Globalt Fokus nyhedsbrev december 2014

logo

 Glædelig jul

- med det første nyhedsbrev fra Globalt Fokus

banner


Velkommen til Globalt Fokus' nyhedsbrev.

Dette første nyhedsbrev fra Globalt Fokus er også vores julehilsen til jer, der modtager det – medlemmer og andre interesserede. Fremover vil vi, i hvert fald i udgangspunktet, sende nyhedsbrevet ud en gang om måneden. I nyhedsbrevet vil vi gøre opmærksom på vores arbejde, og arrangementer afholdt af os selv eller af medlemmer.

Leder - Af sekretariatsleder Berit Asmussen

Et turbulent år er ved at rinde ud. Globalt Fokus opstod i maj – og både medlemmer og sekretariat har arbejdet hårdt, med at starte alt det nye op, samtidig med at vi gennemførte de planer, som var lagt for hhv. Concord Danmark og NGO FORUM for 2014.

Når julefreden, om ikke så længe, sænker sig – kan vi se tilbage på et år, hvor nye strukturer for samarbejde skulle bygges – både blandt medlemmer og i et sammenført sekretariat.
Vi har i både overført og konkret betydning haft alt i flyttekasser, som nu er ved at være pakket ud. Vi har en ny organisatorisk struktur og politisk ledelse, nye fora for samarbejde, en ny hjemmeside, et nyt sekretariat i Rysensteensgade og meget snart et nyt – eget – administrationssystem.
Samtidig har vi bl.a. leveret i en skarp og imødekommende dialog med nye EU-parlamentarikere og danske beslutningstagere...Læs mere
 

Beyond 2015 konference i FN-Byen


Globalt F
okus og 92-gruppen arrangerede, i samarbejde med Beyond 2015, en stor international civilsamfundskonference om post-2015 d. 13-14. november i FN-Byen i København, der havde Udenrigsministeriet og FN-Byen som medværter. På konferencen diskuterede 170 civilsamfundsrepræsentanter, fra 46 lande, vigtigheden af at sikre lighed på alle niveauer og temaer i de nye globale mål for bæredygtig udvikling. Læs mere...
 

Kontakt til de nye europaparlamentarikere

Ved Europa-Parlamentsvalget i maj blev 6 nye danske parlamentarikere valgt ind og 7 blev genvalgt. Concord Danmark spillede en aktiv rolle i valgkampen og det arbejde har Globalt Fokus fortsat siden. I september blev alle 13 parlamentarikere kontaktet med breve og mails, særligt rettet mod netop deres interesse- og arbejdsområder, og i november var Globalt Fokus' sekretariat i Bruxelles, for at mødes med så mange som muligt.

Møder med 9 parlamentarikere (eller deres rådgivere) viste en klar interesse for, at samarbejde med Globalt Fokus og vores medlemmer. Et samarbejde, som vi vil fortsætte med i det nye år.
 

Årligt FFD Task Force møde i Concord Europe

Den 18. November afholdt Concord Europe sit årlige Financing for Development (FfD) Task Force møde i Paris. Mødet samlede det Europæiske Civilsamfund frem mod de afgørende FfD forhandlinger i Addis Ababa i Juli, 2015. Mødet havde til formål at identificere hvilke nøgleområder, som europæiske CSOer sammen vil skubbe til ift. FfD forhandlingerne, samt at diskutere en fælles advocacy-strategi og identificere måder at arbejde sammen på op til Addis Ababa.

Læs mere...
 

Lancering af AidWatch rapport i OECD

Den 20. November blev Concord Europe’s AidWatch rapport lanceret i OECD’s hovedkvarter i Paris. Dette blev fulgt af et CONCORD-OECD DAC event med temaet ”ODA in a Post-2015 World ”. Panelisterne repræsenterede en bred vifte af højtstående personer fra OECD DAC, samt det internationale civilsamfund. Dette resulterede i en livlig og interessant debat om ODAs fremtidige rolle, revision af ODA kriterierne ifølge OECD DAC, partnerskaber samt OECD DACs nye foreslåede måleredskaber om ’total official support’.

En oversigt over panelister, temaer og dagsorden findes her. Fra Globalt Fokus’ side deltog Henrik Nielsen som panelist og repræsenterede  både Globalt Fokus og Concord Europe. Concord Europes Aidwatch rapport kan hentes her. 

Kampagne mod bistandsbesparelser

I slutningen af oktober foreslog regeringen at finde penge til øgede asyludgifter, ved at flytte 2,5 mia. kr. fra udviklingsbistanden til flygtningemodtagelse. Det fik Globalt Fokus' medlemmer til at gå sammen i et historisk udspil og angreb på de politiske partier, der mente, at det ville være acceptabelt, at betale for flygtninge, ved at tage fra verdens fattigste.
På et møde i Globalt Fokus’ CSO-Forum blev der nedsat to arbejdsgrupper: en der fulgte det politiske spor (søgte information, holdt møder med politikere, lavede analyser etc.), og en der stablede en hårdtslående offentlig kampagne på benene på rekordtid. Læs mere...


Master classes om udviklingskommunikation

I løbet af efteråret har Globalt Fokus’ forum for Oplysning og Kampagne sammen med CISU, afholdt 3 master classes om udviklingskommunikation. Disse master classes har sparket arbejdet i dette forum i gang, og i løbet af foråret vil vi afholde flere interessante arrangementer med et overordnet fokus på, at styrke oplysnings- og kampagnearbejde i Danmark, EU, i FN regi og internationalt.

Vi startede d. 23/10, hvor Simon Hodges fra Words That Change...Læs mere... 

Nyt om kapacitetsudvikling

Arbejdet i Forum for Kapacitetsudvikling er skudt godt i gang her i den sidste halvdel
af året og der er sat høje ambitioner! Vi vil gerne – sammen med medlemmerne - sætte baren højt, og bruge platformen til at udvikle og nuancere tænkning og praksis inden for kapacitetsudvikling. På baggrund af den nye Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø vil vi støtte og inspirere til mere strategiske og systematiske læringsindsatser til gavn for både de danske organisationer og deres arbejde i Syd.

I Globalt Fokus er der to nye ansigter i kapacitetsudviklingsteamet, Katrine Ohm Dietrich, kapacitetsudviklingskonsulent og Rina Lauritzen Trautner, puljerådgiver. 

Læs mere...


                                               

Nyt fra puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer

Som puljerådgiver vil Rina Lauritzen Trautner stå bag rådgivning omkring og forvaltning af "Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer" som grupper af minimum tre organisationer kan ansøge (frist 10. april og 10. oktober). Rina vil i starten af det nye år meget gerne komme ud og forklare nærmere om puljen – og aftaler er allerede lavet med flere af de eksisterende netværk. Rina vil også stå for afrundingen af de tidligere bevillinger, så henvend jer endelig til hende med spørgsmål om rapportering, formater, deadlines osv.
 
Under første ansøgningsrunde i oktober 2014 modtog Globalt Fokus fem ansøgninger, som derefter blev behandlet i bevillingssystemet. Læs mere om puljen og status på ansøgningerne her.
 

Henvendelser og inputs fra Globalt Fokus

Inputs til møder i Europaudvalget:


Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing