En hård men vigtig kamp – mod nedskæringer på udviklingsbistanden

 

logo

En hård men vigtig kamp

– mod nedskæringer på udviklingsbistanden

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.


Leder:
​Et mindre ansvarligt Danmark med færre internationale muligheder?

Vi ønsker et Danmark, som verden kan regne med! Det er overskriften på det opråb og den indsats, som de danske civilsamfundsorganisationer via Globalt Fokus forsøger at vække vores beslutningstagere med, før vedtagelsen af finansloven for 2016. Vi er chokerede over den foreslåede store besparelse på udviklingsbistanden, som regeringen lægger op til. Det sker samtidig med, at vi netop har vedtaget nye fælles forpligtende verdensmål i FN, klimakatastrofen lurer, og verden står med den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. Som vores forperson Lars Udsholt har udtalt, er det ikke bare utidigt og ude af trit med verdens omkring os – gennemføres besparelserne, bliver det med store konsekvenser for verdens fattigste. Samtidig skal den voldsomme besparelse foregå nærmest fra den ene dag til den anden, hvilket betyder, at vi kommer til at spilde en masse penge, der er lagt i igangværende gode projekter, som ikke kan gennemføres og i stedet vil komme til at stå som monumenter for et Danmark, der har nok i sig selv og ikke længere vil være foregangsland for bæredygtig udvikling.

De danske civilsamfundsorganisationer står til at skulle skære i snit 27% ud af budgettet for 2016. Det vil svække den danske støtte til opbyggelsen af demokratiske og bæredygtige stater i udviklingslande betydeligt. Nedskæringer på udviklingsbistanden vil også gøre den danske repræsentation ude omkring i verden svagere, hvilket ifølge DI har betydning bl.a. for handel og investeringer.  De tunge argumenter til trods, forbereder civilsamfundet sig nu på disse nedskæringer. Vi regner, prioriterer og træffer svære valg omkring både vores arbejde og de medarbejdere, der løfter det. Det sker i organisationerne hver for sig, og det sker i Globalt Fokus, hvor vores netværk og samarbejde nu og i den kommende tid i høj grad handler om at fokusere på, hvordan vi bedst fortsætter med at være en relevant, fokuseret, effektiv og samlende platform, som via netværk og samarbejde styrker et mangfoldigt civilsamfunds indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder.

Af Berit Asmussen, sekretariatsleder i Globalt Fokus.

 
 

Nedskæring i udviklingsbistanden – hvad kan vi gøre?

Regeringens foreslåede nedskæring i bistanden er den største nogensinde – konsekvenserne vil være mærkbare, og timingen kunne ikke have været dårligere. De danske udviklings-, nødhjælps- og miljøorganisationer og deres støtter må derfor blande sig i debatten og lave noget larm. Vi hører ofte fra politikerne, at de undrer sig over, hvor stille der er, når der skæres i udviklingsbistanden – sådan skal det ikke gå denne gang!

Der er mange muligheder for at råbe op og sige fra imens finanslovsforhandlingerne står på – både som organisation og som individ. Vi skal sørge for at fortælle politikerne om de mange gode projekter og det vigtige langsigtede arbejde, der rammes af nedskæringerne, og vi skal bidrage med de historier, der sætter fokus på besparelsernes meget konkrete konsekvenser for mennesker verden over. Det skal vi gøre både på de sociale medier, i debatindlæg og læserbreve, og i breve til politikerne.

Globalt Fokus har udarbejdet vejledninger til, hvordan man ad forskellige veje kan tage kontakt til politikerne, og samlet deres kontaktoplysninger – så vi hver især kan fortælle dem, hvorfor de må tage ansvar og bevare niveauet på den danske udviklingsbistand.

Find kontaktoplysninger på politikerne, materiale til de sociale medier samt vores analyser af finansloven her.

Læs her hvad du kan gøre som individ.

Læs her hvad din organisation kan gøre.

Se desuden CISU's opfordring til at blande sig i debatten her.

 
 

Åbent brev fra Concord Europe:
Nedskæringerne er dybt bekymrende

Den europæiske civilsamfundsplatform CONCORD Europe, der tilsammen repræsenterer over 2.600 civilsamfundorganisationer over hele Europa (inkl. Globalt Fokus), har sendt et åbent brev til den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister Kristian Jensen og finansminister Claus Hjort Frederiksen.

I brevet opfordrer Johannes Trimmel, formanden for CONCORD Europe, de danske politikere til at genoverveje beslutningen om at skære i den danske udviklingsbistand. Han og resten af CONCORD Europe er dybt bekymrede over denne beslutning, som både direkte og indirekte vil have store konsekvenser for verdens fattigste, og mener, at den danske statsminister sender blandede signaler, da de bebudede nedskæringer følger i kølvandet på vedtagelsen af de ambitiøse nye Verdensmål for bæredygtig udvikling med dansk forsæde. Danmark har forpligtet sig på at bidrage til at nå disse mål, og bør løfte sit ansvar på lige fod med resten af verdens lande.

CONCORD Europe håber på, at de danske politikere vil sikre, at Danmark fortsætter med at være en ansvarlig bannerfører inden for udvikling – og vi i Globalt Fokus kunne ikke være mere enige.

Læs hele brevet her.

 
 

Fælles beslutning: Ekstraordinær generalforsamling

     

Torsdag d. 22. oktober troppede repræsentanter fra i alt omtrent 40 af vores medlemsorganisationer op i Salen på Rysensteensgade nr. 3 til Globalt Fokus’ årlige generalforsamling. En anledning til dels at se tilbage på alt det vi har nået i det forgange år, dels at drøfte de udfordringer vi alle står over for lige nu, samt dels – og vigtigst af alt – at fastlægge de fremtidige strategiske rammer for vores fælles faglige og politiske indsatser, og beslutte hvad vi skal prioritere og arbejde med i det kommende år.

Men eftersom vi – med de bebudede nedskæringer på finansloven for 2016 – står midt i en svær og turbulent situation og går en usikker fremtid i møde, blev der taget en fælles beslutning om, at udskyde en række af centrale beslutninger til en ekstraordinær generalforsamling i januar 2016. De forventede nedskæringer betyder, at foreningen Globalt Fokus skal træffe vigtige beslutninger om vores fremtidige arbejdsområder, arbejdsform samt foreningens struktur. Det siddende Koordinationsudvalg, som er foreningens juridiske ledelse, har derfor fået mandat til at gennemføre en strategisk proces omkring vores fremtidige prioriteringer, metoder og organisering forud for den ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal træffes beslutninger vedr. både revideret arbejdsplan og budget for 2016, samt foretages valg til Koordinationsudvalget.

 
 

Tag del i verdens største kvindekonference

Women Deliver er verdens største konference om kvinder og pigers sundhed rettigheder, og løber af stablen i København d. 16. - 19. maj 2016 – og din organisation kan være med!

Konferencen vil have fokus på, hvordan vi implementerer FN’s udviklingsmål, så de kommer piger og kvinder i hele verden til gode – med vægt på løsninger og resultater indenfor sundhed og rettigheder, samt koblingen mellem ligestilling, uddannelse og styrkelse af kvinders økonomiske position i samfundet.

Globalt Fokus sidder med i konsortiet, der står for den danske mobiliseringsindsats op til konferencen, der skal sikre, at befolkningen og danske virksomheder, organisationer og institutioner involveres i at sætte fokus på Danmarks stærke indsats for piger og kvinders rettigheder.

Der er rigtig mange muligheder for at blive en del af denne indsats, både op til og under konferencen – fra deltagelse i forberedende workshops til fremvisning af jeres arbejde i udstillingsområdet, og meget mere.

Læs om mulighederne for at tage del i konferencen her.

Læs mere om konferencen her.

Har du spørgsmål eller inputs, så skrive gerne til wd@hansenagenda.dk.

 
 

Lancering af nyt læringsinitiativ:
Udviklingsarbejdet, NGO'erne og den private sektor

Kom med til lanceringen af et nyt læringsinitiativ om landbrug og værdikæder i syd torsdag d. 29. oktober kl. 9.00 - 11.00.

Den klassiske udviklingsbistand er under forandring, og spørgsmålet om hvorvidt og hvordan samarbejdet med den private sektor kan bekæmpe fattigdom er presserende og til konstant diskussion. Derfor har 11 danske NGO’er startet et læringsinitiativ til at dygtiggøre sig i arbejdet med landbrug og værdikæder i syd, med støtte fra Globalt Fokus' pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, så de kan blive endnu dygtigere til at hjælpe fattige småbønder i udviklingslande til at udnytte markedsmuligheder både globalt og i deres egne lande.

Læs mere om arrangementet her.

Tilmeld dig ved at skrive til Natascha Linn Felix fra Folkekirkens Nødhjælp på nlfe@dca.dk.

 
 

Vi søger politisk praktikant til foråret

Interesserer du dig for udviklingspolitik? Og har du lyst til at bruge din viden i praksis og være med til at påvirke politik til gavn for verdens fattige? Så er du måske vores nye praktikant.

Som praktikant hos os kommer du helt tæt på den politiske virkelighed i en organisation, der dagligt arbejder med udviklingspolitik på både dansk, europæisk og internationalt plan. En praktikplads hos Globalt Fokus giver mulighed for at omsætte teori til praksis, tilegne sig grundig udviklingspolitisk viden, samt et godt indblik i det danske NGO-miljø.

Lyder alt dette som noget for dig eller én du kender? Så skynd dig til tasterne og send en ansøgning til os inden d. 1. november.

Læs mere om stillingen her, og spred gerne budskabet i dit netværk.

 
 

Vores anbefalinger til EU's ministerrådsmøde

Op til Europaudvalgets behandling af det næste ministerrådsmøde om udvikling i EU, der finder sted d. 26. oktober 2015 i Luxembourg, har Globalt Fokus udarbejdet skriftlige henvendelser om tre af punkterne, der vil blive diskuteret på mødet: pigers og kvinders rettigheder og ligestilling, migration, flygtninge og udvikling, samt verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Til hvert af disse punkter er Globalt Fokus kommet med en række anbefalinger, dels til hvilken position den danske regering bør tage ift. emnerne, og dels hvad EU bør have for øje under diskussionerne af de forskellige punkter.

Læs mere og find anbefalingerne her.

 
 

Du kan stadig nå det:
Konference om implementeringen af Verdensmålene

Globalt Fokus og 92-gruppen inviterer i samarbejde med UNDP alle medlemsorganisationer til en konference om implementeringen af verdensmålene i FN-byen onsdag d. 11. og torsdag d. 12. november 2015. Her vil vi gerne samle det danske civilsamfund og i fællesskab udarbejde fælles anbefalinger til, hvordan Danmark kan sikre en ambitiøs implementering af alle 17 mål, både herhjemme og i resten af verden.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen her (bemærk, at arrangementet er forbeholdt organisationer, der er medlemmer af Globalt Fokus).

 
 

Velkommen til vores nye medlemmer

I den seneste tid har optaget en række af nye medlemmer. Hjerteligt velkommen til Foreningen Retro, Globale Seniorer, Aktion Børnehjælp og AWE - Association for World Education Danmark. Vi ser frem til samarbejdet!

En samlet liste over alle medlemmer af Globalt Fokus kan findes her.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing