Download som iCal-fil
Generalforsamling for Globalt Fokus
Tirsdag 21 November 2017, 13:15 - 16:30

Globalt Fokus afholder årets generalforsamling i vores egne lokaler i Rysensteensgade, København. 

 

Dagsordenen for dagen ser således ud: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden - bilag 1 

3. Styregruppens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2016 - bilag 2a-d

5. Orientering om regnskab for indeværende år 

6. Orientering om optagne nye medlemmer

7. Globalt FOkus' beslutningsstrukturer og transperens - bilag 3 

8. Indkomne forslag - bilag 4 

              a. Vedtægtsændringer i overensstemmelse med punkt 7 

9. Forelæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det kommende år - bilag 5 

10. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for 2018 - bilag 6 

11. Fastsættelse af kontigenter for det kommende år - bilag 7 

12. Valg til styregruppe, der skal bestå af 15 medlemmer og 2 suppleanter valgt i deres personlige kapacitet - bilag 8 

13. Valg af ekstern revisorer, der skal være statsautoriseret - bilag 9 

14. Eventuelt 

 

Dagsorden og bilag er fremsendt to uger før generalforsamlingen. 

 

Husk at det stadig er muligt at tilmelde sig generalforsamlingen. Dette gøres til info@globaltfokus.dk med angivelse af navn og organisation.

 

Vi ser frem til at se jer!