Download som iCal-fil
Verdensmålshøring i lyset af Danmarks kommende handlingsplan og den danske præsentation af status for implementeringen af verdensmålene
Torsdag 29 April 2021, 11:00 - 12:30
2030-netværket og 2030-panelet afholder en offentlig høring med fokus på Regeringens kommende handlingsplan for verdensmålene. Hvad skal vi med den og hvordan når vi i mål?
 

Regeringen lancerer inden for de kommende måneder en ny handlingsplan for, hvordan regeringen vil arbejde for at nå FN's Verdensmål og vil i juli præsentere Danmarks status for implementeringen af verdensmålene via det såkaldte 'Voluntary National Review' (VNR) ved FN.

 

Derfor afholder Folketingets Tværpolitiske Netværk - 2030-netværket - i samarbejde med 2030-panelet og Finansministeriet en offentlig høring d. 29. april kl. 11.00-12.30, hvor forskellige interessenter vil få lejlighed til at komme med input og anbefalinger til udfordringer og muligheder, som den nye handlingsplan såvel som Danmarks 'Voluntary National Review' bør adressere. Finansminister Nicolai Wammen vil være tilstede under hele høringen.

 

Det er muligt at se høringen på Folketingets tv-kanal eller hjemmeside.

 

Såfremt tiden tillader det, vil det være muligt at stille spørgsmål. Hvis du ønsker at stille et spørgsmål, bedes du gøre opmærksom herpå ved at skrive til udvstudenter@ft.dk og oplyse fulde navn.

 

Fristen for eventuelle spørgsmål er kl. 12.00 d. 26. april. Der gøres opmærksom på, at tiden til spørgsmål er begrænset, og derfor vil alle formentligt ikke kunne få muligheden for at stille spørgsmål.

 

I lyset af risikoen for COVID-19 er det ikke muligt at overvære høringen som tilhører på Christiansborg. I stedet kan interesserede følge høringen direkte og forskudt via tv-transmissionen på Folketingets hjemmeside.

 

Programmet kan findes her.