Download som iCal-fil
Generalforsamling
Mandag 05 December 2016

Kære medlemmer

 

Globalt Fokus afholder Generalforsamling mandag d. 5. december kl. 13.00-16.00 hos Globalt Fokus på Rysensteensgade 3, København, i Salen.

 

Bilag:

  1. Forslag til dagsorden
  2. Referat fra seneste generalforsamlinger – både seneste ordinære (2a) samt ekstraordinære afholdt januar 2016 (2b)
  3. Revideret regnskab for 2015
  4. Bilag vedr. dagsordenpunkt 7. Medlemskab af Verdens Bedste Nyheder og herunder forslag om ændring af kontingentsatser fra 2017
  5. Forslag til arbejdsplan for 2017
  6. Forslag til budget for 2017

 

Vedr. dagsordenens punkt 10. ’Valg til styregruppe’ er der på generalforsamlingen valg til ti pladser i styregruppen, heraf to suppleantpladser. Ønsker man at stille op til styregruppen, skal dette meddeles sekretariatet på info@globaltfokus.dk, inkl. navn, titel og medlemsorganisation, senest søndag den 4. december. Opstillingen motiveres med en kort mundtlig fremstilling ved generalforsamlingen.

 

Tilmelding skal ske her på siden senest torsdag den 1. december.

 

Registeringer er nu lukket