Download som iCal-fil
CSO-møde om bæredygtighed handel
Mandag 30 September 2019, 08:45 - 11:00

Handelspolitik spiller en afgørende rolle for alt fra udvikling, ulighed og klima til arbejdstager-  og menneskerettigheder. Det har Netværk for Solidarisk Handel beskæftiget sig indgående med, og vi inviterer nu til morgenmøde om handels- og investeringspolitik. Sammen vil vi diskutere hvorfor handelspolitik er et spørgsmål for civilsamfundet, og hvordan en retfærdig verdenshandel ser ud i vores øjne. Vi vil diskutere civilsamfundets rolle, særligt vores muligheder for at yde indflydelse på politikere og andre beslutningstagere til at arbejde for et retfærdigt handelsregime.

 

Til mødet vil du blive klogere på, hvad der rør sig både nationalt og internationalt på området. Du vil også få indblik i alternativer til det nuværende handelsregime, konkrete bevægelser og kampagner, og hør om mulighederne for at tage del i Netværk for Solidarisk Handel.

 

Med midler fra Globalt Fokus’ kapacitetspulje har Netværk for Solidarisk Handel, bestående af NOAH, Global Aktion, Mellemamerika Komiteen og Colombia Solidaritet, i to år arbejdet med at udvikle en ny solidarisk og bæredygtig handelspolitik. Som afslutning på dette arbejde er der udgivet en rapport i to dele - en overordnet vision for en ny handelspolitik og en samling af konkrete politikanbefalinger til Danmark og EU. Rapporterne lanceres på mødet.

Program

Programmet vil bestå af en kombination af oplæg med afsæt i netværkets viden om handelspolitik samt dialog med udgangspunkt i deltagernes arbejde og muligheder for videre samarbejde.

 

08.45-09.00: Check-in med kaffe og morgenbrød

 

09.00-09.10: Hvem er vi i dag? Introduktion til Netværk for Solidarisk Handels arbejde

 

09.10-10.00: Oplæg og dialog: Handelspolitik - hvorfor skal civilsamfundet beskæftige sig med det?
- Lancering af rapport: Anbefalinger til Danmarks og EU’s handels- og investeringspolitik - et værktøj til CSO’er

 

10.00-10.30: Den europæiske CSO-kampagne om Binding Treaty og Stop ISDS  - nyeste tendenser, analyser og scenarier

 

10.30-11.00: Tematiske gruppediskussioner: Hvordan kan civilsamfundet arbejde for en mere retfærdig handelspolitik?

 

11.00: Tak for i dag og på gensyn

Sted

Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 1564 København V. Lokale: "salen" i stueetagen.

Tilmelding

Tilmeld dig til arrangementet ved at sende en mail til Louise Skotte Møller på louise@globalaktion.dk inden 26/9 kl. 16.00.

 

Støt også op om arrangementet på Facebook her.

intro-image