Download som iCal-fil
I dybden med klima v. CISU (Aarhus)
Tirsdag 29 Oktober 2019, 16:30 - 19:30

Målgruppe

Dette kursus er for organisationer, der arbejder - eller gerne vil i gang med at arbejde strategisk med klima i deres udviklingsindsatser samt alle der interesserer sig for klima og for de politiske rammer for klimahandling. Herunder muligheder for hvordan disse kan bruges i det lokale, nationale og internationale udviklingsarbejde.

Formå

Vi vil give deltagerne et overblik over de vigtigste organisationer og strukturer indenfor klimaområdet, såsom Parisaftalen fra 2015 og FN’s Klimakonvention. Deltagerne får også viden om, hvordan disse strukturer kan bruges til at arbejde konkret og strategisk med klima i udviklingsarbejdet.

Indhold

Deltagerne introduceres til udviklingslandenes klimaproblematikker, og hvordan de er tæt relateret til øget fattigdom og en række andre problematikker. Kurset giver et overblik over den komplekse globale politiske ramme for verdensmål 13 (klimahandling), FN’s Klimakonvention, herunder Parisaftalen og klimafinansiering, og hvordan de er relateret til nationale klimaplaner og de enkelte landes forpligtelser.

Der gives inspiration via konkrete eksempler til, hvordan klima kan integreres strategisk i lokale udviklingsindsatser - også i det politiske arbejde. Det kan eksempelvis være indenfor landbrug, sundhed, jobskabelse, energi og fødevaresikkerhed. Fokus er på, hvordan klima kan integreres i det politiske arbejde, men også hvordan viden om nationale klimaplaner, og de enkelte landes forpligtelser kan bruges aktivt i andre typer af udviklingsindsatser.

OBS: Hvis du melder dig til senest 3 uger før kurset, har du mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og komme med ønsker til særlige fokusområder på kurset.

Program

16.30-16.50 Velkomst v. Maria Graversen, rådgiver hos CISU. Introduktion til CISUs arbejde med verdensmål 13 og klimarelaterede medlemstilbud, samt dagens fokus på de politiske rammer for klima og finansieringsmuligheder.

16.50-18.00 Den politiske ramme for klimahandling på lokalt, nationalt og globalt plan v. Gunnar Boye Olesen, International Network for Sustainable Energy og politisk koordinator hos NGO’en VedvarendeEnergi. Bliv klogere på udviklingslandenes klimaudfordringer og få overblik over den politiske ramme for klimahandling. Gunnar Boye Olesen har deltaget i en række klimatopmøder og vil med sit oplæg give et overblik og vise eksempler på, hvordan man kan bruge viden om eksempelvis et lands klimaplan og mål for nedsættelse af CO2 i sit lokale og nationale udviklingsprojekter. Efter oplægget, er der mulighed for at diskutere, hvordan klima kan bruges i jeres udviklingssamarbejde.

18.00-18.30 Let forplejning og mulighed for at fortsætte dialogen med oplægsholdere og CISU

18.30-19.15 Få også status på dansk klimabistand - giver Danmark for eksempel de lovede beløb? Og hvordan ser Danmarks bidrag ud ift. andre lande - få de nyeste tal fra den seneste rapportering om dansk klimabistand.

Klimafinansiering - muligheder og udfordringer for danske NGO’er v. Hans Peter Dejgaard, konsulent ved INKA Consult. Få indblik i hvilke trends og muligheder, der er for klimafinansiering, når Hans Peter deler resultater fra nyt studie til Norge om markant stigning i klimafinansiering. Få også en status på dansk klimabistand, f.eks. hvordan ser Danmarks bidrag ud ift. andre lande. Hans Peter viser eksempler på CSO netværks tracking af klimabistand til Ghana, Uganda, Etiopien, Nepal, Filippinerne og Vietnam.

19.15-19.30 Tak for i dag v. CISU. kort opsamling på de vigtigste læringspunkter, og vi deler hvad vi tager med os videre.

Oplægsholdere

Gunnar Boye Olesen er koordinator for International Network for Sustainable Energy, et globalt civilsamfundsnetværk af organisationer, der arbejder praktisk og politisk for omstilling til vedvarende energi og alle menneskers adgang til energi. Gunnar har lang erfaring med løsninger, der både kan øge adgang til bæredygtig energi, reducere fattigdom og klimabelastningen samt hjælpe fattige befolkninger med klimatilpasning. Gunnar har også deltaget i FNs internationale klimaforhandlinger og udviklingen af retningslinjer for de nationale klimaplaner til Parisaftalen som repræsentant fra civilsamfundet.

Hans Peter Dejgaard, konsulent ved INKA Consult. Har i mange år lavet konsulentopgaver for Danida og SIDA indenfor miljø, klima, institutions-udvikling, decentralisering, menneskerettigheder, civilsamfund og oprindelige folk. I de senere år har Hans Peter gennemført en række studier om klimafinansiering for bl.a. 92 gruppen, norske Forum netværk, Oxfam og kirkernes ACT, som er præsenteret ved COP klima-konferencerne. INKA står også for at lave udkast til Udenrigsministeriets rapportering på den danske klimabistand til UNFCCC, OECD og EU. Kan ses på hjemmesiden http://www.inkaconsult.dk/index.php?id=2037 )

Kursusansvarlig:
Maria Graversen

 

Se Invitation

 

Kurset afholdes i umiddelbart forlængelse af netværksmødet om den nye tillægsbevilling for programorganisationer.

Tilmelding

Tilmeld dig kurset på CISU's hjemmeside her.

 

OBS! Online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk