På vej videre – med klare udmeldinger, nye mål og meget mere

 

logo

På vej videre

– med klare udmeldinger, nye mål og meget mere

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

 
 

Civilsamfundsorganisationer til udenrigsministeren:
SKÆR IKKE I BISTANDEN

Regeringen er i disse dage ved at lægge sidste hånd på et finansudspil. I et åbent brev opfordrer 43 danske civilsamfundsorganistioner under Globalt Fokus udenrigsminister Kristian Jensen til at tage ansvar og fastholde niveauet for udviklingsbistanden i 2016.
 
Organisationerne skriver til ministeren i en tid, hvor verden er ramt af krige, klimakrise og den værste flygtningesituation siden Anden Verdenskrig. Den aktuelle flygtningekrise har tydeliggjort et behov for hjælp, og har gjort udviklingsbistandens betydning og dilemmaer meget konkrete. Sideløbende med en stigende erkendelse af vigtigheden i at håndtere de aktuelle kriser, er det mindst lige så vigtigt at adressere krisernes bagvedliggende årsager.
 
Inden finansloven er færdigforhandlet, opfordrer civilsamfundsorganisationerne derfor ministeren til at holde fast i det langsigtede udviklingsarbejde for at forebygge fremtidige kriser.
 
Læs hele brevet til udenrigsminister Kristian Jensen her.

Globalt Fokus opfordrer både vores medlemsorganisationer og resten af civilsamfundet til at blande sig i debatten om nedskæringer i udviklingsbistanden. Ved at engagere os i debatten – både samlet og hver især – kan vi gøre en forskel.

 
 

Sidste chance for at søge støtte

Du kan lige akkurat nå at søge Globalt Fokus' Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, der har ansøgningsfrist den 10. oktober. Puljen kan søges af alle danske civilsamfundsorganisationer, der gerne vil styrke deres kapacitet ift. arbejdet i det Globale Syd.
 
Du kan søge puljen om op til 400.000 DKK til at styrke jeres arbejde inden for mange forskellige områder og tematikker, eksempelvis hvordan gør I jeres organisationer klar til arbejdet med de nye verdensmål, hvordan I kan blive endnu stærkere til at rapportere på Udenrigsministeriets RAM-standarder, eller hvordan kan I bruge innovative partnerskaber til at styrke jeres projektarbejde i Syd – mulighederne er mange.

Globalt Fokus’ puljerådgiver, Rina Lauritzen Trautner (31 21 28 40, rlt@globatlfokus.dk), står til rådighed for at rådgive ansøgere om retningslinjer og læringsmetoder, og vil med glæde høre fra alle, der overvejer eller allerede er i gang med at søge puljen. Du kan også gå ind på den nye Puljebørs, hvor initiativer der er under forberedelse bliver lagt op, så andre organisationer kan slutte sig til.
 
Læs mere om puljen her.

 
 

Verdenssamfundet vedtager ambitiøse mål 

Fredag morgen i New York vedtog den største generalforsamling i FN’s historie 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 150 regeringschefer og paven var til stede, og det samme var Globalt Fokus, da den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen slog hammeren i bordet og afsluttede den 5 år lange proces med at udarbejde målene og forhandle dem på plads. Civilsamfundet, den private sektor og FN’s medlemslande har været inddraget i hele forløbet, hvilket gør forhandlingerne til den mest inkluderende FN-proces til dato. Selve målene er tilsvarende ambitiøse; 17 mål, der dækker alle aspekter af bæredygtig udvikling. Samtidig er målene universelt gældende for alle verdens lande og har ”Leave No One Behind” som et bærende princip, der stadfæster, at målene kun opnås, hvis de opnås for alle dele af landenes befolkningsgrupper. Alt i alt en stærk vision for, hvordan verden gerne skulle se ud i 2030.

Den første test af målene starter dog allerede mandag morgen; hvordan målene bliver implementeret på globalt, regionalt og nationalt niveau. Lars Løkke Rasmussen sagde i sin tale, at Danmark er klar til at til at gøre sin del for at sikre, at vi når målene. Det er godt, for der er brug for lande, der går forrest og udarbejder en handlingsplan for, hvordan målene helt konkret kan implementeres i landets politikker, samt sikrer, at alle relevante ministerier, de folkevalgte, civilsamfundet og den private sektor bliver en del af implementeringen. Globalt Fokus har sammen med 92-gruppen opfordret statsministeren til at udarbejde en solid handlingsplan til implementeringen af målene gennem en inkluderende og involverende proces. Læs brevet til Lars Løkke Rasmussen her.

Du kan læse verdensmålene for bæredygtig udvikling her.

 
 

Fra medlemsworkshop til generalforsamlingSalen her på Rysensteen var d. 10. september rammen for årets medlemsworkshop i Globalt Fokus. Her fortalte medlemmerne kort hinanden om alle de aktiviteter, der er foregået i arbejdsgrupperne. Efter dette opløftende indblik i, hvor meget vi kan løfte, når vi gør det sammen, vendte vi blikket mod næste års arbejde. Foreslåede temaers indhold, relevans og potentiale blev drøftet og vurderet – med øje for, hvad vi i 2016 skal prioritere at løfte sammen.

Siden da har sekretariatet arbejdet med vurderingerne og er nu klar med et udkast til en arbejdsplan for det kommende år. Foreningens juridiske ledelse, Koordinationsudvalget, arbejder videre med udkastet for at kunne fremlægge en samlet arbejdsplan og tilhørende budget for aktiviteterne til drøftelse og vedtagelse ved generalforsamlingen d. 22/10, som bliver den anden ordinære generalforsamling i Globalt Fokus.

 
 

Konference:
Implementering af Verdensmålene

Globalt Fokus og 92-gruppen inviterer i samarbejde med UNDP alle medlemsorganisationer til en konference om implementeringen af verdensmålene i FN-byen onsdag d. 11. og torsdag d. 12. november 2015. Her vil vi i fællesskab udarbejde fælles anbefalinger til, hvordan Danmark kan sikre en ambitiøs implementering af alle 17 mål, både herhjemme og i resten af verden.

Civilsamfundet spiller en afgørende rolle i arbejdet med at følge op på de nye verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens ledere netop har vedtaget. Derfor synes vi det er vigtigt at samle det danske civilsamfund for at kunne give fælles anbefalinger til den danske regering. Efter konferencen bliver anbefalingerne samlet og overleveret til både politikere, formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft, samt det danske erhvervsliv.

Vi hører meget gerne fra medlemsorganisationer, som ønsker at tage del i planlægningen og udarbejdelsen af udkast til anbefalinger. Kontakt politikmedarbejder Sarah Kristine Johansen (27 14 13 26, skrj@globaltfokus.dk).

Tilmeld dig konferencen her (bemærk, at arrangementet er forbeholdt organisationer, der er medlemmer af Globalt Fokus).

 
 

19 organisationer sætter fokus på læring i efteråret

I sidste uge tog Globalt Fokus hul på et nyt læringsforløb, der sætter fokus på, hvordan vi som civilsamfundsorganisationer kan blive bedre til at lære. Igennem de tre workshops gives 33 deltagere fra 19 forskellige medlemsorganisationer inspiration i form af nye tanker og metoder fra andre sfærer. Sideløbende arbejder deltagerne på en læringscase, de selv har stillet op i samarbejde med kolleger og ledere før forløbets start – og som giver mulighed for at afprøve og anvende de nye modeller og metoder direkte på egen virkelighed.
 
Forløbet blev skudt i gang med stort engagement og en rig udveksling af erfaringer mellem organisationerne, der på mange måder står med mange af de samme spørgsmål i forhold til, hvordan man kan styrke den interne læring som civilsamfundsorganisation. Forløbet løber frem til november, hvorefter arbejdet med organisatorisk læring og formulering af nye forløb i 2016 vil fortætte i regi af Globalt Fokus’ arbejdsgruppe Kapacitetsudvikling, organisatorisk læring og forandringskapacitet.


        

 
 

Medlemsarrangement:
Bliv klogere på FN-processer

Vil du og din organisation gerne blive klogere på, hvordan man bedst arbejder med politiske processer i FN? Så sæt kryds i kalenderen mandag d. 19. oktober kl. 14-16!

År 2015 bliver ofte omtalt som ”verdens vigtigste år” på grund af bl.a. de to store FN-processer om udviklingsfinansiering og verdensmålene for bæredygtig udvikling. Globalt Fokus har fulgt processerne tæt og mange medlemmer har været dybt involverede i forhandlingerne, der nu er i den afsluttende fase. Derfor vil Globalt Fokus gerne invitere alle medlemmer til et arrangement, der sætter fokus på, hvordan vi som miljø bedst arbejder med FN – både i forbindelse med de politiske processer og den efterfølgende implementering af de nye verdensmål.

Til arrangementet vil en række medlemmer give konkrete eksempler på best practice på baggrund af egne erfaringer fra de to store FN-processer. Vi vil således sammen blive klogere på, hvornår det giver mening for ens organisation at indgå i FN-processer, hvad der er de største udfordringer ved at indgå i processerne, og hvordan vi som miljø føder bedst ind i processerne.
 
Programmet er under udarbejdelse. Tilmeld dig arrangementet her (bemærk, at arrangementet er forbeholdt organisationer, der er medlemmer af Globalt Fokus).

 
 

Ny civilsamfundsportal

Altinget har lanceret en civilsamfundsportal, der leverer nyheder, debatindlæg, portrætter og baggrundsanalyser om vilkårene for det danske civilsamfund, med relevans for især foreninger, frivillige og fonde. Dens overordnede tema er de områder, der regulerer civilsamfundets virke, herunder økonomi, organisation og lovgivning.  

Altinget: civilsamfund er gratis og udkommer tre gange om ugen. Læs mere og tilmeld dig her.

 
 

Inputs og henvendelser fra Globalt Fokus:

 
 

Kommende arrangementer:

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing