Download som iCal-fil
Kursus ved Institut for Menneskerettigheder: Introduktion til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Mandag 21 November 2016, 13:00 - 17:00

Retten til bolig, sundhed, social sikring, forsørgelse og arbejde, er nogle af de rettigheder, der er omfattet af menneskerettighedskonventioner, som Danmark har tilsluttet sig, og som står skrevet ind i Grundloven. Rettighederne kan give indtryk af, at enhver borger med henvisning til menneskerettighederne straks kan få stillet en bolig eller et arbejde til rådighed. Sådan forholder det sig dog ikke og rækkevidden af statens forpligtelser og individets rettigheder er langt mere kompleks end det.

 

Dette kursus vil give dig et indblik i de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og give nogle eksempler på, hvordan disse rettigheder kommer i spil i den forvaltningsmæssige praksis. Du vil på kurset blive undervist af en juridisk ekspert fra Institut for Menneskerettigheder samt en udefrakommende advokatfuldmægtig.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til danske civilsamfundsorganisationer, som ser menneskerettigheder som relevante for deres arbejde eller som arbejder på det sociale område.

OBS: Kurset er en gentagelse fra sidste års kursus.

Kurset finder også sted fredag d. 25. november kl. 09.00-13.00.

 

Forberedelse

Som deltager på kurset modtager du en forberedelsespakke, som skal gennemgås inden du møder op til kurset. Du skal derfor påregne 1-2 timers forberedelsestid.

 

Tilmelding

Tilmeld dig arrangementet her. Deltagelse er gratis. Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding skal ske senest fredag d. 21. oktober kl. 12.00.