Download som iCal-fil
CISU: Ny støtteform for Folkeligt Engagement
Onsdag 04 Marts 2020, 13:00 - 15:00

Formål

Udviklingsministeren har bedt CISU om at udvikle nye måder at understøtte Folkeligt Engagement. Denne nye støtteform vil fra 27 maj 2020 være åben for helt små organisationer såvel som puljeordninger og strategiske partnere.

 

CISU inviterer derfor puljeordninger og strategiske partnere samt andre interesserede til et møde den 4. marts kl. 13-15 på Vartov for at diskutere og give inputs til retningslinjerne, som vil være i høring i uge 10

 

Indhold

Indholdet af mødet vil være:
• Intro til baggrund, formål for ny Folkeligt Engagement støtteform
• Gennemgang af retningslinjer med fokus på til hvad og hvordan man kan søge om støtte
• Diskussion og høringsinputs fra deltagere
• Opsamling samt beskrivelse af den videre proces frem mod færdiggørelse af retningslinjer og åbning for ansøgninger 27 maj.

 

Kursusansvarlig

Faglig leder Jeef Bech

 

Sted

Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

 

Tilmelding

Skriv til kommunikationsmedarbejder Camilla Bøgelund på cb@cisu.dk