Kritiske røster – om brudte løfter, shrinking spaces og den største modtager af dansk bistand

 

logo

Kritiske røster

– om brudte løfter, shrinking spaces og den største modtager af dansk udviklingsbistand...

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål, kommentarer eller input til nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Den største modtager af dansk udviklingsbistand
bliver... Danmark

Torsdag d. 19. november indgik blå blok en finanslovsaftale, der sparer hele 2,7 milliarder på verdens fattigste. En aftale, som vil komme til at koste Danmark anseelse og muligheder, og som vil få katastrofale konsekvenser for kvinder, mænd og børn i verdens mest udsatte, ustabile og fattige områder.

Oven i den største beskæring af dansk bistand nogensinde, har partierne bag finanslovsaftalen besluttet at flytte yderligere 1,5 mia. kr. fra den langsigtede bistand til modtagelse af de mange flygtninge, der kommer til Danmark. Flygtningemodtagelse i Danmark ender med at koste 4,4 mia. af udviklingsbistanden. Det svarer til 29,5% af den samlede bistand, og Danmark er dermed nu, for første gang nogensinde, blevet den største modtager af dansk bistand.

Læs mere her. 

Læs vores analyser og information vedrørende finanslovsaftalen her.

 
 

Rapport: Handling halter langt bagefter ambitioner i EU

Efter mange års løfter og forpligtelser har EU ikke nået sit eget mål om en udviklingsbistand på 0,7% i år 2015, konkluderer årets AidWatch rapport.

Rapporten "Looking to the future, don't forget the past – aid beyond 2015” udkom d. 24. november som den 10. i rækken af AidWatch-rapporter, der undersøger udviklingen i EU’s medlemslandes udviklingsbistand.

Årets rapport ser overordnet på, hvordan EU har misset sin egen målsætning om at give 0,7% af BNI i bistand i 2015. Kollektivt ligger EU-landene langt under målet ved i 2014 kun at bruge 0,42% af BNI på bistand, og kun fire ud af de 28 medlemslande lever op til 0,7%-målsætningen. Hertil kommer, at bistandsbudgetter over hele EU i stigende omfang bliver brugt til at dække udgifter til flygtningemodtagelse. Dette gælder ikke mindst Danmark.

Læs mere her.

AidWatch-rapporten, samt individuelle landesider for alle EU’s medlemslande og EU’s institutioner, kan hentes her.

 

Puljemidler går til resultatmåling under Det Arabiske Initiativ og arbejde med bondeforeninger

I begyndelsen af  november måned kom konklusionen på efterårets ansøgningsrunde for Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

Vi modtog i denne omgang tre ansøgninger fra i alt 12 organisationer på ca.  770.000 DKK. Ansøgningerne blev først gennemgået af vores bevillingskonsulent og dernæst fremlagt for bevillingsudvalget, der traf beslutning om, hvorvidt den enkelte ansøgning blev fundet støtteværdig, støtteværdig med betingelser, eller om der måtte gives afslag evt. med opfordring til genansøgning.

To ansøgninger blev godkendt – dels et initiativ om styrkelse af organisatoriske mekanismer til resultatmåling af tværgående hensyn og dialog-arbejde under Det Arabiske Initiativ, og dels et initiativ om kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationers arbejde med udvikling og konsolidering af bondeforeninger.

Læs mere og se de to godkendte initiativer her.

Find beskrivelse af bevillingssystemet, retningslinjer, formater mm. her.

 
 

Civilsamfundsarrangement:
"Shrinking space"-tendenser i Europa?

Globalt Fokus inviterer i samarbejde med CISU de danske civilsamfundsorganisationer til at samles omkring emnet "shrinking space"-tendenser – både i relation til de danske nedskæringer på udviklingsbistanden, men også i bredere forstand til en diskussion af generelle tendenser i flere europæiske lande. Findes der en tendens til "shrinking space" for civilsamfundet – og hvad er i så fald årsagerne, konsekvenserne og mulighederne for at gå nye veje?

Under arrangementet får vi udenlandsk besøg og vil tage udgangspunkt i eksempler på nedskæringer i udviklingsbistand og ændret lovgivning i forskellige lande, og særligt se nærmere på Holland som case. Fokus vil være på nye åbninger, muligheder, potentielle strategier og måder at generobre "space" på forskellige områder.

Se invitationen og læs mere om arrangementet her.

Tilmeld dig arrangementet her. Bemærk, at arrangementet vil foregå på engelsk.

 
 

Civilsamfundet udarbejder anbefalinger til verdensmål

 

Den 11.-12. november samledes over 100 deltagere fra Globalt Fokus’ og 92-gruppens medlemsorganisationer i FN-byen for at diskutere og formulere anbefalinger til en dansk handlingsplan for implementeringen af de nye verdensmål for bæredygtig udvikling. Her blev der både diskuteret konkrete anbefalinger til hvert af de 17 verdensmål, og anbefalinger til, hvilken struktur Danmark bør sætte op for at sikre, at målene bliver implementeret i danske indenrigs- såvel som udenrigspolitikker.

Globalt Fokus’ og 92-gruppens medlemsorganisationer lægger nu sidste hånd på anbefalinger til en dansk handlingsplan og videregiver dem til beslutningstagere og andre interesserede i begyndelsen af januar 2016.

Læs mere om konferencen her.

 
 

Europa-Kommissionen bruger Globalt Fokus' undersøgelse 

EU har i Lissabon-traktaten forpligtet sig til at undgå, at EU's politikker på andre områder skader verdens fattiges udviklingsmuligheder. Et vigtigt redskab til at undgå dette er Kommissionens konsekvensanalyser. Desværre har undersøgelser fra Globalt Fokus (Concord Danmark) vist, at Kommissionen alt for sjældent overvejer konsekvenserne af deres lovgivning udenfor EU's grænser. I 2014 viste undersøgelsen således, at kun 8% af konsekvensanalyserne analyserede påvirkningen på udviklingslandene i tilstrækkelig grad.
 
Men nu har Kommissionen taget affære. Generaldirektoratet for udvikling har udviklet en særlig redskabskasse til konsekvensanalyser, med specifik henvisning til tal fra vores undersøgelse. Vi håber på, at der nu vil ske en positiv ændring.
 
Læs mere om undersøgelsen her.

 
 

Globalt Fokus på juleferie

Sekretariatet i Globalt Fokus går på juleferie d. 23. december og holder kontoret lukket frem til nytår, og kan derfor ikke kontaktes i denne periode.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing