Vi går fremtiden i møde

 

logo

Vi går fremtiden i møde

– Med lancering af CSO-program, ny formand, besøg af udenrigsministeren, og en masse arrangementer i vente.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev, marts 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål, kommentarer eller inputs til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Bliv klædt godt på til fremtiden – tag del i CSO FUTURES, INNOVATION & PARTNERSHIP PROGRAMME 2016Med dette program udbyder vi en række af arrangementer, workshops og labs for at støtte vores medlemmer og det danske CSO-miljø i at forberede sig på fremtiden. Både udviklingsbistanden og den verden, der omgiver os, er under forandring. Derfor må vi som CSO’er også gentænke vores formål, rolle, bidrag og finansiering. Det er afgørende for os at forstå de radikale forandringsprocesser, som vores globale kontekst er underlagt, og udvikle nye strategiske evner inden for innovation, lederskab og opbygning af partnerskaber, i arbejdet med frivillighed og i udviklingen af nye forretningsmodeller – for at kunne navigere i og tilpasse os vores omskiftelige og komplekse verden.

Programmet skydes i gang d. 28. april med arrangementet The world of tomorrow – CSO Futures Kick-off Event, bestående af én fælles, åben session og en session for ledere, begge faciliteret af Burkhard Gnärig (medstifter af International Civil Society Centre). Programmet vil opmuntre til strategiske refleksioner, udvikling og dialog omkring centrale spørgsmål så som: Hvordan er vores fremtidige rolle som danske CSO’er? Hvad skal være vores særlige kendetegn og bidrag i fremtiden være, og hvordan er vi eksplicitte omkring dette bidrag? Hvilke slags forandringer må vi igangsætte for som organisationer at være forberedte på fremtiden – og hvordan skal det foregå?
 
Læs mere om programmet her.

Find og tilmeld dig kick-off eventet her.

Find og tilmeld dig leder-sessionen her.

Hent invitation til programmet her.
 
Bemærk, at programmet primært foregår på engelsk og er forbeholdt medlemmer af Globalt Fokus.

 
 

Ny formand ved roret

Globalt Fokus undergår for tiden en række af strukturforandringer, der blandt meget andet har beriget os med en ny Styregruppe, som består af 15 medlemmer, valgt ved den ekstraordinære generalforsamling. Styregruppen erstatter det forhenværende Koordinationsudvalg samt de fire fora. Med den nye organisering følger også et nyt formandskab. Således har Styregruppen nu valgt Laust Leth Gregersen, politisk chef i Red Barnet, som Globalt Fokus' forperson, samt Laura Kirch Kirkegaard, Chef for International Udvikling og Partnerskaber i Aids Fondet, som næstforperson.

Sekretariatet ønsker både Laust og Laura stort tillykke med posterne, og ser frem til et frugtbart samarbejde.

Læs mere om Styregruppen her.

 


WORKSHOP: Anti-terrorlovgivning og konsekvenserne for civilsamfundsorganisationer

Anti-terrorlovgivning påvirker i stigende grad civilsamfundsorganisationer og deres mulighed for at arbejde i Danmark og globalt. I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp arrangerer Globalt Fokus derfor en workshop med det formål at blive klogere på, hvordan anti-terrorlovgivning påvirker civilsamfundsorganisationer både her i Danmark og vores partnere globalt.

På workshoppen kan du høre oplæg fra European Center for Not-for-Profit LawDansk Institut for Internationale studier og Human Security Collective, der vil belyse de generelle tendenser samt sætte særligt fokus på Financial Action Task Force (FATF), der er globalt standardsættende på dette område. Vi vil desuden gennemgå erfaringer fra Belgien og Norge med FATF-evalueringer i lyset af den forestående evaluering af Danmark. Afsluttende vil vi se fremad ift. civilsamfundets muligheder for at blive inddraget i FATF-evalueringen og de generelle dialog- og advcacymuligheder ift. Danmarks engagement i FATF.

Find nærmere information om tilmelding og program her.


 

Udenrigsministeren møder civilsamfundet hos Globalt Fokus

I disse uger rejser udenrigsminister Kristian Jensen rundt i landet for at debattere fremtidens udviklingssamarbejde med erhvervslivet, forskellige organisationer og uddannelsesinstitutioner, samt ikke mindst helt almindelige danskerne. Mandag d. 4. april gæster udenrigsministeren i denne forbindelse Globalt Fokus for at drøfte fremtidens udviklingssamarbejde med en række af de danske civilsamfundsorganisationer. Her vil vores medlemmer give input til den kommende danske udviklingsstrategi, samt indgå i en faglig diskussion med ministeren omkring bl.a. de nye verdensmål, koblingen mellem udviklingsbistand og humanitær bistand, samt civilsamfundets rolle i den nye strategi, og meget mere. Vi ser frem til et godt møde!

Mødet afholdes i samarbejde med Udenrigsministeriet og i konsultation med 92-gruppen. Bemærk, at mødet er forbeholdt inviterede repræsentanter. Samtalen vil blive streamet live, og kan følges på twitter via #voresDKaid.

 
 

Ny rapport belyser tendenser i EU-Funding

Med EU’s nye udviklingsstrategier for 2014-20 indledtes ændringer i måden hvorpå Kommissionen finansierer civilsamfundsorganisationers globale udviklingsarbejde. Nye typer af aftaler, betingelser og procedurer bliver taget i brug. Eftersom mange organisationer, der enten har eller ønsker EU-funding af deres arbejde, bliver påvirket af og har forskellige spørgsmål til disse nye fundingmodaliteter, har vi i CONCORD Europes FDR-arbejdsgruppe, som Globalt Fokus er en del af, udarbejdet rapporten ’EU Funding Delivery Mechanisms – New trends in EuropeAid funding, and what they mean for CSOs’.

Rapporten leverer en oversigt over ændringerne og forsøger at besvare nogle af de ofte stillede spørgsmål. Formålet har været at give et overblik, som forhåbentlig vil være nyttigt for en bred vifte af civilsamfundsaktører.

Vi håber, at de danske civilsamfundsorganisationer vil få god brug af rapporten.

Læs mere her.

Find rapporten her.

 
 

Bliv en del af den danske Women Deliver-indsatsDanmark er blevet valgt som værtsland for den internationale Women Deliver-konference – verdens største globale konference om kvinders rettigheder og sundhed. Over 5.000 globale og lokale ledere, politiske beslutningstagere, organisationer, FN-topchefer, verdenskendte eksperter og virksomheder vil d. 16.-19. maj 2016 deltage i konferencen for at sætte fokus på piger og kvinders vilkår. Allerede nu støtter flere end 150 danske organisationer og aktører landet over også op om konferencens budskaber ved selv at afholde arrangementer, der sætter fokus på forbedring af piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel. Arrangementerne finder sted i ugen op til og under konferencen, og breder sig på tværs af industrier og foreninger, film, teater, sport, foredrag, debatter, udstillinger, mm.

Vi er altså allerede mange, der støtter op om Women Deliver, men vi vil så gerne skabe genlyd for konferencens budskab landet over og det gør vi kun, hvis vi får så mange som overhovedet muligt med.

Vil I også være med til at bakke op om Women Deliver? Så læs mere og find inspiration til, hvordan jeres organisation kan tage del i konferencen med fokus på jeres egne særlige interesser og målsætninger.

 

 

Pulje-initiativ inviterer til kick-off-møde:
Nye indikatorer til at styrke landdistrikters civilsamfund

Monitorering og evaluering er helt centralt for de voksende krav til NGO'ers dokumentation af resultater. Men hvordan dokumenterer vi arbejdet med at styrke landdistrikternes civilsamfund i Syd? Hvilke tærskler og nye veje ser vi forude?

Disse spørgsmål har syv danske NGO'er besluttet sig for at tage op i det fælles læringsinitiativ "Fra bondegrupper til bondeforeninger – kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorgaisationers arbejde med udvikling og konsolidering af bondeforeninger", der finansieres af vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, og har til formål at udvikle M&E redskaber og guidelines til at styrke demokratiske landdistrikt-organisationer. Kom og hør intiativtagerne såvel som udenlandske gæster fortælle meget mere til kick-off-mødet d. 13. april kl. 15.00-17.00. Bemærk, at arrangementet vil foregå på engelsk.

Find mere information om program og tilmelding her.

Læs mere om initiativet her.

 
 

Kommende arrangementer:

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing