Download som iCal-fil
Medlemsmøde om Globalt Fokus ny strategi (2020-2023)
Tirsdag 25 Juni 2019, 13:30 - 16:00

Globalt Fokus skal have ny strategi for 2020-2023, og afrunder i år sin eksisterende arbejdsplan 2017-2019, som dækker 4 fokusområder:

 

 

Vi vil på den baggrund gerne invitere medlemmer til et medlemsmøde om organisationens kommende strategi. På mødet vil vi gerne diskuterer Globalt Fokus kommende strategi med jer, og høre jeres input til hvad Globalt Fokus skal have fokus på og have som pejlemærker for arbejdet de kommende 4 år. Diskussionen på mødet vil tage afsæt i et oplæg, som har været diskuteret af Globalt Fokus Styregruppe på Styregruppemøde 4. april, og på det årlige strategiseminar for Styregruppen.

 

Vi lever i en transformativ tid - og hurtigheden og kompleksiteten og eksponentialiteten i de samfundsmæssige processer og forandringer, fordrer at vi er kontinuerligt opmærksomme på, og i stand til at navigere i nye kriser og udfordringer. Vi vil derfor i højere grad udvikle overordnede visioner for vores arbejde og hvis muligt afstikke en række milestones. Globalt Fokus kommende strategiske ramme vil blive mere overordnet fokuserer på de forandringer, vi gerne vil se. Tanken er at den vil være mere flydende og agil end den eksisterende arbejdsplan, have stærkere fokus på værdier, normative retninger og visioner, som så vil suppleres af årlige aktivitetsbaserede rulleplaner, der beskriver de konkrete indsatser.

 

Vi håber at I som medlemmer vil komme og bidrage, og glæder os til at se jer.

Sted

Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, Undergrunden

Kontakt

Kamilla Lindgren (organisationskoordinator i Globalt Fokus) på kl@globaltfokus.dk

Registeringer er nu lukket