Download som iCal-fil
HISTORIER OM VERDENSMÅLENE: Mål #2 - Stop sult v. Anne Poulsen & Niels L. Madsen
Tirsdag 27 Februar 2018, 17:00 - 20:00

Globalt Fokus, Nyt Europa og Magasinet 360 inviterer gennem hele 2018 - i samarbejde med en række partnere, til ‘Historier om verdensmålene'; 17 events med udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - ét event for hvert af målene. Over de 17 events stilles der skarpt på forskellige udfordringer og problematikker relateret til målet, som kalder på og skaber handling. Og du er inviteret!

 

Vi vil i dette event fokusere på verdensmål # 2 om Stop Sult, som både ses i en kontekst langt fra Danmarks grænser og internt i EU. Det andet event er lavet i samarbejde med World Food Programme.

 

Direktør for FN’s Fødevareprograms (WFP) nordiske kontor i København, Anne Poulsen, vil give os indblik i nogle af de største udfordringer i forhold til sult, hungersnød og fødevaresikkerhed samt landbrug og produktion i det globale syd. Anne Poulsen vil med sin baggrund som journalist og med mange år i felten for WFP, give indblik i konsekvenserne af de herskende problematikker vedrørende sult.

 

Når vi taler om sult, hungersnød og fødevaresikkerhed kunne man fristes til at tænke, at disse problematikker ikke umiddelbart berører EU. Men EU politisk chef fra Landbrug & Fødevarer, Niels Lindberg Madsen vil gøre os klogere på hvordan problemstillingen om fødevaresikkerhed og landbrug også ses i EU optik. Gør EU nok for at fremme en mere bæredygtig fødevareproduktion og samtidig skabe rammerne for en fødevarepolitik og landbrugsstøtte, der mindsker madspil?

 

Adresse: FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø.

NB. Husk billede-legitimation