Download som iCal-fil
Frivillige Miljøer Workshop – Få succes med din fundraising
Lørdag 17 Februar 2018, 10:00 - 16:00

Workshop nr. 5 i rækken, som bliver arrangeret i projektet Frivillige Miljøer - et samarbejde mellem Danske Studerendes Fællesråd, Operation Dagsværk og Mellemfolkeligt Samvirke, støttet af Globalt Fokus' Pulje.

 

Hvordan får du succes med din fundraising? I frivillige miljøer som vores, får vi tit en masse ideer, som vi bruger en masse krudt på at få ført ud i livet. Men pengene er lige så ofte alt for knappe og vi når ikke helt de højder, vi gerne ville. Hvad kan vi gøre bedre for at lykkes med at skaffe de nødvendige midler, så vi opnår et mere meningsfuldt samarbejde med andre unge frivillige, verden over?

 

Denne workshop tager udgangspunkt i fundraisingens svære koder, så vi kan blive bedre til at se muligheder flere steder, og ramme rigtigt når vi forsøger os. Vi har inviterer to gæster til at guide os. De har hver sin baggrund, og kan komme med guldkorn på deres forskellige områder. Første workshopsafholder er Lea Gry von Cotta-Schønberg, som skal hjælpe os med afkode fonde, hjælpe os til at blive bedre til at prioritere. De siger om Lea, at hendes energi omkring fundraising er uset - så glæd jer! Senere følger Mikkel, der brænder for crowdfunding og kreative fundraising-ideer.

 

Så forvent, at der bliver lidt knald på, men det har vi tit også brug for, når vi skal prøve kræfter med fundraising.

 

Tilmeld dig arrangementet her.