hen over de næste par uger.

Ud over debatarrangementet vil vi skabe nogle rammer for samtale om strategien og udføre en vox-pop, som skal give et billede af, hvad folk (ved folkemødet) tænker om Kristian Jensens udkast. Det hele centreres omkring Det Globale Telt. 

Mere information om folkemødet følger i det kommende nyhedsbrev. Vores medlemmer er hjerteligt velkomne til at kontakte sekretariatsleder Berit Asmussen (tlf. 40 41 66 48 eller mail ba@globaltfokus.dk) med eventuelle spørgsmål, kommentarer eller ønsker om involvering.

 
 

Er du fremtidsparat?Med arrangementserien CSO Future, Innovation & Partnershiop Programme udbyder Globalt Fokus en række af spændende arrangementer, workshops og labs for at støtte vores medlemmer og det danske CSO-miljø i at forberede sig på fremtiden. Både udviklingsbistanden og den verden, der omgiver os, er under forandring, og derfor må vi som CSO’er også gentænke vores formål, rolle, bidrag og finansiering, samt udvikle nye strategiske evner, for at kunne navigere i og tilpasse os vores omskiftelige og komplekse omverden.

På workshoppen Fit for the Future? Exploring Future CSO Scenarios d. 9. Juni kl. 9.00-16.00 vil vi spørge os selv, om vi er fremtidsparate, og udforske mulige fremtidsscenarier for civilsamfundsorganisationer i selskab med Duncan Green fra Oxfam Great Bratain, der vil præsentere et udpluk af de vigtigste, nyeste trends med afsæt i sin kommende bog "How Change Happens". Derudover får vi besøg af REOS Partners, der er eksperter i metoder til at løse problemer og skabe fremskridt, og vil facilitere en session om deres såkaldte "transformative scenarios methodology".

Læs mere og tilmeld dig arrangementet her.

Læs mere om det samlede program her.

 
 

Stærkt bekymrende misbrug af udviklingsbistanden

Altinget har for nyligt kunnet berette om, at regeringen i 2015 har brugt 200 millioner af udviklingsbistanden på integration af flygtninge, og forventer at bruge yderligere 340 millioner i 2016, hvilket menes at stride imod OECD's retningslinjer.

Det vækker meget stor bekymring, at der med nye oplysninger nu bliver rettet mistanke mod regeringen for at have fiflet med ulandsbistanden, udtaler Globalt Fokus’ forperson Laust Leth Gregersen til Altinget: ”Det er nye oplysninger, som vi er stærkt bekymrede for. Regeringen har hele tiden sagt, at man holder sig indenfor OECD's retningslinjer. Nu tyder noget på, at det ikke er tilfældet.” Laust understreger, at ingen er uenige i, at vi skal hjælpe de flygtninge, der kommer til Danmark. Dette skal blot ikke gøres gennem udviklingsbistanden. ”Det er ikke Danmark, som er et af verdens allerrigeste lande, der har brug for nødhjælpspenge,” siger han.

Det er derfor positivt, at OECD nu er gået ind i sagen og udenrigsminister Kristian Jensen selv har igangsat en intern undersøgelse i Udenrigsministeriet, samt at både han og integrationsminister Inger Støjberg er indkaldt til samråd, så det kan blive afklaret, hvorvidt regeringen har overholdt de internationale regler for bistanden.

Læs mere på vores hjemmeside.
 
Læs den oprindelige artikel bragt i Altinget.

 
 

Debatindlæg: Civilsamfundet er nøglen til stabilitetStærke civilsamfund danner rammen for social udvikling og sikrer stabilitet. Sådan skriver vores sekretariatsleder Berit Asmussen i et debatindlæg oprindeligt bragt Altinget.
 
Vi står på mange måder midt i et udenrigspolitisk paradigmeskift. Ikke mindst udviklingsbistanden er under stor forandring og historisk svagt prioriteret. Dette er stærkt problematisk, eftersom Danmark har et ansvar for verden omkring os, som det oven i købet vil være en fordel for os at leve op til, da vi ellers vil gå glip af de fordele og muligheder, som globaliseringen tilbyder. Det kan hurtigt blive dyrt at spare.
 
Den nuværende regering lægger meget vægt på privatsektorens rolle i udvikling. Private virksomheders investeringer og handel er selvfølgelig essentielle for udvikling, men de kan aldrig stå alene. Et stærkt civilsamfund og en stærk offentlig sektor, samt retfærdige demokratiske strukturer, er mindst lige så essentielle faktorer. Her har udviklingen af det danske velfærdssamfund givet os erfaringer, som vi bør handle på – også i vores internationale samarbejde. Vi ved, at civilsamfund spiller en stor rolle ift. at holde regeringer ansvarlige, kæmpe for borgeres rettigheder, bekæmpe korruption og afsløre magtmisbrug. Vi ved også, at lokale civilsamfund styrker sammenhængskraften, danner rammer for social udvikling og sikrer den stabilitet, der også er en nødvendighed for udenlandske investeringer og økonomisk vækst. Så hvis udviklingslandene, såvel som Danmark, skal have glæde af investeringer, er der behov for at fokusere på fred, retfærdighed og stærke institutioner gennem styrkelse af og fortsat støtte til civilsamfund verden over.
 
Læs hele indlægget her.
 
Find artiklen oprindeligt bragt i Altinget her.

 
 

Ny analyse af en udviklingsbistand i frit faldDanmark har i årtier haft førertrøjen på når det gjaldt internationalt engagement i form af en ambitiøs udviklingsbistand, men denne er nu på få måneder blevet næsten halveret, viser en ny analyse af den seneste tids nedskæringer og omprioriteringer i dansk udviklingsbistand udarbejdet af Timbuktu Fonden.
 
Det tog os 16 år at nå op over FN’s anbefaling om at yde mindst 0,7 pct. af vores rigdom i udviklingsbistand – og kun halvandet år at nå ned på det laveste niveau siden 1981. Nedskæringerne er sket af hensyn til dansk økonomi, men analysen viser, at Danmark aldrig har været rigere.

Timbuktu Fonden håber på, at rapporten kan bidrage til at skabe overblik over de dramatiske nedskæringer i efteråret 2015, samt bidrage til den debat, som Folketinget står overfor, og som Peter Taksøe-Jensens netop offentliggjorte udenrigspolitiske udredning lægger op til.
 
Find rapporten her. 

 
 

Kom og mød udviklingsordførerne til debat om den kommende
danske udviklingsstrategi

Udenrigsminister Kristian Jensen er som bekendt ved at formulere en ny strategi for det danske udviklingssamarbejde og har holdt debatmøder rundt om i landet. Partiernes udviklingspolitiske ordførere skal være med til at behandle strategien i Folketinget. Derfor afholder CISU et debatmøde onsdag d. 18. maj kl. 16.00-17.30 på Borups Højskole, der giver mulighed for at indgå i direkte dialog med ordførerne. I debatmødet deltager Michael Aastrup Jensen (Venstre), Ulla Sandbæk (Alternativet), Claus Kvist Hansen (Dansk Folkeparti), Holger K. Nielsen (SF), samt Martin Lidegaard (Radikale Venstre). Debatten vil fokusere på, hvilke muligheder og roller der bliver for civilsamfundet i den kommende strategi, og der bliver rig mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer undervejs.

Tilmeld dig debatmødet her. Er du ikke medlem af CISU, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til Maiken Kjær Milthers, mkm@cisu.dk.  

 
 

Nye indikatorer for udvikling af civilsamfund

Den 13. april 2016 blev et nyt læringsinitiativ under vores Pulje til støtte af kapacitetsudvikling skudt i gang. Syv organisationer er gået sammen om udvikling af nye indikatorer, der kan styrke arbejdet med udvikling og rapportering af kooperativer og bondeforeninger. Ved det velbesøgte kick-off møde blev projektet introduceret af lead-organisationen Caritas, hvorefter en række danske såvel som udenlandske eksperter, forskere og organisationer gav et indblik i vigtig research samt egne erfaringer.

Læringsforløbet vil tage udgangspunkt i en grundig undersøgelse af faldgruber og succeskriterier samt udvikling af specifikke indikatorer – eksempelvis mål, demokrati, deltagelse, økonomi, accountability, markedsføring, fortalerskab og læring – for foreninger i de lande, hvor de syv organisationer arbejder. Afslutningsvis vil projektet udvikle en guide med mere generelle indikatorer, som vil danne grundlag for et kursus, der vil blive udbudt for hele miljøet, samt udmunde i en bog om emnet. Interesserede kan høre mere ved at følge med i Dansk Forum for Mikrofinans’ nyhedsbrev.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing