Med verdensmål som springbræt

 

logo

Med verdensmål som springbræt

– Om en ambitiøs dansk implementering, mulighed for støtte, og meget mere...

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev februar 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Globalt Fokus opfordrer statsministeren til at stå for en ambitiøs dansk implementering af verdensmålene

Vi opfordrer i dette brev den danske statsminister til at melde sig ind i kredsen af lande, der allerede nu fastlægger planer for, hvordan FN's nye verdensmål for bæredygtig udvikling konkret skal realiseres. Baggrunden for at rette brevet til statsministeren er vores nye rapport ”Danmark som foregangsland for verdensmålene. Danmarks implementering af verdens-målene: Anbefalinger fra danske civilsamfundsorganisationer”, der indeholder konkrete anbefalinger til den danske regering i arbejdet med at implementere de 17 verdensmål både nationalt og internationalt. 
 
I rapporten opfordrer vi bl.a. til, at regeringen udarbejder en dansk handlingsplan for implementeringen af verdensmålene, der indeholder konkrete nationale og internationale tiltag, og hviler på et tværministerielt samarbejde. Herudover opfordres statsministeren til at inddrage civilsamfundet, Folketinget og andre relevante aktører i forbindelse med implementeringen af målene, samt at sikre deres finasiering.
 
Læs rapporten her.
 
Læs brevet til statsministeren her.

 
 

Søg om støtte til jeres kapacitetsudviklings-initiativ nu!

Sidder du med en lys idé til, hvordan din organisation kan styrke sin kapacitet i arbejdet med det Globale Syd? Så er det ved at være på tide at ty til tasterne og søge vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, der har ansøgningsfrist d. 10. april. Du kan søge puljen om op til 400.000 kr. til at styrke jeres arbejde inden for mange forskellige områder og tematikker – eksempelvis hvordan I forbereder jeres organisation til arbejdet med de nye verdensmål.

Globalt Fokus’ puljerådgiver, Marianne Bo Paludan (vikar for Rina Lauritzen Trautner), er i fuld gang med at rådgive ansøgere om retningslinjer og læringsmetoder. Marianne vil med glæde høre fra alle, der allerede er i gang med en ansøgning eller overvejer at søge puljen, og kan kontaktes på tlf.: 2171 4898 eller mail: mbp@globaltfokus.dk. Kom også gerne til vores infomøde d. 8/3 kl. 13-14 og få en kop kaffe, mens Marianne giver målrettet og relevant information om, hvordan din organisation kan søge puljen (tilmelding pr. mail til Marianne senest d. 4/3).

Du kan også gå ind på vores Puljebørs og slutte dig til et initiativ, som allerede er under forberedelse. Eksempelvis kan du lige nu tage del i samarbejdet om at bringe spørgsmål og viden om sammenhængen mellem religion og udviklingsdagsordenen mere i spil.

Læs mere her.

 
 

​Nye vilkår for den officielle udviklingsbistand

I forrige uge blev der afholdt High Level Meeting i OECD’s udviklingsudvalg Development Assistance Committee (DAC), med det formål at diskutere, hvad der i fremtiden kan inkluderes som udviklingsbistand. Baggrunden for mødet var bl.a. den aktuelle flygtningesituation, som betyder, at midler fra udviklingsbistanden i stigende grad bliver brugt til at finansiere flygtningemodtagelse i Europa.

Forud for mødet advarede flere civilsamfundsorganisationer om, at en reform af den officielle udviklingsbistand risikerer at gå ud over verdens fattigste. Globalt Fokus meldte sig også i kredsen af bekymrede i form af et brev til udenrigsminister Kristian Jensen, hvor vi opfordrede Danmark til på mødet at gå forrest med at fastholde en definition, hvor udviklingsbistanden understøtter en positiv samfundsudvikling i udviklingslande til gavn for verdens fattigste.

Overordnet set indebærer højniveaumødet tre ændringer af fremtidens udviklingsbistand, der omfatter en udvidelse af reglerne inden for områderne udgifter til fred og sikkerhed, den private sektor og governance. Der er samtidig enighed om, at der fremadrettet skal pågå en proces, der klargør rapporteringsreglerne omkring brug af udviklingsbistand til modtagelse af flygtninge.

Læs mere om mødets udfald her.

Læs vores brev til udenrigsministeren her.

 
 

Globalt Fokus siger fra over for alarmerende angreb på kritiske civilsamfundsorganisationer

Folketingspolitiker Naser Khader (K), havde tidligere på måneden et alarmerende debatindlæg i Politiken, der sigtede mod at få danske civilsamfundsorganisationer til at afholde sig fra at deltage i kritiske debatter. Angrebet var konkret rettet mod Mellemfolkeligt Samvirke, der i lighed med en lang række andre organisationer har kritiseret regeringens asylpolitik.

I indlægget antyder Khader, at civilsamfundsorganisationer risikerer, at beslutningstagerne skærer i budgettet til det vigtige udviklingsarbejde, hvis de for egne midler blander sig flygtningedebatten. Khader giver hermed udtryk for en alarmerende holdning, der ganske enkelt ikke hører hjemme i et demokratisk og frit samfund, og vi finder det foruroligende, at en folkevalgt politiker udtrykker sig truende mod organisationer, der deltager i den offentlige debat.

Det er afgørende, at de danske civilsamfundsorganisationer deltager i den offentlige debat, hvad enten de er enige eller uenige med den til enhver tid siddende regering – og hvad enten de modtager midler til arbejde i verdens udviklingslande eller ej. Naturligvis uden risiko for fremtidige bevillinger til udviklingsarbejdet i verdens fattigste lande. Det er vigtigt. For det demokratiske og frie samfund vi er.

Læs vores kommentar i sin helhed her.

 
 

Kom med til offentligt dialogmøde om verdensmålene:
Næste skridt mod de 17 mål, der kan forandre verden.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling kan forandre verden og være med til at sikre alle mennesker et værdigt liv og udsigt til en bæredygtig fremtid. Nu er tiden kommet til at omsætte visionen til handling. Verden over er lande allerede i fuld gang med at tilrettelægge opfølgningen på de nye mål og med at opbygge og udtænke partnerskaber på tværs af nationale og lokale regeringer, civilsamfund og privatsektoren. Vi er kommet godt fra start, og der er allerede nu masser af idéer, der kan berige dialogen og bidrage til inspiration.
 
Udenrigsministeriet og FN’s Udviklingsprogram UNDP, inviterer onsdag d. 9. marts kl. 12.50-14.30 til et dialogmøde om implementeringen af de nye verdensmål, set ud fra både et globalt og et nationalt perspektiv. Hvordan skrider processen fremad i verden og i Danmark, og hvad bør Danmark fokusere på i opfølgningen? Kom og hør Udenrigsminister Kristian Jensen, UNDP’s chef Helen Clark, og Lars Udsholt på vegne af Globalt Fokus og 92-gruppen, drøfte disse spørgsmål. Dialogen vil bidrage som indspark til udvikling af den nye danske strategi for udviklingspolitik, og til overvejelserne om hvordan målene skal nås i Danmark.

Læs mere om mødet, programmet og hvordan du tilmelder dig her.

 
 

Europæernes folkelige opbakning til udviklingsbistand vokser

En ny undersøgelse udført af EU's International Cooperation and Development afslører, at opbakningen til udviklingsbistanden blandt unionens borgere i dag er højere end den har været de sidste seks år. Hele ni ud af ti europæere bakker op om udviklingsbistanden, over halvdelen mener, at EU bør leve op til sine løfter til verdens fattigste, og 16% af befolkningen ønsker dertil en øget udviklingsbistand. Tallene viser generelt, at langt størstedelen af Europas borgere ser positivt på fordelene ved internationalt samarbejde og udviklingsstøtte, og er enige om, at udviklingsbistand er et effektivt middel til at tackle irregulære migrationsstrømme, og at udviklingsstøtten er i EU's egen interesse. Undersøgelsen viser således en positiv udvikling i form af en voksende opbakning til udviklingsbistanden og EU's engagement i udviklingslandene.

Læs mere og find undersøgelsen her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing