Download som iCal-fil
Klima og energi – centrale udfordringer for Verdensmålene
Onsdag 20 Februar 2019, 10:30 - 12:30

Lars Josephsen, cand. scient. og mpp. gennemgår den rolle klima- og energi spørgsmål generelt spiller for en bæredygtig global udvikling. Belyser målenes indbyrdes sammenhæng, og spørger: 

 

Er vi i stand til at omstille produktion, forbrug og livsformer til et niveau, der kan forhindre alvorlig forringelse af de grundlæggende vilkår for alt liv på jorden?

 

Se mere om mødet her. Mødet er gratis og åbent for alle, men online tilmelding er obligatorisk her

 

Arrangør: Globale Seniorer

 

Sted: Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Global Platform, bygning C 2. sal, mødelokale 21.