Download som iCal-fil
CISU kursus: Skab engagerende kommunikation om Verdensmålene
Onsdag 07 Marts 2018, 14:00 - 19:30

CISU lancerer en pulje med fokus på at oplyse og engagere EU borgere i verdensmålene. Lancerings-seminarerne vil være en blanding af oplæg om FRAME, VOICE, REPORT puljen samt ekspert inputs.

 

Tom Crompton fra den britiske organisation Common Cause (valuesandframes.org) vil give et inspirations oplæg om dels "Values and Frames" forskningen og dens konsekvenser for udviklingskommnunikation, dels om hvordan Common Cause arbejder med at engagere den britiske offentlighed på et dybere plan end det før har været tilfældet ift. global udvikling.

 

Thomas Ravn-Pedersen og Sophie Rytter fra Verdens Bedste Nyheder vil holde et oplæg om konstruktiv kommunikation, og hvordan det kan være med til både at give folk en mere nuanceret forståelse for verdens udvikling såvel som at motivere til at engagere sig i den.

 

Både Values and Frames teorien og principperne bag konstruktiv kommunikation indgår i krav og kriterier for puljen. Begge elementer er gode redskaber til at arbejde med en nuanceret og engagerende kommunikation om verdensmålene.

 

Derudover vil der være mulighed for at netværke og udveksle idéer med andre potentielle ansøgere såvel som at etablere eventuelle samarbejder i forhold til en specifik ansøgning.

 

Målgruppe: Alle med interesse for udviklingskommunikation - og for at høre, om FRAME, VOICE, REPORT puljen kunne være noget for dem.

 

Formål: Seminaret har 3 formål:

  1. At oplyse deltagerne om baggrund, krav og kriterier for FRAME, VOICE, REPORT puljen
  1. At give deltagerne mulighed for at netværke og finde mulige samarbejdspartnere i forhold til puljen - både blandt andre organisationer og blandt tilstedeværende journalister.
  1. At give deltagerne øget kendskab til tankerne bag konstruktiv kommunikation såvel som teorien bag 'values and frames' diskussionerne indenfor udviklingskommunikation.

 

Baggrundsmateriale: Foreløbige retningslinjer for FRAME, VOICE, REPORT kan findes her.

 

Adresse: CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C.

 

Læs mere og tilmeld dig her.