Download som iCal-fil
Fyraftensmøde om civilsamfundsopbygning i Mellemøsten/Nordafrika
Mandag 07 Oktober 2019, 15:30 - 19:15

CISU inviterer medlemsorganisationer og andre interesserede i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) til et netværksmøde i København omkring civilsamfundsopbygning i Mellemøsten gennem partnerskaber.
Kom og hør spændende oplæg og beretninger fra MENA-regionen og få hands-on inspiration til, hvordan jeres organisation kan opstarte et projekt i regionen, eller hvordan I kan styrke jeres eksisterende engagement.

 

Vi hører tit om MENA-regionen i medierne i forbindelse med voldelige konflikter, geopolitiske magtspil og undertrykkende regimer. Men MENA er også meget mere end det. Flere lande i regionen er politisk stabile og med en langvarig tradition og kultur for organisering, lokalt engagement og bred samfundsinteresse. Befolkningen i flere af landene består af en stor og hastigt voksende ungdomsbefolkning, der interesserer sig for demokrati og udvikling, men som også er fanget i en ond spiral af høj arbejdsløshed og mangel på økonomiske muligheder og basale frihedsrettigheder.

 

I CISU tror vi på, at et frit og demokratisk samfund som minimum kræver et stærkt civilsamfund med viden, evner og ressourcer til at kræve og indgå i forandringsprocesser. Vi mener også, at dette bedst fremmes med en bred folkelig deltagelse, og når partnerskaber mellem danske og lokale organisationer indgår i alliancer, netværk og brede samarbejder med andre aktører. Det er derfor afgørende for MENA regionens fremtid, at civilsamfundet styrkes og hjælpes til at kunne løfte denne opgave, f.eks. igennem aktive partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer.

 

Deltagerne vil få rig mulighed for at udveksle erfaringer og få en god forståelse af konteksten og de problematikker, man typisk støder på

Program

15.00-15.30: Registrering og velkommen

 

15.30-16.30: Oplæg og beretninger fra MENA-regionen
Steen Nørskov, Journalist på DR bl.a. som vært på Deadline og tidligere på Arabiske Stemmer

 

16.30-16.45: Styrkelse af civilsamfundet i MENA – en vigtig opgave!
Anders Tang Friborg, Chef for Udenrigsministeriets MENA-kontor

 

16.45-17.45: Korte oplæg fra danske organisationer i MENA-regionen

  • Engagering af unge i Palæstina v. Lone Bildsøe Lassen, tidl. direktør i Det Danske Hus i Palæstina
  • Økonomisk vækst og jobskabelse v. Ulandssekretariatet
  • Styrkelse af kvinders rettigheder v. KVINFO
  • Kampen for rettigheder og god regeringsførelse v. Danmission

 

17.45-18.15: Pause med let forfriskning/sandwich

 

18.15-19.00: Rundbordssnak med de 4 organisationsrepræsentanter

 

19.00-19.15: Støttemuligheder hos CISU / Tak for i dag

Sted

Kosmopol (Grossererens Mødelokale), Fiolstræde 44, København

Tilmelding

Seminaret er gratis og åbent for alle, men tilmelding via dette link er påkrævet.