Download som iCal-fil
CSO Klima - Grøn meningsdanneruddanelse (Modul 1)
Mandag 27 Januar 2020, 13:00 - 18:00

Læs invitationen som PDF her.

 

Hvordan sikrer vi os, at den grønne omstilling også bliver socialt retfærdig, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder - både nationalt og internationalt?

 

I regeringsgrundlaget står der, at Danmark skal tage lederskab for den grønne omstilling i verden, og at udviklingssamarbejdet er et afgørende værktøj, men hvordan skal det foregå, og hvordan kan vi påvirke den nationale og internationale dagsorden?

 

Hvordan sørger vi for, at den grønne omstilling også bliver folkeligt forankret og dermed danner fundamentet for et samfund, hvor borgerne er med til at skabe den samfundsforandring, vi arbejder for?

 

Start: 27. januar 2020

 

På dette kursus bliver du og din organisation klædt på til at:

  • Skabe en stærk fortælling om klima- og miljøkampen med udgangspunkt i jeres personlige afsæt og jeres organisations ståsted.
  • Fortælle historien om jeres organisations tilførte værdi i omstillingen samt at motivere nuværende, nye og kommende medlemmer til at være med.
  • Styrke jeres strategiske og analytiske arbejde med at påvirke klimadagsordnen.
  • Lære at forme jeres holdninger, så de kan udtrykkes både mundtligt og på skrift i form af lange kronikker såvel som korte opdateringer på sociale medier.

Hvad

Dette forår tilbyder Globalt fokus en grøn meningsdanneruddannelse. Uddannelsen er en mulighed for, at arbejde med din og din organisations evne til at danne meninger og komme ud over rampen i klima og miljødebatten.

Målgruppe

Uddannelsen er for ansatte, bestyrelsesmedlemmer og kernefrivillige i civilsamfundsorganisationer herunder, men ikke udelukkende, for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer.

Form

Uddannelsen består af fem sammenhængende moduler omhandlende grøn offentlig meningsdannelse. Hvert modul vil bestå af inspiration fra eksperter og centrale meningsdannere på det grønne område, introduktion til udvalgte metoder og fokus på at afprøve værktøjerne i praksis.
Formen på modulerne vil variere mellem præsentationer, øvelser, dialog og refleksion. Hver organisation skal bibringe en sag eller en vinkel på klima- og miljøspørgsmålet, som de ønsker at tage afsæt i, og der vil være opgaver, man skal gennemføre mellem modulerne. Intentionen er at understøtte forankringen af den nye viden og tilgang sammen med kollegaer i din egen organisation.
Udover de eksterne eksperter vil uddannelsen blive gennemført af Liv Maria Baastrup Detlif fra Globalt Fokus og grøn meningsdanner Pil Christensen.

 

Modul 1 - Public Narrative

Inspiration: Klima og biodiversitetskrisen - hvor står vi og hvad kræver det af os? Præsentation af Maria Reumert Gjerding, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Værktøjer: Metoder til at fortælle sin personlige historie, skabe en historie om et kollektivt “vi” og en historie om den nutid, vi står i, som kalder på handling. Hvordan bliver man strategisk i sin kommunikation og sætter sig konkrete mål?

Øvelse: Hvorfor er historiefortælling vigtigt? Hvordan fortæller jeg en historie der inspirerer andre til handling?

Dato: 27/01-20

 

Modul 2 - Hvad vil vi, og hvordan opnår vi det?

Inspiration: Paris-aftalen og Danmarks internationale forpligtelser.

Værktøjer: Målgruppeanalyse, målsætningsteknik, indflydelsesstrategi og forståelse af din organisatoriske styrke.

Øvelse: Hvad vil vi, og hvordan kobler vi det grønne til det sociale, internationale og vores egne organisationer? Hvordan anvender vi vores ressourcer til at opnå den magt nødvendig for, at få det, vi vil have?

Dato: 25/02-20

 

Modul 3 - Hvordan bygger vi momentum?

Inspiration: Fra at have meninger til at danne meninger. Oplæg ved Rasmus Meyer, Forstander på Krogerup højskole.

Værktøj: At danne meninger.

Øvelse: Hvordan motiverer vi til kollektiv handling? Og hvordan skaber man adfærdsændring samt styrker det politiske pres for strukturel forandring?

Dato: 24/03-20

 

Modul 4 - Meningsdannelse på skrift

Inspiration: Den aktivistiske grønne journalistik. Oplæg ved Rune Lykkeberg, Chefredaktør på Information.

Værktøjer: Det gode debatindlæg samt at opbygge et stærkt argument.

Øvelse: Hvordan opbygger og skriver man gode indlæg og får dem bragt? Og hvordan skaber vi forandring gennem sociale medier og bloggosfæren?

Dato: 20/04-20

 

Modul 5 - Mundtlig slagkraft

Inspiration: Hvad vil vi sammen nu – panel med tidens vigtigste stemmer i den grønne debat.

Værktøjer: Adfærdspåvirkning og politisk pres på de sociale medier.

Øvelse: At holde en god tale, at deltage i en debat på TV eller til et offentligt møde.

Dato: 19/05 -20

 

Forudsætning for deltagelse:

En forudsætning for deltagelse er, at organisationer såvel som deltagere forud for uddannelsesstart har afklaret ønskede læringsmål og identificeret organisationens ståsted i klimadebatten. Vi foreslår et minimum af to deltagere per organisation for at opnå det største udbytte for organisationen, men dette er ikke et krav.

 

Registrering:

Registrering foregår efter først til mølle-princippet. Der er et deltagergebyr på 2500 kr. for at dække forplejning og faciliteter. Mindre organisationer kan ansøge om en prisreduktion.

Der er 20 pladser på uddannelsen.

Tilmeldingsfrist er 10. januar 2020.

 

Hvor:

Uddannelsen foregår i København hos Globalt Fokus, Rysensteensgade 3.

 

Yderligere information:

Kontakt Liv Maria Baastrup Detlif, Globalt Fokus.

Uddannelsen vil blive gennemført på dansk

Registeringer er nu lukket
intro-image